Automatyka magazynowa – jak skutecznie usprawniać procesy intralogistyczne?

Automatyka Magazynowa według Warehouse Automation Guide

Automatyka magazynowa to system złożony z automatycznych rozwiązań, których zadaniem jest usprawnienie procesów zachodzących w magazynie. Chodzi tutaj m.in. o przyjmowania towarów, przechowywanie, przenoszenie, sortowanie, czy wydawanie produktów. Brak automatyzacji zwłaszcza w dużych magazynach, uniemożliwia sprawną realizację owych zadań.


Automatyka magazynowa składa się szeregu urządzeń oraz łączącego je oprogramowania, których stosowanie eliminuje czynnik ludzki. Bezpośrednio przekłada się to na zwiększenie efektywności pracy magazynu oraz obniżenie kosztów jego funkcjonowania. Na automatyzację magazynu składają się m.in. systemy transportu, czy układy służące kompletacji. Istotne są także komputery przenośne, służące do kontroli kompletacji towaru. Automatyka magazynowa to również rozwiązania zwiększające pojemność magazynu. Są wśród nich sortery, automaty kompletujące, czy stacje kompletacji. Ogólnym celem zastosowania automatyki magazynowej jest usprawnienie wewnętrznych procesów logistycznych poprzez ich przyspieszenie, eliminację błędów i podniesienie wydajności. W efekcie osiągnięcie niższych kosztów pracy i poprawę jakości usług.

Automatyka magazynowa – jakie rozwiązania umożliwiają jej wdrożenie?


Można do nich zaliczyć wózki systemowe, szafy automatyczne, regały przesuwne oraz transport poziomy.

 • szafy automatyczne – mogą być wykorzystywane do przechowywania małych towarów z grupy B i C. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu i eliminację błędów przy kompletacji zamówień,
 • wózki systemowe – umożliwiają sprawną pracę w wąskich korytarzach (VNA). Mogą one być w pełni zautomatyzowane. Choć rozwiązanie to wymaga poniesienia pewnych kosztów inwestycyjnych, to płynące z niego korzyści mogą być naprawdę duże,
 • regały przesuwne – dzięki temu rozwiązaniu, potencjalna przestrzeń do wykorzystania zwiększa się nawet dwukrotnie. Jest to możliwe dzięki eliminacji zbędnych korytarzy obsługowych. Regały przesuwne doskonale sprawdzą się w chłodniach i mroźniach,
 • transport poziomy – automatyzacja z wykorzystaniem poziomych transporterów pozwala na sprawne przesuwanie i sortowanie kartonów. Możliwość wykorzystania dodatkowych urządzeń 
i akcesoriów pozwala zbudować w pełni funkcjonalną linię transportową.


Automatyzacja magazynów – liczne korzyści

Dzięki rozwiązaniom z zakresu automatyki magazynowej możliwe są:

 • zwiększenie wydajności procesów magazynowych,
 • skrócenie czasu trwania procesów,
 • zoptymalizowanie kosztów pracy,
 • poprawa bezpieczeństwa pracy,
 • łatwy dostęp do informacji i kontrola stanów magazynowych,
 • zwiększenie efektywności i dokładności pracy magazynu,
 • zmniejszenie ryzyka błędów w procesach magazynowych, wywołanych czynnikiem ludzkim,
 • usprawnienie przepływu informacji w firmie. 


Automatyka magazynowa – kiedy warto zastanowić się nad jej implementacją?

Można tutaj wymienić kilka czynników, które są istotne przy podejmowaniu tego typu decyzji. Należą do nich:

 • bardzo duża ilość ładunków jest przenoszona do i z magazynu oraz ścieżka, którą wykonujemy jest powtarzalna,
 • gdy posiadamy ograniczoną ilość miejsca i chcemy zwiększyć wysokość składowania, a standardowe wózki i systemy podnoszenia nie są w stanie umieścić towarów należycie wysoko,
 • gdy towar jest przyjmowany, układany w magazynie, następnie pobierany i wysyłany i czynność ta jest bardzo powtarzalna,
 • w przypadku magazynów gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie ze względu na potencjalnie kosztowne uszkodzenia ładunku, czy pomyłki w wydaniu, które zdarzają się przy pobieraniu towarów.
 • gdy musimy zwiększyć ilości pracowników, tylko po to, aby ponownie sprawdzić dokładność zamówienia,
 • gdy obecne procesy są zbyt praco i czasochłonne, co wpływa na spadek wydajności w magazynie,
 • gdy stany magazynowe są rzadko dokładne,
 • gdy wzrasta koszt obsługi pojedynczego zamówienia z uwagi na niewydolność załogi, czy procesów obecnie funkcjonujących w magazynie.

Automatyka magazynowa – podsumowanie:

Automatyka umożliwia ulepszenie procedur magazynowych do poziomów niemożliwych do uzyskania, przez zwiększenie wydajności pracowników. W niektórych przypadkach automatyzacja może zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 12-16 miesięcy, w zależności od wyboru rozwiązania 
i kosztów finalnych. W większości przypadków zwrot z inwestycji trwa od 5 do 10 lat. Dlatego inwestowanie w odpowiedni rodzaj automatyzacji może mieć wpływ na sukces wdrożenia lub niepowodzenia takiej instalacji.
Jeśli istnieje zapotrzebowanie na wysokowartościowe oraz wydajne rozwiązania i posiada się przy tym wystarczającą ilość środków, automatyka magazynowa w postaci odpowiedniego fizycznego lub zaawansowanego sprzętu do automatyzacji procesów w magazynie jest właściwym rozwiązaniem.
Zawsze jednak warto porównać to z automatyzacją poszczególnych procesów w postaci rozwiązania do automatycznego gromadzenia danych lub systemu zarządzania magazynem.
Bez urządzeń automatyki magazynowej trudno wyobrazić sobie wielki magazyn, obsługujący ogromne wolumeny przepływów. Ich realizacja bez automatycznych rozwiązań nie byłaby możliwa do zrealizowania. O ile jednak dla dużych magazynów i wielkich operatorów logistycznych automatyzacja jest wręcz obligatoryjna, o tyle w przypadku mniejszych firm, dysponujących mniejszymi magazynami, popularność tego typu rozwiązań dopiero wzrasta.

Buyer’s Guide Warehouse Automation pomoże wybrać odpowiednią automatykę magazynu.

Czy interesuje Was publikacja z nami? Prosimy o kontakt do redakcji: https://gazetalogistyka.pl/piotr/

scroll to top