Intralogistyka a przepływ materiałów w nowoczesnym magazynie

Intralogistyka w nowoczesnym magazynie

Intralogistyka a przepływ materiałów

Najprościej ujmując, intralogistyka jest częścią logistyki, która organizuje przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.
Do zadań intralogistyki należy planowanie rozwiązań, automatyzacja techniki przenośnikowej w magazynie, przepływ materiałów, powiadamianie, optymalizacja sterowania i maszyn. Również realizacja projektów zalicza się w tym. Intralogistyka zajmuje takie obszary, jak:

  • systemy transportu wewnętrznego materiałów na paletach lub pojemnikach,
  • zarządzanie zapasami i przepływem informacji – firma musi na bieżąco śledzić fizyczne ruchy towarów za pomocą systemu informatycznego WMS pozwalającego kontrolować wahania stanów magazynowych, lokalizować dostępne zapasy i zarządzać ich uzupełnianiem,
  • zarządzanie magazynem, czyli wszystkimi wykonywanymi operacjami logistycznymi, takimi jak: przygotowywanie zamówień, zarządzanie lokalizacją produktów, przyjmowanie i wydawanie towarów itd.


Przepływ materiałów pochłania znaczny odsetek kosztów pojęcia intralogistyki. Sposób zarządzania nim uległ w ostatnim czasie ogromnym udoskonaleniom wraz
z upowszechnieniem się zautomatyzowanych systemów takich jak układnice czy przenośniki paletowe. Magazyny paletowe i magazyny ładunków ciężkich stały się liderem przemian
w kierunku automatyzacji. Obiekty muszą obsłużyć całość produkcji, wobec czego ich praca powinna być zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany przepływ towarów. I tu właśnie
z pomocą przychodzą zautomatyzowane systemy, czyli intralogistyka, która wyraźnie kieruje się w stronę automatyzacji magazynu.

Intralogistyka a systemy wspomagające

Wobec rosnącej popularności sprzedaży internetowej, wiele firm mierzy się z koniecznością wdrożenia logistyki e-commerce. Przepływ materiałów ma tu spore znaczenie. W tym celu również sięgają po zautomatyzowane systemy usprawniające obsługę mniejszych jednostek pojemników i przepływ materiałów. Istotnym krokiem we wdrażaniu nowoczesnej logistyki jest tworzenie zrobotyzowanych magazynów. W obiektach tych działalność personelu wspierana jest przez maszyny. Cięższe i powtarzalne prace wykonują roboty, natomiast pracownicy zajmują się bardziej skomplikowanymi operacjami. To właśnie intralogistyka wspiera działalność czynnika ludzkiego, gdyż zapewnia maksymalną efektywność funkcjonowania magazynu. Dlatego też wszelkie usprawnienia w tym zakresie uwzględniają przede wszystkim bezpieczeństwo
i ergonomię pracy. Dobrym przykładem takiego podejścia są roboty współpracujące. Na przykład zrobotyzowane ramiona mechaniczne lub maszyny pakujące, które odciążają personel przy kompletacji i pakowaniu zamówień. Dodatkowo, aby uniknąć problemów z produktywnością wynikających z nieprawidłowej organizacji pracy, dobry system WMS wyposażany jest
w moduł zarządzania czasem pracy. Program jest odpowiedzialny za m.in. przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom i monitorowanie ich przebiegu. Dzięki temu przepływ materiałów i informacji jest sprawniejszy.

Przepływ materiałów a IoT

Zastosowanie w magazynie systemu skomunikowanych wzajemnie urządzeń (IoT) jest niezbędne do gromadzenia i przekazywania informacji ze środowiska rzeczywistego do cyfrowego. Służą do tego m.in. tablety, słuchawki (pick-by-voice), terminale radiowe czy systemy pick-to-light. Systemy tego typu usprawniają przekazywanie poleceń generowanych przez WMS magazynierom lub zautomatyzowanym systemom magazynowym. Istotną rolę odgrywa również pojęcie Material Flow System, oznaczające zautomatyzowane jednostki do przemysłowych procesów produkcyjnych.

Intralogistyka i jej wyzwania

Uważa się za nie technologię, przepływ materiałów i transport produktów, ale także przepływ materiałów i informacji oraz wewnętrzną organizację pracowników. Od towarów przychodzących do towarów wychodzących, procesy i technologie muszą być obsługiwane prawidłowo. Istotne jest, aby procesy w intralogistyce zapewniały korzyści dla ludzi i ich wydajności w codziennej pracy. Stopień automatyzacji i przepływ informacji w procesach logistycznych w intralogistyce odgrywa decydującą rolę w efektywności i kosztach eksploatacji. Współpraca poszczególnych koncepcji w zakresie przepływu towarów, cyfryzacji, kontroli i skalowalności decyduje o wydajności i redukcji kosztów operacji magazynowych.
Podsumowując, w dobie Przemysłu 4.0. istotne jest, aby korzystać z takich rozwiązań intralogistycznych, jak planowanie rozwiązań, automatyzacja techniki przenośnikowej w magazynie, przepływ materiałów, powiadamianie, optymalizacja sterowania i maszyn, jak również realizacja projektów. Oczywiście, każde z tych zagadnień wymaga zastosowania innych rozwiązań – zarówno technicznych, jak i informatycznych. Opisanymi sposobami klient może zbudować nowoczesny magazyn. Interesuje Ciebie publikacja w Polsce lub w Niemczech? Po prostu zapytaj: LINK lub na Niemcy.

scroll to top