Automatyczne systemy magazynowe – skuteczne rozwiązanie, które zapewnia przewagę konkurencyjną

Automatyczne systemy magazynowe

Automatyczne systemy magazynowe

Automatyczne systemy magazynowe cieszą się coraz większą popularnością ze względu na szybkość realizacji części procesów logistycznych. Jeśli magazyn działa nieprawidłowo i mało wydajnie, automatyzacja to warunek niezbędny dla stworzenia konkurencyjnego łańcucha dostaw.
 Jaki system dobrać do konkretnych wyzwań magazynowych – o tym w poniższym artykule.

W ramach automatycznych systemów magazynowych wykorzystuje się nowoczesne urządzenia takie jak automatyczne regały magazynowe, układnice, systemy transportu szynowego oraz przenośniki. Maszyny zastępują pracę rąk ludzkich.


Automatyczne systemy magazynowe – dostępne rodzaje

W zależności od typu regałów i wykorzystywanego nośnika ładunku, dostępne są następujące rodzaje magazynowania automatycznego:

 • magazynowanie automatyczne palet przy użyciu układnic. Jest to najpowszechniejszy system automatycznego magazynowania palet. Układnice mogą obsługiwać regały paletowe o pojedynczej lub podwójnej głębokości składowania lub regały przepływowe,
 • magazynowanie za pomocą systemu Pallet Shuttle – to system regałów akumulacyjnych obsługiwanych przez autonomiczny wózek, który wjeżdża do kanałów składowania w celu umieszczenia bądź pobrania ładunku. System ten umożliwia zwiększenie pojemności magazynowej 
i usprawnienie obsługi obiektu.
  Podstawą nowoczesnego magazynu może być zautomatyzowany system regałowy.
  Decydującym czynnikiem przy jego wyborze jest to, jakie produkty mają być składowane i przemieszczane. Do towarów na paletach zastosujemy standardowy regał paletowy, a do dłużyc i towarów o dużych gabarytach – regały wspornikowe. Wraz z odpowiednią technologią przenośników i nowoczesnym WMSem, zautomatyzowany system regałów zapewnia pełne wykorzystanie zalet automatycznego magazynu.

Zalety magazynowania automatycznego


 • zwiększenie wydajności – urządzenia przeładunkowe mogą pracować całodobowo we wszystkie dni tygodnia,
 • bezpieczeństwo operatorów oraz ładunków – magazyn automatyczny zmniejsza ryzyko uszkodzenia ładunków. Zautomatyzowana obsługa chroni personel, ponieważ brak dostępu do strefy magazynowania eliminuje ryzyko przewrócenia się ładunku na operatora, a mniejszy ruch wózków widłowych ogranicza niebezpieczeństwo wypadku,
 • kontrola stanu magazynowego – odpowiedni WMS umożliwia pełne zarządzanie zapasami, a także identyfikowalność produktów,
 • ograniczenie kosztów – automatyzacja pozwala oddelegować pracowników do innych zadań,
 • efektywne wykorzystanie przestrzeni – automatyczne systemy magazynowe umożliwiają uzyskanie na małej powierzchni większej pojemności magazynowej i wyższej wydajności w porównaniu 
z tradycyjnymi systemami.

Automatyczne systemy magazynowe – 6 najważniejszych trendów

 • automatyzacja przygotowania zamówień – kompletacja to jeden z najbardziej czasochłonnych 
i wymagających procesów magazynowych. Przy dużej liczbie realizowanych zamówień najlepszym rozwiązaniem jest automatyczny magazyn pojemnikowy wyposażony w układnice i przenośniki pojemnikowe transportujące towary wprost na stanowiska kompletacji.
 Kolejnym rozwiązaniem są roboty przemysłowe zaprogramowane do operacji typu pick/and/place, czyli pobierania i odkładania artykułów w wyznaczone miejsce. Potrafią one szybko i bezbłędnie przenosić produkty oraz sortować je oraz kontrolować ich jakość.
 • inteligentny transport wewnętrzny – pozwala on znacznie usprawnić i przyspieszyć przepływ towarów, a pracowników oddelegować do innych zadań. Do najczęściej stosowanych rozwiązań zalicza się przenośniki paletowe i pojemnikowe łączące ze sobą różne obszary tego samego magazynu. Coraz większą popularność zyskują też pojazdy AGV oraz roboty AMR.
 • dark warehouse – automatyzacja umożliwiła powstanie tzw. dark warehouses, czyli ciemnych magazynów. W tego rodzaju obiektach nie montuje się instalacji oświetleniowej, ponieważ nie ma 
w nich operatorów. Wszystkie operacje od przyjęcia do wydania towarów są wykonywane wyłącznie przez urządzenia automatyczne. Dark warehouses pozwalają wyeliminować ryzyko błędów poprzez automatyzację wszystkich czynności logistycznych,
 • automatyczne systemy załadunku i rozładunku – umożliwiają szybką i sprawną obsługę ładunków 
w magazynie przy nieznacznym udziale personelu. Odpowiednio zaprojektowany system zainstalowany przy dokach magazynu pobiera lub odkłada palety w przestrzeni ładunkowej ciężarówek, zapewniając większe bezpieczeństwo i płynniejszy obieg towarów,
 • oprogramowanie magazynowe w chmurze (SaaS) – oprogramowanie magazynowe, które nie wymaga posiadania własnej infrastruktury informatycznej. Zewnętrzne serwery przechowują wszystkie dane.
 • analiza danych w erze big data – dedykowane do tego celu programy, pozwalają na bieżąco śledzić przebieg wszystkich procesów realizowanych w obiektach logistycznych przedsiębiorstwa.

Co należy wziąć pod uwagę, decydując się na automatyzację magazynu?

Automatyczne systemy magazynowe należy dobrać pod kątem rodzaju składowanych towarów, ich ilości, częstotliwości wysyłek i przyjmowania nowych. Należy także zwrócić uwagę na kształt budynku, jego wymiary, wytrzymałość posadzek oraz ogólną architekturę. Wpływ na dobór systemu powinny mieć także dotychczas stosowane regały magazynowe, urządzenia transportu bliskiego, a także wszelkie inne systemy, które do tej pory stosowano.

Kiedy warto wdrożyć automatyczne systemy magazynowe – podsumowanie

Z powodu dynamicznych zmian zachowań konsumenckich i biznesowych obserwowanych w ostatnich latach, automatyzacja składowania przebojem wkracza do magazynów. Przy bardzo typowych magazynach automatyczne systemy magazynowe są mało elastyczne i podatne na zmienność warunków. Podstawowe warunki, jakie powinien spełnić magazyn, aby automatyzacja miała sens, to 10 000 miejsc paletowych i przepływ dobowy około 1 000 jednostek paletowych.
Co, jeśli więc okaże się, że rozwiązania w pełni zautomatyzowane nie są dla nas? A jednak chcielibyśmy podnieść wydajność naszego magazynu i poprawić nasze przepływy oraz efektywność systemów. Wtedy pozostaje zastosowanie skrojonych na miarę rozwiązań półautomatycznych. Dobrym przykładem takich systemów może być zastosowanie regałów wysokiego składowania i wózków systemowych VNA zintegrowanych z systemem WMS.

scroll to top