Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z niezwykłą starannością. Nie możemy jednak przejąć żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści.

Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.
 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.
 

Prawa autorskie

Utworzone przez operatora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkłady osób trzecich są oznaczone jako takie. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Operatorzy stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób lub opierać się na samodzielnie stworzonych i wolnych od licencji dziełach.

Ochrona danych

O ile dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. W miarę możliwości z ofert i usług można korzystać zawsze bez podawania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, o które wyraźnie nie zamówiono. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oddzielnym oświadczeniu o ochronie danych.

scroll to top