Projektowanie magazynu a technika magazynowa – intralogistyczne wyzwania

Projektowanie magazynu

Projektowanie magazynu

Istotną rolę w intralogistyce odgrywają projektowanie magazynu i technika magazynowa. Najprościej rzecz ujmując, sama intralogistyka jest częścią logistyki, która organizuje przepływ materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Do zadań intralogistyki należy planowanie rozwiązań, czy automatyzacja techniki przenośnikowej w magazynie. Także przepływ materiałów, powiadamianie, optymalizacja sterowania i maszyn, jak również realizacja projektów.
Projektowanie magazynu zajmuje takie obszary, jak:

  • systemy transportu wewnętrznego materiałów,
  • technika magazynowa,
  • zarządzanie zapasami i przepływem informacji – firma musi na bieżąco śledzić fizyczne ruchy towarów za pomocą systemu informatycznego WMS. Pozwala on kontrolować wahania stanów magazynowych, lokalizować dostępne zapasy i zarządzać ich uzupełnianiem,
  • zarządzanie magazynem, czyli wszystkimi wykonywanymi operacjami logistycznymi, takimi jak: przygotowywanie zamówień, zarządzanie lokalizacją produktów, przyjmowanie
    i wydawanie towarów itd.

Przepływ materiałów pochłania znaczny odsetek kosztów pojęcia intralogistyki. Sposób zarządzania nim uległ w ostatnim czasie ogromnym udoskonaleniom wraz z upowszechnieniem się zautomatyzowanych systemów takich jak układnice czy przenośniki paletowe. Magazyny paletowe i magazyny ładunków ciężkich stały się liderem przemian w kierunku automatyzacji.
Obiekty muszą obsłużyć całość produkcji, wobec czego ich praca powinna być zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany przepływ towarów. Tu właśnie z pomocą przychodzą zautomatyzowane systemy, czyli projektowanie magazynu i technika magazynowa, które wyraźnie kierują się w stronę automatyzacji magazynu.

Projektowanie magazynu a systemy wspomagające

Wobec rosnącej popularności sprzedaży internetowej, wiele firm mierzy się z koniecznością wdrożenia logistyki e-commerce. Przepływ materiałów ma tu spore znaczenie. W tym celu również sięgają po zautomatyzowane systemy usprawniające obsługę mniejszych jednostek i pojemników.
Istotnym krokiem we wdrażaniu nowoczesnej logistyki jest tworzenie zrobotyzowanych magazynów. W obiektach tych działalność personelu wspierana jest przez maszyny. Cięższe i powtarzalne prace wykonują roboty, natomiast pracownicy zajmują się bardziej skomplikowanymi operacjami. To właśnie projektowanie magazynu, technika magazynowa oraz intralogistyka wspierają działalność czynnika ludzkiego, gdyż zapewniają maksymalną efektywność funkcjonowania magazynu. Dlatego też wszelkie usprawnienia w tym zakresie uwzględniają przede wszystkim bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Dobrym przykładem takiego podejścia są roboty współpracujące, np. zrobotyzowane ramiona mechaniczne lub maszyny pakujące, które odciążają personel przy kompletacji i pakowaniu zamówień. Dodatkowo, aby uniknąć problemów z produktywnością wynikających z nieprawidłowej organizacji pracy, dobry system WMS wyposażany jest w moduł zarządzania czasem pracy. Program jest odpowiedzialny za m.in. przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom i monitorowanie ich przebiegu. Dzięki temu przepływ materiałów i informacji jest sprawniejszy.

Technika magazynowa a IoT

Zastosowanie w magazynie systemu skomunikowanych wzajemnie urządzeń (IoT, a także technika magazynowa) jest niezbędne do gromadzenia i przekazywania informacji ze środowiska rzeczywistego do cyfrowego. Służą do tego m.in. tablety, słuchawki (pick-by-voice), terminale radiowe czy systemy pick-to-light. Systemy tego typu usprawniają przekazywanie poleceń generowanych przez WMS magazynierom lub zautomatyzowanym systemom magazynowym. Istotną rolę odgrywa również pojęcie Material Flow System, oznaczające zautomatyzowane jednostki do przemysłowych procesów produkcyjnych.

Projektowanie magazynu i wyzwania intralogistyki

Uważa się za nie technologię, przepływ materiałów i transport produktów, ale także przepływ informacji oraz wewnętrzną organizację pracowników. Od towarów przychodzących do towarów wychodzących, procesy i technologie muszą być obsługiwane prawidłowo (odpowiednia technika magazynowa). Istotne jest, aby procesy w intralogistyce zapewniały korzyści dla ludzi i ich wydajności w codziennej pracy.
Stopień automatyzacji i przepływ informacji w procesach logistycznych w intralogistyce odgrywa decydującą rolę w efektywności i kosztach eksploatacji. Współpraca poszczególnych koncepcji w zakresie przepływu towarów, cyfryzacji, kontroli i skalowalności decyduje o wydajności i redukcji kosztów operacji magazynowych.
Podsumowując, w dobie Przemysłu 4.0. istotne jest, aby korzystać z takich rozwiązań intralogistycznych, jak planowanie rozwiązań, automatyzacja techniki przenośnikowej w magazynie, przepływ materiałów, odpowiednia technika magazynowa, powiadamianie, optymalizacja sterowania i maszyn, jak również realizacja projektów. Oczywiście, każde z tych zagadnień wymaga zastosowania innych rozwiązań – zarówno technicznych, jak i informatycznych.

Czy masz newsy dla czytelników z Polski lub Niemiec?

scroll to top