1 Sytuacja prawna zgodnie z RODO UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Zbieranie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi. W szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO UE. 

2 Wymóg zgody 

Dostawca nie przekazuje żadnych danych osobowych klienta osobom trzecim, chyba że jest do tego prawnie zobowiązany lub klient z góry wyraźnie wyraził na to zgodę. Klient wyraźnie zgadza się, że dostawca zbiera i wykorzystuje dane osobowe zebrane od klienta poza celem umowy w następujących celach:

  • dla własnych celów marketingowych.
  • w celach informacyjnych.

3 Uwaga dotycząca dostawców zewnętrznych / korzystania z Google Analytics.

Dostawca korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika strony internetowej dostawcy i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej dostawcy. W ten sposób gromadzone są nieosobowe dane osoby odwiedzającej witrynę. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, adres IP użytkownika jest zwykle wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Dostawca zwraca uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej mogą być wykorzystywane w pełnym zakresie. Innym sposobem zapobiegania gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniem tych danych przez Google może być pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki pod następujący Link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Dostawca zwraca uwagę na możliwość uzyskania dalszych informacji na temat funkcji plików cookie poprzez wywołanie następującej usługi firmy Google Inc.: https://www.google.de/intl/en/policies/technologies/cookies/.

4 Zgoda referencyjna 

Za zgodą klienta dostawca jest uprawniony do nazwania klienta w celach referencyjnych. Mogą być publikowane informacje o nazwie firmy, siedzibie firmy i logo firmy. Zgoda klienta ma formę zgody online za pośrednictwem udostępnionego pola wyboru.

scroll to top