Automatyzacja kompletacji zamówień – oszczędność czasu i pieniędzy

Automatyzacja kompletacji zamówień

Automatyzacja kompletacji zamówień staje się obecnie nieodzownym elementem funkcjonowania magazynów. Ułatwia ona tworzenie zamówienia klienta poprzez zebranie i połączenie produktów 
z różnych jednostek ładunkowych. Pomaga także minimalizować udział czynnika ludzkiego. Jak przebiega automatyczna kompletacja zamówień i jakie niesie ze sobą korzyści, o tym poniżej.

Automatyzacja kompletacji zamówień ma kilka poziomów – od robotów do kompletacji , po stacje robocze, gdzie zamówienia są kompletowane na zasadzie „towar do człowieka”. Metoda ta wykorzystuje automatyczne urządzenia transportu bliskiego, takie jak układnice pojemnikowe, czy przenośniki, które transportują ładunki na stanowiska operatorów. Dzięki kompletacji automatycznej trasy pokonywane przez magazynierów są skracane. Pozwala to przyspieszyć pracę 
i zwiększyć wydajność magazynu.

Automatyzacja kompletacji zamówień – jak ją usprawnić?

Optymalizacja kompletacji zamówień musi odbywać się według konkretnego planu. Zakłada on m.in.:

  • planowanie tras i rozmieszczenie zapasów – kluczowe znaczenie ma tu dokładne zaplanowanie, dokąd trafi towar i jaka jest najkrótsza trasa kompletacji. Należy wziąć pod uwagę bieżące oraz przyszłe zamówienia, wielkość hali produkcyjnej, sezonowość towarów oraz częstotliwość uzupełniania zapasów,
  • inteligentny system zarządzania, czyli WMS – zbiera on informacje na temat kompletacji 
w magazynie. Planuje trasy i tworzy listy produktów. Ponadto, zapasy są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zapewniona jest komunikacja między wszystkimi pracownikami magazynu,
  • inwestycja w infrastrukturę – wiele nowoczesnych obiektów inwestuje w roboty, maszyny
i przyrządy do doskonalenia procesu kompletacji zamówień,
  • konkretna strategia kompletacji zamówień – sposób kompletacji zamówień należy dopasować do indywidualnych potrzeb obiektu. W dużych magazynach wykorzystywana jest jedna trasa do kompletacji kilku jednoczesnych zamówień. W przeciwnym razie obiekt naraziłby się na duże straty czasu oraz finansów.

Roboty i inne narzędzia do automatycznej kompletacji

Roboty służą do wykonywania procesu kompletacji zamówień w sposób automatyczny. Ich zastosowanie w procesie kompletacji zwiększa szybkość i skuteczność procesu przygotowywania zamówień. Paleta rozwiązań w tym zakresie jest bardzo szeroka i zawiera m.in.:

  • roboty przemysłowe – służą do automatycznego przenoszenia pojedynczych produktów lub całych grup pojemników. Realizują zadania typu pick and place, czyli wybierają i pobierają odpowiednie produkty oraz umieszczają w wyznaczonym miejscu. Roboty przemysłowe są najczęściej wyposażone w system wizyjny, który umożliwia identyfikację artykułów. Posiadają także chwytak do pobierania 
i przenoszenia produktów oraz w oprogramowanie sterujące,
  • autonomiczne roboty mobilne (AMR) – to samojezdne pojazdy poruszające się po zaprogramowanych ścieżkach wirtualnych. Ich zadaniem jest bezpieczny transport ładunków na stanowiska kompletacyjne. Na ich wyposażeniu znajdują się zwykle czujniki oraz oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Rozpoznaje ono otoczenie na podstawie cyfrowych planów magazynu. Roboty te mogą służyć jako wózek kompletacyjny, na który magazynierzy odkładają pobrane artykuły. Mogą także transportować produkty na stanowiska robocze, gdzie przygotowywane są zamówienia.

Poza robotami, automatyzacja kompletacji zamówień to także wykorzystanie układnic, czyli urządzeń, które przemieszczają się w płaszczyźnie poziomej i pionowej wewnątrz korytarzy roboczych. Pobierają tam i odkładają ładunki. Dzięki pracy bez przerw, zwiększają również tempo przepływu towarów w magazynie.
Automatyzacja kompletacji zamówień oznacza także zastosowanie przenośników przeznaczonych do transportu, akumulacji i dystrybucji towarów do określonych lokalizacji wymaganych przez operacje logistyczne. Mogą one nieprzerwanie dostarczać zamówione produkty na stanowiska kompletacyjne.

Zastosowanie robotów – zalety

Kompletacja to zestaw powtarzalnych czynności, które zwiążą się z dużymi nakładami czasu oraz wymagają pracy często w niewygodnej pozycji. Automatyzacja kompletacji zamówień w postaci zaimplementowania robotów do kompletacji daje liczne zalety. Wśród nich można wymienić możliwość pracy w trybie 24/7 bez przerwy i konieczności nadzoru przez człowieka. Istotne jest dynamiczne i sprawne wykonywanie czynności kompletacyjnych. Roboty klasyfikują produkty szybko i bezbłędnie. Zapewniają bezpieczeństwo w trakcie przenoszenia ładunków dzięki systemowi chwytaka. Roboty mobilne optymalizują trasy pokonywane w magazynie, czyli przemierzają najkrótsze możliwe dystanse w celu przyspieszenia procesu kompletacji. Dodatkowo prędkość przemieszczania się tych urządzań pozwala na sprawnie wykonywanie zadań. Jednocześnie unika się sytuacji niebezpiecznych z udziałem poruszających się po magazynie ludzi.

Automatyzacja kompletacji zamówień przyszłością funkcjonowania magazynów

Obecnie realizowanie procesów magazynowych w sposób tradycyjny jest coraz rzadziej spotykane. Wielu przedsiębiorców decyduje się na automatyzację magazynu, wykorzystując w tym celu zaawansowane oprogramowanie oraz nowoczesne urządzenia. Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, szybsza obsługa zamówień, lepsza jakość obsługi klientów, dostęp do danych w czasie rzeczywistym to duże korzyści z wdrożenia oprogramowania klasy WMS.
Niektóre firmy zaczynają dążyć do całkowitej automatyzacji procesów w magazynie, ograniczając pracę osób zatrudnionych do nadzorowania oraz kontrolowania działań.
Automatyzacja wraz z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, wpływa na zminimalizowanie liczby popełnianych błędów, dzięki czemu redukowana jest liczba reklamacji oraz kosztów, związanych z ich obsługą. Wspierany jest dalszy rozwój firmy. Są także osiągane większe zyski. Krótko mówiąc, logistyka automotive także stawia na automatykę w magazynach. W obecnych czasach warto zainwestować w Warehouse Automation Buyer’s Guide, jeśli się chce zakupić system na przyszłość. Ten artykuł jest na wynajem.

scroll to top