Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania – jak zmieniać logistykę?

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania odgrywają coraz większą rolę w dobie dzisiejszej intralogistyki. Rozwój sprzedaży internetowej, a co za tym idzie coraz nowsze 
i większe wyzwania dla sprzedawców, powodują stały rozwój rozwiązań w zakresie automatyki. Mają one stanowić odpowiedź na ciągłe wyzwania, przed którymi staje branża e-commerce.

Zgodnie z zapisem w Leksykonie Gospodarczym Gabler, celem zautomatyzowanego magazynu jest „zwiększenie efektywności ekonomicznej magazynowania poprzez zwiększenie rotacji zapasów, zmniejszenie zapasów i poprawę wykorzystania obiektów magazynowych, jak również skrócenie czasu dostawy poprzez szybsze pobieranie”.
Automatyzacja procesów składowania pozwala zwiększyć wydajności magazynu, ograniczyć liczbę błędów oraz skrócić czas dostawy bez podnoszenia liczby pracowników, czy zwiększania powierzchni magazynowej. Granicą wydajności w zautomatyzowanych magazynach przestaje być granica produktywności pracowników, a staje się nią maksimum możliwości samej automatyki.

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania – większa wydajność procesów

Dzięki bardziej efektywnej logistyce automatyzacja przekłada się na oszczędności finansowe, a tym samym umożliwia amortyzację kosztów po upływie pewnego czasu. W niektórych branżach, takich jak przemysł motoryzacyjny, stopień automatyzacji jest bardzo wysoki. Do zalet magazynów automatycznych należą niższe od magazynów ręcznych koszty eksploatacji i skrócenie czasu pracy. Ponadto, podniesienie bezpieczeństwa magazynu, minimalizacja błędów w zestawianiu zamówień oraz eliminacja dysproporcji między popytem, a podażą na personel ludzki.
Inwestycja w automatyzację znajduje głównie uzasadnienie w magazynach szybkorotujących, miejscach generujących wysokie koszty eksploatacji oraz tych o ograniczonej ilości miejsca. Ponadto, w lokalizacjach o wysokiej liczbie popełnianych błędów oraz niskiej wydajności procesowej.

Jak zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania zmieniają logistykę?

Rozwój handlu elektronicznego stworzył stale rosnące zapotrzebowanie na wydajne rozwiązania magazynowe i logistyczne. Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania (AS/RS) pomagają sprostać temu zapotrzebowaniu. Są to zautomatyzowane rozwiązania wykorzystujące maszyny sterowane komputerowo do przechowywania i pobierania towarów z magazynu. Są one bardzo wydajne, co pozwala na szybsze i dokładniejsze przechowywanie i pobieranie przedmiotów. Używając ich, magazyny mogą zredukować ilość czasu i pracy potrzebnej do przechowywania 
i pobierania towarów, co skutkuje zwiększoną produktywnością i oszczędnościami.
Oprócz zwiększonej wydajności, systemy AS/RS oferują również większe bezpieczeństwo 
i dokładność. Automatyzując proces składowania i pobierania, magazyny mogą zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego i zapewnić prawidłowe przechowywanie i pobieranie towarów. AS/RS oferują również lepszą skalowalność i elastyczność. Dzięki temu magazyny mogą szybko i łatwo dostosowywać procesy składowania i pobierania.

Automatyczny magazyn: rodzaje i zastosowania

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania, ze względu na konstrukcję i sposób działania, różnią się w zależności od sposobu składowania towaru. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są:

  • układnice regałowe – to urządzenia przypominające windę. Są częścią regału magazynowego. Służą do podnoszenia i układania palet na odpowiedniej wysokości i głębokości. Jedna układnica jest 
w stanie obsłużyć cały korytarz magazynowy i zastąpić tym samym wózek widłowy wysokiego składowania.
  • pallet shuttle – to rodzaj platformy poruszającej się na szynach, przeznaczonej do transportu towaru na paletach. Urządzenie porusza się samoczynnie i precyzyjnie pobiera towar z regału lub odkłada go w wyznaczone miejsce.
  • układnice miniload – urządzenia te działają podobnie jak układnice regałowe. Są jednak przeznaczone do transportu towarów znajdujących się w niewielkich plastikowych pojemnikach.
    Automatyczne magazyny można także podzielić ze względu na formę: przeznaczone do zabudowy lub wolno stojące, w postaci silosów. Pod względem możliwości zapewnienia warunków do przechowywania danego rodzaju towarów wyróżnia się magazyny normalnych temperatur, ze sterowaniem temperaturą lub mroźne.

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania – podsumowanie

Automatyka w coraz większym stopniu wkracza do intralogistyki. Przyczyna nie ogranicza się do coraz powszechniej obowiązującego Przemysłu 4.0, wymaganej wydajności czy minimalizacji kosztów, ale również zmian generacyjnych i spodziewanych w niedalekiej przyszłości poważnych problemów 
z podażą wykwalifikowanego personelu. Nie w każdym przypadku wymagana jest pełna automatyzacja magazynu. Częściej producenci i operatorzy decydują się na częściową automatyzację lub elastyczne rozwiązania na ograniczoną skalę.
Podsumowując, zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania są nieocenionym narzędziem w operacjach magazynowych i logistycznych. Zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego oraz poprawiając szybkość i wydajność operacji, systemy mogą pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, poprawiając jednocześnie obsługę klienta.

Prowadzimy wynajem artykułów w Polsce i w Niemczech. Klienci zyskują TOP 10 w internecie.

scroll to top