System zarządzania przepływem materiałów i pobierania w magazynie – niezbędne narzędzie do utrzymania magazynowego porządku

System zarządzania przepływem materiałów w magazynie

System zarządzania przepływem materiałów i pobierania w magazynie odpowiada na wyzwania związane z dostarczaniem do klienta konkretnych wyrobów w odpowiedniej ilości 
i czasie. Zrozumienie podstawowych zasad zarządzania przepływem materiałów i informacji w skali globalnej jest pierwszym krokiem do spełnienia coraz większych wymagań rynkowych. Prowadzi to także do zwiększenia satysfakcji klienta.

Podstawą jest świadomość i chęć eliminowania marnotrawstwa oraz utrzymania stabilności procesów. Każdy proces składa się z czynności dodających wartość do produktu oraz ze strat. Wartością dodaną jest zmiana własności materiałów czy usług w produkt, za który chce zapłacić klient. Wszystkie czynności dodatkowe, np. transport, czy magazynowanie to straty, które wpływają bezpośrednio na koszty wytwarzania oraz produktywność.
W celu transformacji przedsiębiorstwa w firmę opartą na zasadach „odchudzonej produkcji” i posiadającą odpowiedni system zarządzania przepływem materiałów i pobierania, należy wziąć pod uwagę pięć podstawowych zasad „Lean”. Pierwsza z nich mówi o produkowaniu wyłącznie właściwych części we właściwej ilości i czasie. Maksymalne dostosowanie zdolności produkcyjnych do wymagań rynkowych jest czynnikiem priorytetowym. Kolejna z zasad to możliwie maksymalne skrócenie czasu realizacji zamówienia, aby system zarządzania przepływem materiałów i pobierania działał poprawnie. Umożliwia to płynną produkcję oraz większą elastyczność w przypadku gwałtownej zmiany zamówienia przez klienta. Trzecia z zasad dotyczy zachowania odpowiedniej jakości. Klient jest usatysfakcjonowany, kiedy otrzyma odpowiedni jakościowo produkt w wymaganym czasie oraz w atrakcyjnej cenie. System zarządzania przepływem materiałów i pobierania – co należy wdrożyć, aby procesy magazynowe były optymalne

Total Flow Management jest zbiorem narzędzi, służących ustabilizowaniu procesu oraz wyeliminowaniu marnotrawstwa w skali całego przedsiębiorstwa. Stosowany jest także w relacjach firmy pomiędzy klientami i dostawcami. Cały moduł składa się z pięciu bloków. 
Projektowanie linii – to zbiór metod i narzędzi służących do projektowania i ciągłego doskonalenia linii. Odpowiedni układ stanowisk roboczych umożliwia standaryzację pracy i odpowiednie zbalansowanie linii. Dzięki temu eliminuje się straty związane z oczekiwaniem, a proces realizowany jest w sposób ciągły. 
Logistyka wewnętrzna – skupia się na dostarczaniu wyrobów do następnego procesu oraz zasilaniu linii produkcyjnych w komponenty. Jednocześnie jest pomostem łączącym obszary produkcyjne z magazynem części zakupowych i magazynem wyrobów gotowych. W wielu fabrykach logistyka wewnętrzna obsługiwana jest przez wózki widłowe. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi wielkość partii produkcyjnej może zostać zmniejszona, a częstotliwość przepływu materiału i informacji – zwiększona. W takim przypadku zasadne jest wdrożenie małych pociągów logistycznych. Są one znacznie bezpieczniejsze od tradycyjnych wózków widłowych i za jedną pętlą mogą obsługiwać kilka obszarów. 
Dobrze zaprojektowany przepływ na poziomie linii produkcyjnej owocuje możliwością zastosowania kolejnego narzędzia z tej grupy, jakim jest poziomowanie produkcji. 
Logistyka zewnętrzna – narzędzia z tej grupy umożliwiają redukcję kosztów wynikających 
z realizowania zamówień klientów oraz z dostaw komponentów do produkcji. Zasada „właściwych części we właściwej ilości i czasie” odnosi się do relacji z klientami i dostawcami. Zarządzanie łańcuchem dostaw dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, takich jak Milk Run, czy informatyczne systemy przepływu informacji (MRP, EDI) – umożliwia maksymalną redukcję zapasów wyrobów gotowych i komponentów. Rolę pociągów logistycznych pełnią tutaj ciężarówki, a supermarketami są magazyny lub centra logistyczne.


Zarządzanie łańcuchem dostaw – to połączenie wszystkich omówionych wcześniej narzędzi w celu maksymalnej optymalizacji przepływu.

Wzajemne oddziaływanie magazynu, materiałów, wózków i pracowników prowadzi do powstania struktur procesowych, które można obserwować, analizować, optymalizować i kontrolować za pomocą oprogramowania.
Odpowiednie moduły oprogramowania do zarządzania przepływem materiałów kontrolują wszystkie przepływy towarów i informacji w łańcuchu intralogistycznym. Elastyczne interfejsy umożliwiają prostą integrację systemów wspomagających, takich jak system nawigacji magazynowej. Ułatwiają również odpowiednią komunikację między różnymi komponentami systemu i oprogramowaniem oraz łączą wszystkie procesy w inteligentną całość.
System zarządzania przepływem materiałów i pobierania i jego moduły tworzą kompletny system WMS. Może być on wykorzystywany do sterowania, mapowania i analizowania wszystkich przepływów towarów i informacji w całym łańcuchu intralogistycznym. Dobry system zarządzania przepływem materiałów i pobierania może być stosowany w kilku lokalizacjach, a także w wielu branżach – od produkcji po handel i usługi.

System zarządzania przepływem materiałów i pobierania – zalety 


  • zarządzanie aktualnym stanem magazynowym i rozmieszczeniem towarów odbywa się na podstawie dokumentacji wszystkich przepływów towarów, w tym inwentaryzacji w trybie ciągłym,
  • wydajne sterowanie wszystkimi ruchami towarów w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej i transportu,
  • przydział wózków, pracowników i środków transportu do wykonywania czynności w ramach przepływu materiałów dostosowanych do przewidzianego użycia,
  • kontrola i przegląd wszystkich ruchów magazynowych za pośrednictwem centrum sterowania,
    -rozbudowane opcje analizowania i oceny wszystkich zapasów i ruchów towaru w magazynie,
  • nowoczesna, przystosowana do aktualizacji architektura systemu pod względem sprzętu, oprogramowania i integracji z istniejącymi systemami klienta,
  • elastyczne zastosowanie systemu zarządzania magazynem, transportu i/lub kompletacji zamówień jako samodzielnego rozwiązania.

Posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania przepływem materiałów i pobierania jest niezbędne, aby konkretny magazyn funkcjonował prawidłowo. Oczywiście, każdy magazyn ma swoją specyfikę, do której należy dostosować konkretne rozwiązania. Zadaniem zarządcy magazynu jest jednak decyzja nie o tym, czy swój magazyn w taki system wyposażyć, ale jakiego typu system wdrożyć. 

Oferujemy artykuły SEO na wynajem w Polsce i Niemczech. W razie pytań prosimy o kontakt z redakcją.

scroll to top