Automatyka magazynowa i magazyn wysokiego składowania – krótko na temat „rzeka”.

Automatyka magazynowa

Automatyka magazynowa

Automatyka magazynowa wspomaga magazyn wysokiego składowania w magazynowaniu produktów
o różnych gabarytach i wartości. Zadaniem logistyki magazynowej jest kontrolowanie i monitorowanie przepływu towarów na etapie magazynowania. Także dostosowywanie posiadanych zasobów do aktualnego zapotrzebowania w zakresie efektywnego funkcjonowania obiektu.

Automatyka magazynowa ma jeden główny cel. Jest to minimalizacja kosztów składowania przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu oferowanych usług. Ułatwia to między innymi dążenie do maksymalizacji powierzchni magazynowania, dbanie o efektywne wykorzystanie urządzeń przeładunkowych oraz zorganizowanie w sposób optymalny pracy operatorów (magazyn wysokiego składowania). Ponadto, ważne jest zapewnienie łatwego dostępu do obsługiwanych ładunków na każdym etapie procesu magazynowania oraz dbałość o wysokie standardy bezpieczeństwa pracowników i towarów.

Automatyka magazynowa – etapy planowania

  • projekt logistyczny magazynu – już na etapie projektowania układu magazynu należy rozpatrzyć szereg czynników takich, jak szacowana ilość oraz charakterystyka składowanych towarów, czy zakładana liczba przyjęć i wydań towarów. Należy brać pod uwagę także wskaźnik rotacji zapasów. Kolejne, ważne czynniki to wymagana powierzchnia składowania, zadania, jakie będą wykonywać operatorzy magazynowi, model organizacyjny stosowany w firmie oraz, czy wykorzystywane będą systemy ERP i/lub WMS. Istotne jest określenie, jakie systemy składowania i urządzenia przeładunkowe będą używane w magazynie;
  • magazyn wysokiego składowania i obsługa ładunków – jako obsługę ładunków należy rozumieć wszystkie operacje związane z wewnątrzmagazynowym transportem towaru oraz jego składowaniem. Ich przebieg uzależniony jest od wykorzystywanych urządzeń przeładunkowych takich, jak systemy magazynowania;
  • urządzenia przeładunkowe to kolejny ważny aspekt. Liczba stosowanych urządzeń oraz sposób ich pracy ma bezpośredni wpływ na przepustowość magazynu. Urządzenia przeładunkowe możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to manualne, sterowane przez operatorów (wózki paletowe i podnośnikowe, wózki do kompletacji zamówień, wózki widłowe itp.). Druga grupa to systemy automatyczne, czyli urządzenia autonomiczne, sterowane przez oprogramowanie komputerowe współpracujące z WMSem i innymi systemami. Bez nich automatyka magazynowa nie ma prawa działać prawidłowo;
  • kompletacja i wysyłka zamówień – to, w jaki sposób będzie przeprowadzana kompletacja, będzie warunkować przebieg następujących po niej operacji: konsolidacji ładunków, pakowania zamówień oraz wydania towaru z magazynu;
  • zarządzanie zapasami i ich identyfikacja – współczesna technologia umożliwia organizację pracy magazynu i zarządzanie zapasami na optymalnym poziomie. Dzięki niej możliwa jest całkowita identyfikowalność ładunku na każdym etapie łańcucha dostaw oraz stałe zapewnienie odpowiedniej ilości składowanych zapasów. Do najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie można zaliczyć np. czytniki danych;
  • bezpieczeństwo w magazynie – prawidłowo zorganizowana logistyka magazynowa i magazyn wysokiego składowania powinny charakteryzować się zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

    Dzięki wzięciu pod uwagę powyższych zasad, automatyka magazynowa będzie o wiele efektywniejsza

Automatyka magazynowa – główne problemy

Pomimo pozytywnych trendów w rozwoju logistyki magazynowej w Polsce, nadal istnieją pewne problemy
w porównaniu z bardziej rozwiniętymi krajami. Obejmują one między innymi korzystanie z przestarzałego sprzętu i technologii. Infrastruktura logistyczna nie zawsze spełnia współczesne wymagania. Brak doświadczonego i wykwalifikowanego personelu to kolejny problem. Ponadto, niewystarczająca ilość materiału teoretycznego do zarządzania magazynem, czy niezdolność niektórych menedżerów do odpowiedniej oceny wyzwań i problemów przedsiębiorstwa. Inne trudności to brak oznakowania produktów, czy zacieranie odpowiedzialności (na przykład brak jasnego podziału obowiązków).

Magazyn wysokiego składowania w logistyce magazynowej – cele

Podstawowym celem racjonalnej logistyki magazynowania jest oszczędność kosztów z zachowaniem wysokiego poziomu operacji. Obejmuje to następujące działania: maksymalizację przestrzeni do przechowywania, rozsądne użycie sprzętu obsługowego i innych urządzeń technicznych. Także optymalizację pracy pracowników magazynu, organizację wygodnego dostępu do towarów na każdym etapie magazynowania. Również troskę o bezpieczeństwo i komfort pracowników. Niemniej istotnym zagadnieniem jest odpowiednie zarządzanie ładunkami (magazyn wysokiego składowania).

Podsumowanie

Magazyn jest ważną częścią większości przedsiębiorstw, które produkują lub sprzedają dobra materialne. Niezależnie od wysokiej jakości towarów, nieprawidłowa kompletacja, złe opakowanie lub spóźniona wysyłka może spowodować niezadowolenie klienta. Dlatego każdy przedsiębiorca chce, aby jego magazyn działał sprawnie i wydajnie. Automatyka magazynowa i magazyn wysokiego składowania muszą działać bez zarzutu. Bardzo ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań, aby właściwie zarządzać logistyką magazynu. Pomoże w tym racjonalne podejście do użytkowania powierzchni magazynowej, prawidłowy dobór personelu i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W wielu przypadkach, gdy koszty samodzielnego zorganizowania takiego systemu są dla małego przedsiębiorstwa zbyt wysokie, warto zlecić outsourcing logistyki.

Czy jesteście na rynku i chcecie pochwalić się w prasie w Polsce lub w Niemczech o własnych sukcesach? Zapraszamy.

scroll to top