Automatyzacja magazynu – kiedy ma ona sens?

Automatyzacja magazynu

Automatyzację magazynu, w dobie standardu logistyki 4.0, bierze się pod uwagę, kiedy myśli się 
o usprawnieniu magazynu. Każdy przedsiębiorca powinien jednak najpierw zadać sobie pytania: czego oczekuje od automatyzacji oraz, czy w konkretnym przypadku ma ona sens? O tym, w poniższym artykule.

Mianem magazynu automatycznego określa się obiekt, w którym większość procesów logistycznych odbywa się w automatycznie lub półautomatycznie. Dotyczy to takich operacji, jak: przyjmowanie towarów z zewnątrz, transport i składowanie wewnątrz, a także ich komplementacja i przekazywanie do dalszej wysyłki. Za cały ten obszar odpowiadają specjalistyczne maszyny i urządzenia, w tym: regały, windy, linie transportowe oraz oprogramowanie.
Ogólnie, celem zautomatyzowanego magazynu jest zwiększenie efektywności ekonomicznej magazynowania. Istotne jest również skrócenie czasu dostawy poprzez szybsze pobieranie.

Idealne warunki do automatyzacji magazynu

Występują one, gdy miarę możliwości planuje się pracę ciągłą (24/7), procesy docelowe są jasne 

i „zatwierdzone” oraz jeśli to możliwe, nie powinny występować żadne lub ewentualnie minimalne wahania sezonowe. Ponadto, należy zapewnić niezawodność długofalowego planowania 
w odniesieniu do wymagań dotyczących instalacji magazynowej.
Coraz częściej pojawiają się rozwiązania magazynowe, które oferują niektóre z zalet magazynów ręcznych.
W przypadku na przykład systemu Autostore są to skalowalność i możliwość dostosowania do fizycznej struktury magazynu. Ponadto, oferuje on bardzo wysoki poziom wykorzystania przestrzeni i pozwala operatorom na wykorzystanie efektywności kosztowej automatyzacji przy mniejszych ilościach.

Wady i zalety magazynu ręcznego i automatycznego

Granice tych dwóch pojęć są dość rozmyte, ponieważ istnieją także magazyny półautomatyczne. Wykorzystują one niektóre z dostępnych automatycznych rozwiązań magazynowych oraz systemy WMS. 
Magazyn ręczny ma kilka zalet. Przede wszystkim często można go łatwo skalować. Procesy są często mniej złożone, łatwiej je zrozumieć
i nimi zarządzać. Kolejny aspekt stanowią ludzie – zasoby ludzkie angażuje się w procesy, dzięki czemu mogą wnieść swoje umiejętności i doświadczenie. Magazyn ręczny sprawdzi się zwłaszcza w przypadku niewielkiego asortymentu, małej ilości towarów, małej pojemności magazynowej i braku planów rozbudowy.
Z kolei do wad tego typu magazynów można zaliczyć wysokie koszty związane z zatrudnianiem ludzi oraz zmniejszenie wydajności pracy w związku z utratą pracowników. Pojawiają się również częstsze błędy, na przykład podczas ręcznej kompletacji.Automatyzacja magazynu – wady i zalety

Automatyczny magazyn jest tańszy w eksploatacji niż ręczny o tak samo wysokiej przepustowości, wielkości i czasie pracy. Wdraża się go w celu zaoszczędzenia kosztów, skrócenia czasu pracy, zwiększenia bezpieczeństwa magazynu, zminimalizowania błędów w zestawieniu zamówień 
i zwiększenia zadowolenia klienta.
Wśród wad można wymienić fakt, że w zależności od stopnia automatyzacji, koszt inwestycji może być dość wysoki. Może się on jednak w dość krótkim czasie zwrócić. Szczególne wyzwanie stanowi automatyzacja magazynu podczas bieżącej eksploatacji zakładu. Aby zapewnić płynne przejście na automatyczną obsługę niezbędne jest odpowiednie planowanie. Niestety, w wielu przypadkach dostosowanie procesów można wykonać tylko przy pomocy programistów, którzy często nie mają odpowiedniej praktyki logistycznej. W związku z tym możliwości elastycznego dostosowania się do zmienionych procesów w magazynie są ograniczone. Skalowanie takiego magazynu jest często trudne. System ten zazwyczaj projektuje się do pracy w sezonowych szczytach i przez to nie jest w pełni wykorzystywany przez resztę roku. Zmniejsza to jego efektywność kosztową.

Automatyzacja magazynu na 3 poziomach

W nomenklaturze z zakresu intralogistyki wyróżnia się 3 podstawowe etapy automatyzacji magazynów:

 • niski poziom automatyzacji – polega na wykorzystaniu tradycyjnych metod składowania, czy transportu towarów, a cały proces operacyjno-decyzyjny nadal spoczywa “na barkach” ludzi,
 • średni poziom automatyzacji – charakteryzuje się wprowadzeniem do magazynu systemu WMS oraz tym, że część „ludzkich” obowiązków przejmują maszyny,
 • wysoki poziom automatyzacji – większość operacji magazynowych odbywa się przy użyciu maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Automatyzacja magazynu – możliwości

 • przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu – to dwie podstawowe czynności magazynowe, wykonywane w strefach o największym natężeniu przepływu ładunków. Obie te czynności optymalizuje się dzięki automatycznym systemom załadunku i rozładunku pojazdów,
 • transport bliski – przenośniki to rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w liniach o długości kilku metrów, jak i w rozbudowanych systemach łączących różne strefy lub piętra tego samego obiektu, 
a nawet różnych budynków. Oprócz wyżej wymienionych systemów przedsiębiorcy decydują się też na wdrożenie pojazdów AGV oraz robotów AMR,
 • magazynowanie towarów – ułatwiają je systemy usprawniające proces składowania towarów, 
a w szczególności pobieranie i odkładanie jednostek ładunkowych. Należą do nich przede wszystkim układnice paletowe. Przemieszczają się one wzdłuż korytarzy, gdzie automatycznie odkładają 
i zdejmują palety. Przy bardzo dużym natężeniu przepływu towarów warto zainwestować 
w automatyczny system PalletShuttle. Przenosi on palety z towarami w głąb kanałów składowania.
  W magazynach obsługujących towary o mniejszych rozmiarach sprawdzają się układnice pojemnikowe. Działają podobnie do układnic paletowych,
 • przygotowanie zamówień – proces ten można zautomatyzować, przeprowadzając kompletację zgodnie z zasadą goods-to-person. Oznacza on strategię przygotowywania zamówień, w ramach której towary dostarcza się bezpośrednio na stanowiska kompletacyjne przez systemy automatyczne, np. układnice i przenośniki.

Czy automatyzacja magazynu zawsze jest potrzebna?

Automatyzacja magazynu opłaca się pod warunkiem, że dobrze przemyśli się jej zakres i dostosuje się go do potrzeb i możliwości firmy.
Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja procesów magazynowych może przynieść wiele korzyści:

 • magazyn przystosuje się do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
 • zmniejszy się liczba popełnianych błędów i uszkodzonych ładunków;
 • poprawi się bezpieczeństwo i komfort pracy pracowników;
 • zamówienia będą realizowane szybciej;
 • koszty działalności magazynu będą stałe i przewidywalne

Automatyzować całość, czy poszczególne procesy?

Przede wszystkim należy automatyzować magazyn, ale z głową. Zanim to nastąpi, wskazana jest dokładna analiza możliwości magazynu. Myślenie holistyczne o automatyzacji procesów magazynowych jest wskazane, ale w niektórych przypadkach może działać jak blokada. Zaawansowana automatyzacja wymaga poważnych inwestycji i kompleksowych zmian 
w funkcjonowaniu magazynu.
Na częściową automatyzację procesu magazynowania mogą sobie pozwolić także właściciele mniejszych magazynów, co warto oczywiście robić. Możemy na przykład zastosować narzędzia automatyzujące pewne procesy, np. kompletację. Nawigacja magazynowa w wózkach widłowych odciąży operatora  i przyspieszy dotarcie do odpowiedniego miejsca składowania w regale. Wdrożenie WMSa zdecydowanie zoptymalizuje zarządzanie procesami, a pojazdy AGV sprawdzą się podczas wykonywania powtarzających się zadań transportowych.

Nasz serwis oferuje wynajem artykułów SEO w Polsce i w Niemczech dla klientów chcących być na pierwszych stronach internetu. Kontakt do redakcji

scroll to top