Logistyka chłodnicza na przykładzie Colian Logistic

Logistyka chłodnicza to magazyn chłodniczy oraz transport chłodniczy. Synergia obydwu procesów to sukces szybkich dostaw produktów łatwopsujących się lub czekoladowych, szczególnie latem.

Logistyka żywności i transport chłodniczy wymaga innego łańcucha dostaw niż normalnych towarów. Sprawny łańcuch logistyczny w firmie oferującej słodycze ma kapitalne znaczenie. Grupa Colian produkuje słodycze, przyprawy, napoje i lody, a więc wyroby szybko rotujące. Zamówienia odbiorców realizuje się w 24h. Aby spełnić surowe wymagania dla produktów łatwopsujących się, centralną rolę odgrywa magazyn chłodniczy oraz transport chłodniczy czyli chłodnie. Dodatkowo skuteczne planowanie sprzedaży, produkcji, a także zarządzanie zapasami to kluczowe elementy dla zaspokojenia rosnących potrzeb klienta i dostaw just in time.

Szybka rotacja takich produktów jest istotna ze względu na ich ograniczony okres przydatności do spożycia. Dlatego firma COLIN LOGISTIC zapewnia transport chłodniczy w takiej częstotliwości, aby towary na półkach były jak najświeższe. Z wielu względów nie można pozwolić sobie na konieczność niszczenia przeterminowanych produktów. To jest odpowiedzialność wobec środowiska tak producenta, logistyka jak i sprzedawców.

Colian jako firma społecznie odpowiedzialna, zapewnia pełną identyfikowalności produktów w całym łańcuchu dostaw, szczególne znaczenie ma magazyn chłodniczy. Zarządzanie partiami produktów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości produktów jak i dla bezpieczeństwa konsumentów. Transport chłodniczy jest też istotnym elementem systemu. Logistyka chłodnicza podlega bardzo restrykcyjnym zasadom prawnym.

Logistyka chłodnicza wymaga ścisłego systemu ewidencji, dzięki któremu na każdym etapie dystrybucji można sprawdzić aktualną lokalizację produktu, datę produkcji czy przydatności do spożycia. Znane są również wszystkie szczegóły związane ze składnikami użytymi do produkcji wyrobów oraz dostawców tych komponentów. Te wszystkie informacje są niezbędne, aby w razie jakiegokolwiek zagrożenia natychmiast wycofać produkt z półek sklepowych lub magazynowych.

Przy tych wszystkich obostrzeniach trzeba pamiętać o jeszcze innym wyzwaniu. Podczas całego procesu dystrybucji i logistyki magazynowej, magazyn chłodniczy i logistyka chłodnicza, w tym transport chłodniczy w całym łańcuchu dostaw musi działać w przedziale temperatur pomiędzy 12-18 stopni C.

Magazyn chłodniczy i logistyka chłodnicza to kierunki inwestycji Grupy Colian

Colian nieustannie inwestuje w nowoczesne rozwiązania poprawiające efektywność w wielu obszarach. Rozpoczęto budowę magazynu w Opatówku koło Kalisza, z przeznaczeniem do składowania napojów. Będzie to jedyny taki obiekt w powiecie i jeden z najnowocześniejszych w kraju. Umożliwi jednoczesne przechowywanie 27 tys. palet, co daje 13 500 000 butelek. Palety prosto z produkcji trafią za pomocą łącznika automatycznie na magazyn chłodniczy. A tam poprzez transportery i układnice umieszczony zostanie towar na regałach. I tak łączy się procesy realizacji zamówień z systemami magazynowymi, logistycznymi i technicznymi, ale i specjalistycznym wymaganiami jakie stawia magazyn chłodniczy i transport chłodniczy. To bardzo ważna inwestycja, która przyczyni się do rozwoju całego regionu.

Niewiele jest firm, które łączą funkcje producenta, spedytora i to w tak wrażliwym segmencie jakim jest są towary szybko rotujące. Logistyka chłodnicza to perfekcyjne wymagania, posiadanie sieci składowania typu magazyn chłodniczy obsługiwany specjalistycznymi środkami komunikacji jak transport chłodniczy.

Logistyka chłodnicza jest tematem dla Natali Bruś z którą można skontaktować się w dowolnym momencie poprzez e-mail.

scroll to top