Tag: Magazyn chłodniczy

Logistyka chłodnicza na przykładzie Colian Logistic

Logistyka chłodnicza to magazyn chłodniczy oraz transport chłodniczy. Synergia obydwu procesów to sukces szybkich dostaw produktów łatwopsujących się lub czekoladowych, szczególnie latem. Logistyka żywności i

Logistyka kontraktowa

Logistyka kontraktowa dla klientów FMCG z Niemiec

Logistyka kontraktowa jest podstawą biznesu firmy Colian Logistic. Od 2009 roku firma organizuje logistykę kontraktową dla wiodącego polskiego producenta słodyczy i napojów, Grupy Colian. Producenci

scroll to top