Logistyka chłodnicza z innowacyjnymi rozwiązaniami

Logistyka-Chlodnicza

Logistyka-Chlodnicza

Logistyka chłodnicza z takich branż, jak spożywcza, mięsna, czy farmaceutyczna korzysta z elementów łańcucha chłodniczego, ale każdy z nich ma swoje własne unikalne wymagania, aby spełnić ustalone wytyczne i sprostać specjalnym przepisom. Na rynku jest dostępnych kilka opcji, z których logistyka chłodnicza może w tym zakresie skorzystać.

Są to innowacyjne rozwiązania dostarczające produkty, które nawet przekraczają wymagania branżowe dotyczące utrzymania integralności łańcucha dostaw. Niedostateczne monitorowanie temperatury czasu chłodzenia w takich miejscach, jak np. mleczarnie, jest nie tylko ryzykowne, ale i niebezpieczne. Powoduje to, że logistyka chłodnicza ponosi znaczące straty. Zakażenie bakteryjne może prowadzić do wycofania produktów z rynku i chorób przenoszonych przez żywność, niszcząc zyski i reputację. To samo tyczy się przewożonych leków, z których niektóre wymagają przewozu w specjalnej, niskiej temperaturze.

Logistyka chłodnicza a nieefektywne śledzenie przesyłek

Wybór nieefektywnej metody monitorowania niskich temperatur, takiej jak ręczne rejestrowanie, może prowadzić do popełniania kosztownych błędów. Rejestratory danych, jako wcześniej wspomniane rozwiązania, w czasie rzeczywistym śledzą warunki i wysyłają ostrzeżenia. Jeśli temperatura wzrośnie powyżej bezpiecznego poziomu, co oznacza, że ​​można podjąć działania, zanim zagrożenie stanie się realnym problemem. Ciągłe śledzenie przesyłek i rejestracja w czasie rzeczywistym jest niezbędna dla obiektów. Szczególnie w których przechowywane są produkty wrażliwe na temperaturę i wilgotność, takich jak magazyny, centra dystrybucji, chłodnie typu walk-in, obszary przetwarzania, pakowania i przechowywania, czy laboratoria.

Specjalne rejestratory danych przesyłają je bezprzewodowo do systemu kontroli obiektów (FCS), który z kolei przesyła informacje do chmury za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub połączenia komórkowego. Alerty są automatycznie wysyłane do personelu po wykryciu warunków poza zakresem, dzięki czemu podejmowane są natychmiastowe działania, aby zapobiec zniszczeniu danego produktu. Dane dające się zastosować w praktyce pokazują wzorce wykorzystywane do podejmowania świadomych decyzji w celu poprawy praktyk zarządzania łańcuchem chłodniczym. Raporty są przeglądane, analizowane i archiwizowane w celu śledzenia i weryfikacji zgodności z GDP/GMP, HACCP, FSMA, FDA i innymi wymogami regulacyjnymi. Rejestratory danych zapewniają stały monitoring chłodni z bezprzewodowymi automatycznymi alertami, umożliwiając w razie potrzeby podjęcie szybkich działań. Elektroniczne prowadzenie dokumentacji pomaga zapewnić zgodność z HACCP.

Rejestratory danych, a śledzenie przesyłek (GPS)

GPS dla chłodni często jest niezbędny przy prowadzeniu działalności transportowej. Dostępne na rynku systemy pozwalają między innymi na kontrolowanie temperatury wewnątrz naczepy. Logistyka chłodnicza korzysta z rejestrowanych danych, które są dostępne zarówno dla spedytora nadzorującego przewóz, jak i klienta. Dla każdego z termometrów istnieje możliwość ustawienia zakresu alarmowego. Po przekroczeniu konkretnych wskaźników wybrane osoby otrzymują powiadomienie SMS lub e-mail. Utrudniona aktualizacja danych o kontenerze stanowi potencjalne zagrożenie dla prowadzonego biznesu. Nigdy nie ma pewności, czy przestrzeń ładunkowa została otwarta, a co gorsza – czy właśnie dokonano ewentualnej kradzieży. Zaniedbanie tego aspektu może narazić na ogromne koszty. Warto go uniknąć, zaopatrując się w system monitoringu.
Korzyści płynące z zastosowania monitoringu

Logistyczne “know-how” to przede wszystkim: informacja dotycząca przewożonych towarów, ich lokalizacja i sposób przechowywania, termin realizacji i koszty konkretnych etapów. Usprawnienie i optymalizacja tych procesów coraz częściej polega na wprowadzenia w ramy biznesu monitoringu kontenerów. Wykorzystanie specjalistycznego systemu kontroli umożliwia lokalizowanie i śledzenie przesyłek w kontenerach towaru na bieżąco – w czasie rzeczywistym. Ładunki pod ścisłą kontrolą i dostęp do precyzyjnych raportów to główne walory zastosowania lokalizatorów GPS. Dla towarów przewożonych z pomocą kontenerów stworzono specjalne moduły, które powszechnie są montowane na ich drzwiach. Ponadto system GPS pozwala na kontrolowanie czasu pracy agregatu. Jest to bardzo istotne przede wszystkim z tego względu, aby nie przekroczyć dopuszczalnych norm związanych z czasem eksploatacji oprzyrządowania. Bardzo ważną funkcją systemu GPS jest także alarm otwarcia drzwi. Pozwala to na zachowanie ładunku w bezpiecznych warunkach bez ryzyka kradzieży przewożonych towarów. Przykład logistyki chłodniczej jest w linku. Obecnie w Niemczech śledzenie cen europalet umożliwia niemiecki PalettenReport.

scroll to top