Tag: łancuch dostaw

druk 3d

Druk 3D w logistyce

Druk 3D odgrywa coraz ważniejszą rolę w logistyce. Ma to ścisły związek z postępującą cyfryzacją tej branży. Kierunek ten jest nieunikniony aby sprostać stale rosnącym

Logistyka chłodnicza na przykładzie Colian Logistic

Logistyka chłodnicza to magazyn chłodniczy oraz transport chłodniczy. Synergia obydwu procesów to sukces szybkich dostaw produktów łatwopsujących się lub czekoladowych, szczególnie latem. Logistyka żywności i

scroll to top