Branża automotive a części samochodowe – wyzwania branżowe

Części samochodowe

Części samochodowe

Wyspecjalizowany operator logistyczny, transportujący części samochodowe, musi się zmagać z szeregiem nietypowych zleceń, z których korzysta branża automotive. Na polskim rynku wytwórców komponentów do samochodów, działa ok. 900 firm. Właśnie w tym względzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej potrzebują wsparcia operatora logistycznego. Pomaga on w organizacji łańcucha dostaw. Jak? O tym w poniższym artykule.

Branża automotive jest bardzo wymagająca pod względem logistycznym. Cechuje się wysokim stopniem skomplikowania oraz skrupulatnym podejściem do tematyki jakości oraz szybkości procesu. 
Kluczem do sukcesu w tej branży jest właściwe zaprojektowanie strefy składowania oraz stref buforowych. Ważne jest także efektywne zaprojektowanie procesu. Istotna jest optymalizacja produktywności w kluczowych obszarach wpływających na terminowość obsługi. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa towaru w magazynowaniu to kolejny, ważny element całej układanki.
Projektując powierzchnię składowania pod produkty z branży automotive, należy dokonać analizy gabarytowej oraz wartościowej składowanego towaru. Ważna jest również analiza rotacji. Kolejny etap to projektowanie procesu. Po określeniu specyfiki procesów należy przejść do optymalizacji systemu obsługi Just In Time. W tym wypadku operator logistyczny, składujący i transportujący części samochodowe powinien posiadać rozbudowany system WMS. Określa on kategorie towaru, które mają bezwzględne pierwszeństwo w procesie konfekcjonowania, z której korzysta branża automotive.

Branża automotive – co sprawia największą trudność?

Jedną z najtrudniejszych kategorii obsługi logistycznej jest logistyka dla branży motoryzacyjnej w wersji „Inbound to manufacturing” (I2M). Ten rodzaj operacji logistycznych polega na ciągłym zaopatrywaniu linii montażu danej fabryki w komponenty do produkcji. Operator logistyczny składuje części samochodowe albo bezpośrednio na terenie fabryki, albo w magazynie ulokowanym obok zakładu produkcyjnego. Standardem jest produkcja samochodu dopiero po otrzymaniu przez dilera zlecenia na dany model w konkretnej konfiguracji. Ta różnorodność dostępnych opcji stanowi potężne wyzwanie dla fabryk samochodów. Do budowy jednego samochodu potrzebnych jest dwadzieścia, trzydzieści tysięcy części. Ogólnie branża automotive, czyli większość fabryk samochodów, boryka się z problemem dostępności miejsca dla celów innych niż produkcja. Dotyczy to również przestrzeni logistycznych w fabrykach.

Oprócz ogromnej rotacji komponentów, głównym wyzwaniem, z którym zmaga się operator logistyczny, są ich dostawy do linii montażowej. Jego obowiązkiem jest dostarczenie odpowiednich komponentów w kolejności zgodnej z kolejnością produkcji poszczególnych pojazdów, dodatkowo zgodnie z taktem produkcji. Operator logistyczny kompletuje części samochodowe w sekwencji produkowanych samochodów i układa je na regale sekwencyjnym. Regały sekwencyjne są dostarczane przez producentów komponentów (Tier 1) i mieszczą od kilku do kilkunastu sztuk danej części. Operator logistyczny po zakończeniu sekwencjonowania dostarcza pełen regał sekwencyjny do określonego miejsca bezpośrednio przy taśmie montażowej. Musi on zapewnić ułożenie komponentów w określonej sekwencji na regale sekwencyjnym. Dodatkowo, części samochodowe muszą być dostępne na każdym poszczególnym miejscu montażu o określonym punkcie w określonym czasie. Następnie będą one regularnie uzupełniane. Kolejnym zadaniem jest regularny odbiór pustych pojemników lub regałów po komponentach już pobranych do montażu.

Części samochodowe – konsekwencje błędów w łańcuchu dostaw

Branża automotive jest narażona na liczne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Części samochodowe muszą być transportowane i składowane w odpowiedni sposób. Każde zakłócenie w dostawach komponentów do produkcji powoduje natychmiastowe zatrzymanie linii montażu. To znaczy, że cała fabryka stoi z produkcją i czeka, aż właściwe komponenty zostaną dostarczone do określonego miejsca na montażu. Jeszcze gorsze konsekwencje ma pomyłka sekwencji komponentów i dostawa nieodpowiedniego komponentu do punktu montażu. Podsumowując, branża automotive wymaga specyficznego podejścia do pojęcia logistyki. Działania logistyczne w sektorze automotive cechują się dużym stopniem różnorodności. Wymusza to zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego klienta. Kluczem do owocnej współpracy między operatorem logistycznym, a producentem, jest pełna wymiana informacji pomiędzy nimi. Bez tego nawiązanie relacji win–win może się okazać niemożliwe.

Czy masz news do publikacji w Polsce lub w Niemczech? Czekamy na kontakt.

scroll to top