Logistyka automotive a operator logistyczny – wyzwania branżowe

Logistyka Automotive

Logistyka Automotive

Wyspecjalizowany operator logistyczny musi się zmagać z szeregiem nietypowych zleceń, z których korzysta logistyka automotive. Na polskim rynku wytwórców komponentów do samochodów, działa ok. 900 firm. Właśnie w tym względzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej potrzebują wsparcia operatora logistycznego. Pomaga on w organizacji łańcucha dostaw. Jak? O tym w poniższym artykule.

Logistyka automotive jest bardzo wymagająca. Cechuje się wysokim stopniem skomplikowania oraz skrupulatnym podejściem do tematyki jakości oraz szybkości procesu. Kluczem do sukcesu w tej branży jest właściwe zaprojektowanie strefy składowania oraz stref buforowych. Ważne jest także efektywne zaprojektowanie procesu. Istotna jest optymalizacja produktywności w kluczowych obszarach wpływających na terminowość obsługi. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa towaru w magazynowaniu to kolejny, ważny element całej układanki. Projektując powierzchnię składowania pod produkty z branży automotive, należy dokonać analizy gabarytowej oraz wartościowej składowanego towaru. Ważna jest również analiza rotacji. Kolejny etap to projektowanie procesu. Po określeniu specyfiki procesów należy przejść do optymalizacji systemu obsługi Just In Time. W tym wypadku operator logistyczny powinien posiadać rozbudowany system WMS. Określa on kategorie towaru, które mają bezwzględne pierwszeństwo w procesie konfekcjonowania, z której korzysta logistyka automotive.

Logistyka automotive – co sprawia największą trudność?

Jedną z najtrudniejszych kategorii obsługi logistycznej jest logistyka dla branży motoryzacyjnej w wersji „Inbound to manufacturing” (I2M). Ten rodzaj operacji logistycznych polega na ciągłym zaopatrywaniu linii montażu danej fabryki w komponenty do produkcji. Operator logistyczny realizuje usługi albo bezpośrednio na terenie fabryki, albo w magazynie ulokowanym obok zakładu produkcyjnego. Standardem jest produkcja samochodu dopiero po otrzymaniu przez dilera zlecenia na dany model w konkretnej konfiguracji. Ta różnorodność dostępnych opcji stanowi potężne wyzwanie dla fabryk samochodów. 

Do budowy jednego samochodu potrzebnych jest dwadzieścia, trzydzieści tysięcy części. Logistyka automotive, czyli większość fabryk samochodów, boryka się z problemem dostępności miejsca dla celów innych niż produkcja. Dotyczy to również przestrzeni logistycznych w fabrykach. Oprócz ogromnej rotacji komponentów, głównym wyzwaniem, z którym zmaga się operator logistyczny, są ich dostawy do linii montażowej. Jego obowiązkiem jest dostarczenie odpowiednich komponentów w kolejności zgodnej z kolejnością produkcji poszczególnych pojazdów, dodatkowo zgodnie z taktem produkcji.

Operator logistyczny kompletuje określony rodzaj komponentów w sekwencji produkowanych samochodów i układa je na regale sekwencyjnym. Regały sekwencyjne są dostarczane przez producentów komponentów (Tier 1) i mieszczą od kilku do kilkunastu sztuk danej części. Operator logistyczny po zakończeniu sekwencjonowania dostarcza pełen regał sekwencyjny do określonego miejsca bezpośrednio przy taśmie montażowej. Musi on zapewnić ułożenie komponentów w określonej sekwencji na regale sekwencyjnym. Dodatkowo, muszą one być dostępne na każdym poszczególnym miejscu montażu o określonym punkcie w określonym czasie. Następnie będą one regularnie uzupełniane. Kolejnym zadaniem jest regularny odbiór pustych pojemników lub regałów po komponentach już pobranych do montażu.

Operator logistyczny – konsekwencje błędów

Logistyka automotive jest narażona na liczne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Każde zakłócenie w dostawach komponentów do produkcji powoduje natychmiastowe zatrzymanie linii montażu. To znaczy, że cała fabryka stoi z produkcją i czeka, aż właściwe komponenty zostaną dostarczone do określonego miejsca na montażu. Jeszcze gorsze konsekwencje ma pomyłka sekwencji komponentów i dostawa nieodpowiedniego komponentu do punktu montażu. Podsumowując, logistyka automotive wymaga specyficznego podejścia do pojęcia logistyki. Działania logistyczne w sektorze automotive cechują się dużym stopniem różnorodności. Wymusza to zastosowanie indywidualnego podejścia do każdego klienta. Kluczem do owocnej współpracy między operatorem logistycznym, a producentem, jest pełna wymiana informacji pomiędzy nimi. Bez tego nawiązanie relacji win–win może się okazać niemożliwe. Interesuje Ciebie publikacja w Polsce lub w Niemczech? Po prostu zapytaj: LINK lub na Niemcy.

scroll to top