Transport międzynarodowy i spedycja międzynarodowa – zasady funkcjonowania

Transport Miedzynarodowy

Transport Miedzynarodowy

Transport międzynarodowy i spedycja międzynarodowa potocznie rozumiane są jako procesy, w wyniku których następuje przemieszczanie się rzeczy między różnymi krajami. Warto pamiętać, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, co oznacza że wywóz towaru do innego państwa członkowskiego pod względem prawnym nie będzie uznawany za transport międzynarodowy, a wewnątrzwspólnotowy. Kiedy mamy więc do czynienia z transportem międzynarodowym? Jak mówi Ustawa o VAT, transport międzynarodowy występuję gdy:

 • przemieszczamy towary spoza Unii Europejskiej na teren kraju, lub dokonujemy tranzytu spoza Unii Europejskiej, przez obszar danego kraju,
 • przemieszczamy towary z kraju, poza obszar Unii Europejskiej. Transport międzynarodowy – niezbędne dokumenty.

Aby transport i spedycja międzynarodowa mogły być realizowane, przewoźnik musi posiadać wiele różnych dokumentów, które świadczą o tym, że spełnia on określone obowiązki. Dokumenty te związane są z działalnością firmy, potwierdzeniami uprawnień kierowców, których zatrudnia oraz towarami, które są transportowane. Część
z niezbędnych dokumentów trzeba przechowywać w firmie, natomiast inne należy przekazać kierowcy. Brak nawet jednego z wymaganych dokumentów może się skończyć karą od ITD. Każdy kierowca wykonujący transport
w Polsce jest zobowiązany do posiadania kompletu dokumentów, które są potrzebne podczas kontroli drogowej. Dokumenty te dzielimy na 4 grupy:

 • zaświadczenia dotyczące kierowcy realizującego transport,
 • dokumenty, które potwierdzają uprawnienia przewoźnika do rynku transportowego,
 • dokumenty pojazdu,
 • dokumenty charakteryzujące przewożony ładunek.

Transport międzynarodowy do Niemiec

Kierowcy wykonujący transport poza granicami kraju (spedycja międzynarodowa) są zobowiązani do posiadania kolejnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić:

 • zezwolenie na transport międzynarodowy rzeczy,
 • licencję na międzynarodowy transport drogowy,
 • CMR,
 • karnety TIR i ATA,
 • świadectwo kierowcy (jeżeli nie jest obywatelem państwa należącego do UE),
 • zezwolenie EKMT,
 • zezwolenie na przewóz kabotażowy.

Dokumenty, które należy przechowywać w firmie transportowej Ustawa o transporcie drogowym uprawnia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego do prowadzenia rutynowych kontroli w firmach transportowych (co 5 lat). Podczas kontroli inspektorzy bacznie przyglądają się między innymi dokumentom pozwalającym na dostęp do rynku, wśród których należy wymienić:

 • certyfikat kompetencji zawodowych,
 • licencję i zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia OC pojazdów,
 • wykaz samochodów używanych w transporcie.

Każdy przewoźnik zobowiązany jest także do przechowywania wykresówek oraz cyfrowych danych przez okres 12 miesięcy. Od wielu lat możemy zaobserwować regularny rozwój branży transportowej, zarówno w zakresie liczby powstających firm, jak i wykonywanych przewozów. Transport międzynarodowy i spedycja międzynarodowa stale się rozwijają. Wydarzenia takie jak pandemia koronawirusa nie zatrzymały tego trendu i pomimo coraz większej konkurencji na rynku, przedsiębiorcy wciąż mogą znaleźć swoją niszę i stałych klientów, a wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nadal może przynosić duże zyski.

Licencja wspólnotowa w firmie transportowej

Aby założyć firmę transportową, należy posiadać specjalny dokument – licencję wspólnotową. Wniosek o jej wydanie wraz z wymaganymi zaświadczeniami i oświadczeniami, można złożyć w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wymagania spełniamy aby uzyskać licencję wspólnotową. Zbliżone są one do tych reguł, żeby ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W kontekście międzynarodowej działalności transportowej warto wspomnieć również o dużych zmianach, które weszły w życie
w 2022 roku w związku z pakietem mobilności. Z dniem 21 maja wszystkie firmy wykonujące pomiędzy krajami Unii Europejskiej transport międzynarodowy pojazdami od 2,5 do 3,5 T DMC, muszą posiadać licencję wspólnotową na takich zasadach, jakie obowiązują transport ciężki.

Spedycja międzynarodowa – ile można zarobić i jakie są koszty?

Koszty założenia firmy transportowej dotyczą między innymi samochodów. Popularnym rozwiązaniem, które obniża jednorazowe koszty w tym zakresie, jest leasing. Spedycja międzynarodowa odpowiednio ubezpieczamy – zarówno dzięki OC, jak i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego – OCP. Do tego dochodzą ewentualne naprawy pojazdów, zakup tachografów, zatrudnienie pracowników, koszty paliwa, giełdy transportowe i opłaty drogowe. Należy również doliczyć koszty początkowe, związane z uzyskaniem odpowiednich licencji – zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz, jeśli planuje się wykonywanie transportu drogowego poza Polską, licencji wspólnotowej.

Potencjalne koszty, ale również zarobki w znacznym stopniu zależą od rozmiarów i rodzaju floty, którą posiada firma. Transport ciężki to wyższe koszty związane z pojazdami oraz paliwem i wyższe wynagrodzenia kierowców, ale także większa przestrzeń ładunkowa, a co za tym idzie – większe możliwości realizowania zleceń i wyższe dochody firmy. Wykonywanie transportu drogowego za pomocą busów też może przynieść zyski. Jest to rozwiązanie łatwiejsze dla nowych przedsiębiorców, szczególnie przy jednoczesnym nawiązaniu współpracy
z firmami spedycyjnymi. Prowadzenie firmy transportowej i spedycja międzynarodowa mogą być bardzo opłacalną działalnością. Wyraźnie wskazują na to również dane Głównego Urzędu Statystycznego – rośnie zarówno liczba firm, jak i generowanych przez nie zysków.

Transport międzynarodowy – prognoza

Szacuje się, że stawki frachtowe ulegną skorygowaniu i spadną nawet o 30% w 2023 r. To, że ceny transportu spadają, jest świetną wiadomością szczególnie dla importerów. Jest jednak niewielka szansa na to, że stawki frachtowe osiągną poziom z 2019 r. Podsumowując, wysokość stawek frachtowych nie wróci do poziomu sprzed trzech lat, lecz sytuacja się ustabilizuje i łatwiej będzie planować przewóz towarów. W 2023 r. prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia ze:

 • znacznymi opóźnieniami w wysyłce ładunków,
 • wolnymi miejscami na statkach,
 • zatłoczeniem w portach,
 • większą dostępnością kontenerów,
 • brakami kadrowymi,
 • powiększeniem flot,
 • rosnącymi kosztami paliwa.

Czy masz temat dla prasy w Polsce lub w Niemczech? Czekamy na Twoje wiadomości.

scroll to top