Branża budowlana i materiały budowlane – o czym, trzeba wiedzieć, aby magazynowanie było optymalne

Branża budowlana

Branża budowlana

Obecnie branża budowlana i materiały budowlane stawiają przed klientami szereg wymagań w celu stałej dostępności produktów oraz szybkiej realizacji zamówień. Materiały budowlane to jeden aspekt. Dotyczy to również branży budowlanej, gdzie łańcuch dostaw musi funkcjonować bez zastrzeżeń. Od sprawnej logistyki zależy, czy dany materiał zostanie dostarczony na budowę w odpowiednim czasie i ilości.

Branżę budowlaną od pozostałych odróżnia przede wszystkim specyfika poszczególnych inwestycji. Bardzo często na daną budowę należy dostarczyć materiały nietypowe. Wiąże się to często z dłuższym czasem oczekiwania na dowóz towarów na budowę lub transport dla marketów budowlanych DIY. Materiały budowlane i ich magazynowanie oraz transport są z tym również związane. To znacząco wydłuża proces planowania. W większości branż, produkty pakowane są w standardowe kartony i umieszczane na paletach. Ułatwia to magazynowanie i transport. Materiały budowlane często mają niestandardowe wymiary. Jest to spora komplikacja, wpływająca na organizację pracy magazynu oraz planowanie transportu.

W dystrybucji materiałów budowlanych występuje również duża sezonowość, co znacznie utrudnia prognozowanie popytu oraz planowanie zakupów. Dodatkowo, jest ona nieprzewidywalna, ponieważ w bardzo dużym stopniu zależy od pogody. Liczba dni z niekorzystnymi warunkami budowlanymi, może wpływać na szybkość realizowanych inwestycji. W takim warunkach niezbędne jest właściwie magazynowanie i transport dla marketów budowlanych DIY do domu klienta oraz na place budów, odpowiednich towarów. Często, niestandardowe wymiary produktów oraz potrzeby klientów dotyczące rozładunku wymagają od dystrybutorów użycia specjalistycznego sprzętu. Znaczący procent dostaw realizowany jest w miejsca, w których występują różnego rodzaju utrudnienia. Dlatego bardzo ważne jest umożliwienie kontaktu klienta z osobą odpowiedzialną za planowanie transportu.

Branża budowlana – istota planowania procesu logistycznego

Aby branża budowlana zyskała na skuteczności logistyki, na etapie tworzenia strategii podejmuje się decyzję o ilości dostarczanego towaru. Lokalizacja, rodzaj magazynów, model dystrybucji oraz rodzaj wykorzystywanego transportu mają tu równie ogromne znaczenie. Do planowania procesu logistycznego używa się odpowiednich narzędzi optymalizujących koszty. Magazynowanie i transport odgrywają tu kluczowe role. Narzędzia te służą m.in. do prognozowania popytu – Demand Forecasting System i zarządzania transportem – TMS. A ponadto WMS oraz narzędzie do planowania zapasów – Material Requirements Planning. Na logistyczną koncepcję zarządzania w budownictwie składają się takie obszary jak: formułowanie strategii łańcucha dostaw, dobór dostawców, czy magazynowanie. Pod uwagę bierze się także kwestie zarządzania zapasami oraz procesami magazynowymi. Obsługa Klienta i przepływ informacji są równie ważne.

Materiały budowlane – magazynowanie i transport – na co zwracać uwagę

W ostatnich latach coraz więcej inwestycji to wielkie biurowce. Branża budowlana staje przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ okno czasowe na dostawę materiałów jest bardzo wąskie. Niejednokrotnie logistyką zarządzają w tych przypadkach specjalistyczne firmy. Dlatego planowanie zarówno poziomu zapasów (materiały budowlane), jak i dystrybucji odgrywa bardzo dużą rolę. Branża budowlana i jej logistyka skoncentrowana jest głównie na zapewnieniu klientowi tego, czego potrzebuje, w jak najkrótszym czasie, przy optymalnych kosztach.

Istotne jest poznanie potrzeb zleceniodawcy, zanim jeszcze złoży zamówienie na materiały budowlane i oferowanie towarów na kolejne etapy inwestycji. Wtedy można uprzedzić klienta o możliwych trudnościach, takich jak dłuższy czas oczekiwania na materiały budowlane w fabryce lub zaproponować zamiennik. Pomoc w planowaniu daje możliwość prognozowania sprzedaży. Zyskuje się również czas na sprawne dostarczenie materiałów na budowę. Kierowca dostarczający materiały budowlane musi być właściwie wyszkolony, aby nie być zagrożeniem dla ludzi pracujących na budowie. Musi być także świadomy, na jakie niebezpieczeństwa sam jest narażony. Bardzo ważne jest, aby przepływ tych informacji przebiegał sprawnie, czemu ma służyć trafianie z pytaniami do właściwej osoby. Ważne, aby móc ustalić szczegóły błyskawicznie za pomocą jednego e-maila bądź telefonu.

Branża budowlana – cechy charakterystyczne

Profil działalności branży budowlanej polega przede wszystkim na niepowtarzalności produktów – konstrukcji budowlanych oraz zmienności warunków realizacji, w jakich odbywa się świadczenie usług. Dużą rolę odgrywa także sprawna obsługa logistyczna, odpowiedzialna za dostarczenie niezbędnych materiałów, urządzeń, pracowników, środków pieniężnych i informacji. Z tego powodu, szczególnego znaczenia nabierają zadania logistyczne i efektywne zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie budowlanym.

Koncepcje zarządzania

Na zarządzanie logistyczne składa się formułowanie strategii. Planowanie, sterowanie i kontrola procesów przepływu i magazynowania surowców, zapasów produkcji w toku, wyrobów gotowych to kolejne aspekty. Przepływ odpowiednich informacji, od punktu pozyskania do miejsc konsumpcji odgrywa równie ważną rolę. Istotą zarządzania logistycznego jest ustalenie obiektywnych celów i strategii, w obrębie których mogą mieć miejsce, wykonywane czynności zarządzania materiałami i dystrybucją. Zarządzanie logistyczne zwraca uwagę na racjonalizację procesów zaopatrzenia, magazynowanie, transport i dystrybucję w odniesieniu do przedsiębiorstwa.

Współdziałanie ze współpracującymi przedsiębiorstwami i klientami, tworzącymi łańcuch logistyczny podnosi jakość zarządzania. Firmy budowlane tworzą łańcuchy logistyczne o różnej konfiguracji. Branża budowlana i jej logistyka obejmuje wszystkie ogniwa, które stanowią poszczególne przedsiębiorstwa na drodze przepływów rzeczowych i fizycznych związanych z cyklem życia produktu. Tworzą go przedsiębiorstwa, począwszy od dostarczających surowce, produkujących materiały i półfabrykaty budowlane, do wykonujących produkt finalny. Są to także firmy zajmujące się surowcami wtórnymi i odpadami powstałymi w czasie produkcji lub likwidacji produktu.

Czy publikujecie w prasie w Polsce lub w Niemczech? Zapraszamy do kontaktu.

scroll to top