Kompletacja automatyczna – niezbędny element automatyzacji magazynu

Kompletacja automatyczna

Kompletacja automatyczna zamówień minimalizuje udział czynnika ludzkiego, pozostawiając niemal całość wykonywanych zadań w gestii maszyn i robotów. Z definicji, są to różne czynności, które realizujemy w sposób ręczny lub zautomatyzowany. Mają one na celu przygotowanie towaru do wysyłki. Im szybciej uda się skompletować zamówienie, tym większe zadowolenie odbiorcy.
Jakie urządzenia są wymagane do przeprowadzania automatycznej kompletacji zamówień? O tym w poniższym artykule.

Kompletacja automatyczna wykorzystuje różne rodzaje urządzeń autonomicznych. Wpływ na to mają m.in. rodzaj obsługiwanych ładunków, układ magazynu, dostępna przestrzeń itp.
Układnice paletowe, przenośniki przemysłowe, roboty antropomorficzne – każdy z tych systemów magazynowych może być zastosowany w celu wsparcia procesu kompletacji. Jednak dopiero wykorzystanie możliwości współpracy wymienionych urządzeń autonomicznych pozwoli w pełni wydobyć ich potencjał.

Kompletacja automatyczna – korzyści

Kompletacja cechuje się generowaniem wysokich kosztów. Jednocześnie jest bardzo ważną operacją z punktu widzenia klienta końcowego. Jak najszybsze i dokładne jej przeprowadzenie zaprocentuje budową pozytywnego wizerunku i większym prawdopodobieństwem ponownego skorzystania 
z oferowanych usług. Najważniejsze zalety z zastosowania automatycznej kompletacji zamówień to:

  • o wiele większa szybkość i wydajność niż w przypadku operacji przeprowadzanych w sposób manualny,
  • bezpieczeństwo – urządzenia wykorzystywane w procesie kompletacji wyposażone są w czujniki 
i fotokomórki, które zapewniają bezpieczną obsługę ładunków oraz minimalizują potencjalnie niebezpieczeństwo grożące pracownikom,
  • dzięki automatyzacji urządzenia operują ładunkami z największą precyzją. Pozwala to uniknąć przypadkowych uszkodzeń towarów,
  • wdrożenie automatycznej kompletacji zamówień w magazynie to przede wszystkim optymalizacja kosztów operacyjnych firmy,
  • dzięki precyzyjnej analizie danych jesteśmy w stanie przygotować system kompletacji idealnie dostosowany do wymogów klienta,
  • wysoka produktywność w okresach szczytowego obciążenia pracą,
  • efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki dużemu zagęszczeniu składowania produktów,
  • prosta konserwacja, dzięki elastycznie formowanym kanałom produktów,
  • łatwa integracja w istniejących systemach,
  • doskonałe możliwości rozbudowy dzięki konstrukcji modułowej.

Urządzenia stosowane do automatycznej kompletacji zamówień

Kompletacja automatyczna zamówień to proces, w którego realizacji najczęściej stosuje się pięć poniższych rozwiązań:

układnice paletowe – maszyny te obsługują ładunki na regałach. Zależnie od typu układnicy, mogą one przemieszczać towary składowane na paletach lub pojemniki z referencjami o mniejszych rozmiarach. Układnice mogą pracować w dwóch cyklach: prostym lub kombinowanym,

pętle przenośników przemysłowych – przenośniki łańcuchowe lub rolkowe wykorzystywane są do przemieszczania ładunków pomiędzy różnymi strefami magazynu. Najczęściej instaluje się je 
w strefach przyjęcia i wydań towarów. Stosuje się je także do przemieszczania ładunków ze strefy magazynowej do stanowisk kompletacyjnych. Przyspiesza to przepływ towarów w magazynie. Rozwiązania te można dostosować niemal do każdego układu magazynu, zachowując optymalną efektywność realizowanych procesów,

roboty antropomorficzne – to urządzenia wyposażone w ramię przegubowe, które umożliwia obsługę towarów na paletach. Ich oprogramowanie jest zdolne analizować w czasie rzeczywistym wymiary obsługiwanego produktu i na podstawie uzyskanych informacji układać je w najbardziej optymalny sposób na palecie. Roboty tego typu potrafią obsłużyć ponad 1000 pojemników w ciągu godziny. Dzięki swojej autonomiczności są rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo pracowników,

stanowisko kontroli rozmiaru i wagi palet, owijarka, urządzenia do etykietowania – są niezbędnym elementem w magazynach automatycznych, które obsługują ten typ nośnika towarów. Wykrywają one ładunki odbiegające od ustandaryzowanej w obiekcie normy. Rozmieszczone są na stanowiskach wejścia i wyjścia do magazynu. Urządzenia te są wyposażone w skanery kodów kreskowych, dzięki czemu umożliwiają natychmiastową identyfikację ładunku oraz zarejestrowanie go w systemie WMS.
Owijarki stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jednakowych wymiarów ładunku. Urządzenia do etykietowania, dzięki współpracy z WSMem, pozwalają identyfikować i w pełni kontrolować wszystkie towary przyjmowane i wydawane w magazynie,

WMS – kompletacja automatyczna bez odpowiedniego systemu tego typu nie będzie możliwa. Jednym z zadań WMSa jest koordynacja wszystkich operacji związanych z automatyczną kompletacją zamówień. System ten dostarcza niezbędne informacje, które pozwalają zarządzać procesem kompletacji w czasie rzeczywistym.

Kompletacja automatyczna – nowoczesne metody wsparcia tego procesu

Jeśli chodzi o metody kompletacji, logistykę można dodatkowo wspierać poprzez zastosowanie nowoczesnych funkcjonalności oraz urządzeń. Kompletacja sterowana głosowo sprawia, że pracownik nie musi nosić ze sobą podkładki z listą i długopisu, czy urządzenia mobilnego. Zastępują je słuchawki z mikrofonem. Dzięki temu realizator zamówienia ma wolne ręce i może pracować efektywniej. Wykorzystanie światła i punktów świetlnych to z kolei ułatwienie potwierdzenia skompletowania zamówienia. W zależności od wybranej technologii, diody informują o zapełnieniu regału magazynowego lub wózka widłowego. Potwierdzenie pobrania towaru może odbywać się poprzez naciśnięcie przycisku. Coraz powszechniejszą metodą jest także pick by scan, czyli wykorzystanie urządzeń mobilnych z funkcją skanowania produktów. Wprowadzenie automatycznych lub półautomatycznych sorterów ułatwia z kolei kompletację jednostek mieszanych oraz rozdzielanie według opakowań.
Wydajna kompletacja automatyczna minimalizuje nakład pracy ręcznej i pozwala na szybkie, bezproblemowe realizowanie zleceń. Jest przy tym przyjazna dla użytkownika. Warto wybrać model dopasowany do organizacji pracy w danym magazynie oraz wykorzystywać nowoczesne technologie, by usprawnić jego funkcjonowanie.

Oferujemy wynajem artykułów SEO w Polsce i w Niemczech. Kontakt do redakcji.

scroll to top