Transport kontenerowy dla branży FMCG

Transport kontenerowy branży FMCG

Transport kontenerowy

Czy transport kontenerowy dla branży FMCG, a tym samym obsługa kontenerów będą tańsze w 2022 roku? Operator logistyczny Logistik Ag szuka oszczędności dla branży FMCG.

Ze względu na skutki pandemii Covid-19, przychody Hamburger Hafen i operatora logistycznego Logistik AG gwałtownie spadły. Jak wynika z ostatniego kwartalnego raportu firma straciła blisko 8% obrotu w transporcie kontenerowym. W szczególności w segmencie przeładunku kontenerów wolumen spadł o 11,2%. Od stycznia do września ubiegłego roku prawie 30% zleconych frachtów Logistik AG realizowała drogą morską.

Maersk zmienia strategię

Negatywny wpływ miała tu m.in. utrata połączenia liniowego przez duńskie przedsiębiorstwo żeglugowe Maersk. Na początku 2020 Maersk ogłosił, iż przenosi ten serwis do Bremerhaven, aby skrócić czas podróży z Bliskiego Wschodu do Europy.

Aby nie stracić dalszych klientów, operator logistyczny Logistik AG obniżył koszty przeładunku kontenerów (opłata za obsługę terminalu). Opłaty te są przede wszystkim fakturowane przez przedsiębiorstwa żeglugowe i rozliczane osobno z operatorem portu. Na obniżeniu tych kosztów skorzystali również klienci z sektora FMCG. To właśnie w Hamburgu przeładowują swoje towary z Azji i Dalekiego Wschodu. Przynosi to dalsze oszczędności w całym łańcuchu transportu kontenerów.

Oprócz utraty przewozów kontenerowych i przeładunku kontenerów w porcie w Hamburg, ograniczono także rejsy statków “na pusto”. Spadek przewozów dotknął również transporty produktów FMCG. Szczególnie obsługa kontenerów z artykułami FMCG jest dla operatora logistycznego Logistyik AG ważnym obszarem działalności.

Co przyniesie kolejny rok dla branży FMCG

Pomimo nieznacznego ożywienia w zakresie przeładunku kontenerów w ostatnim kwartale, przychody i wynik operacyjny za rok 2021 były znacznie niższe niż w roku poprzednim. Obostrzenia związane z pandemią Covid-19 z dnia na dzień zostają zniesione. Jest to dobra perspektywa na obniżenia kosztów związanych z transportem kontenerowym. Natomiast ze względu na utrzymującą się niepewność co do dalszych skutków wojny Rosji z Ukrainą, z dzisiejszej perspektywy nie jest jeszcze możliwe sporządzenie prognozy na rok 2022.

scroll to top