Logistyka spożywcza oraz magazynowanie żywności i napojów – outsourcing świeżości

Logistyka Spożywcza

Logistyka Spożywcza

Logistyka spożywcza oraz magazynowanie żywności i napojów wymagają od operatora logistycznego, aby przede wszystkim odciążył firmę z działań związanych z samą logistyką. Coraz częstszy jest trend, by zastosować kompletny outsourcing w zakresie magazynowania i usług dodatkowych oraz dystrybucji towarów.

Firma z branży spożywczej szukająca partnera biznesowego w zakresie logistyki, powinna zwrócić uwagę na spełniane przez niego standardy przechowywania i transportu towarów. Istotne jest także zapoznanie się z certyfikatami i normami, które mogą to potwierdzić. Spełniając najwyższe standardy, powierzchnia magazynowa musi być wyposażona w systemy kontroli temperatury. Ważnym elementem jest także personel, który powinien być stabilny oraz przeszkolony. Musi on działać zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, takimi jak te fitosanitarne, HACCP oraz DDD. Logistyka spożywcza, wykonywana przez operatora musi się także charakteryzować elastycznością oraz zdolnością do szybkiej i sprawnej adaptacji do zmieniających się warunków współpracy. W branży spożywczej ma to szczególne znaczenie ze względu na sezonowość dostaw.
Co więcej, operator logistyczny musi zagwarantować odpowiednie, dla konkretnych produktów spożywczych, warunki przechowywania (magazynowanie żywności i napojów) i transportu, takie jak przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej oraz zachować terminowość realizowanych usług.

Logistyka spożywcza – jak zmieniają się rozwiązania dla branży spożywczej w ciągu ostatnich lat?

Zaawansowane systemy informatyczne stanowią podstawę współpracy między operatorem, a firmami z branży spożywczej. Aby magazynowanie żywności i napojów były optymalne, właściwy system IT powinien gwarantować szybki przepływ informacji. Kluczowa jest także ich kompatybilność z systemami pozostałych członków łańcucha dostaw. Ma to znaczenie w kontekście bieżącej wymiany informacji, monitorowania statusów oraz generowania wartościowych raportów. Systemy informatyczne stanowią również niepodważalne źródło informacji o warunkach chłodniczych, dzięki dostępowi do bieżącej kontroli i monitoringu temperatury produktów oraz wilgotności powietrza. Umożliwiają one usprawnienia procesów obsługi, efektywne zarządzanie produktami spożywczymi oraz gwarantują ich bezpieczeństwo.
Logistyka spożywcza to także stosowanie innowacji technologicznych. W magazynach coraz częściej wykorzystywane są coboty, które wykonują za człowieka monotonną i powtarzalną pracę np. przepakowywanie, czy etykietowanie towarów. Charakterystycznym elementem realizacji usługi magazynowania dla firm z branży spożywczej jest potrzeba separacji towarów ze względu na alergeny, czy wydzielane zapachy. Takie wyzwania nadal wskazują na konieczność angażowania czynnika ludzkiego w proces, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa produktów.

Logistyka spożywcza w praktyce

Jak pokazują badania statystyczne Eurostat, Polacy wydają na żywność średnio ok. 15% budżetu gospodarstwa domowego. Jednocześnie zwiększa się liczba dostępnych na rynku produktów, a łańcuch logistyczny prowadzący od producenta żywności do konsumenta znacząco się wydłuża. Towary, zanim trafią na półkę sklepową, przechodzą często przez wiele centrów logistycznych oraz trafiają na pokład różnych pojazdów. Nierzadko z wykorzystaniem transportu intermodalnego. To oznacza, że największym wyzwaniem, jakie mają przed sobą logistyka spożywcza oraz magazynowanie żywności i napojów jest utrzymanie świeżości produktów i minimalizacja ich strat. Nawet najmniejszy błąd – np. awaria termostatu w chłodni, czy problemy z prawidłową rotacją towarów w magazynie może narażać na wysokie straty.

Magazynowanie żywności i napojów

Podstawową procedurą, jaką stosuje branża spożywcza w procesie magazynowania towarów, jest FEFO. To sposób rotacji zapasów oparty o zasadę „first expired, first out”. Mówi ona, że produkty o najkrótszym terminie przydatności powinny jak najszybciej opuścić magazyn tak, aby zminimalizować ewentualne straty.

Procedura FEFO może być stosowana zarówno na etapie zarządzania surowcami i półproduktami, jak i przy zarządzaniu zapasami produktów gotowych do dystrybucji. Jej wdrożenie wymaga prawidłowego oznakowania poszczególnych opakowań, a przede wszystkim zastosowania odpowiednio dopasowanych systemów regałowych.
Kontroli przydatności do spożycia, a jednocześnie prawidłowej temperaturze sprzyjają np. automatyczne magazyny regałowe, które można wykorzystywać nawet jako mroźnie (w temperaturach do -35°C).

Magazynowanie żywności i napojów jest wówczas odpowiednio zabezpieczone. W tradycyjnych magazynach spożywczych zachowanie zasady FEFO wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników – zarówno w proces układania towarów, jak i ich nieustannej weryfikacji. Jednak obecnie branża FMCG korzysta powszechnie ze zautomatyzowanych systemów magazynowych, które są monitorowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z nich usprawnia proces sortowania towarów oraz ogranicza ryzyko przeterminowania się produktów. Przekłada się to na większą wydajność pracy magazynów na każdym etapie łańcucha logistycznego. W efekcie – na szybszą i bezpieczniejszą podróż produktów do klienta końcowego. Samo magazynowanie żywności i napojów jest wówczas również odpowiednio zoptymalizowane.

Rozwiązania transportowe w branży spożywczej

Prawidłowe zabezpieczenie produktów spożywczych jest konieczne również na czas ich transportu pomiędzy poszczególnymi punktami – od producenta, przez centra dystrybucyjne, aż do sklepów i do klienta końcowego. W tym celu nowoczesne firmy logistyczne stosują:

  • monitorowanie procesu realizacji transportu w czasie rzeczywistym;
  • zautomatyzowane systemy nadzoru nad prawidłowością pracy urządzeń chłodniczych lub
    mroźniczych;
  • integrację procesów logistycznych w ramach jednego systemu ERP.

Logistyka spożywcza – krótkie podsumowanie

Branżę spożywczą bez wątpienia możemy nazwać najważniejszym sektorem handlu.
Z towarów dostarczanych na rynek spożywczy korzystają wszyscy, bez względu na zasobność portfela i upodobania. Artykuły żywnościowe są sprzedawane i kupowane każdego dnia, a zapotrzebowanie na nie nigdy nie zniknie. Trzeba jednak dostosowywać poszczególne rozwiązania logistyczne tak, aby dany towar trafiał świeży i na czas do odbiorcy końcowego, czyli nas.

Interesuje Was publikacja w Polsce lub w Niemczech? Zapraszamy.

scroll to top