Automatyzacja magazynu – AutoStore poprawia wydajność magazynu

automatyzacja magazynu

automatyzacja magazynu

Logistyka magazynowa, modułowa i skalowalna automatyzacja magazynu typu AutoStore, pozwoliła na elastyczne powiększenie zakresu działania magazynu. Szczególnie przydatna okazała się w obliczu coraz większej liczby klientów oraz ich rosnących wymagań.

Jedna z największych w Szwajcarii hurtowni drobnych narzędzi warsztatowych i artykułów montażowych działających w sektorze B2B i B2C, stanęła przed problemem braku miejsca. Logistyka magazynowa była coraz mniej wydajna.

Różnorodność i wielkość oferty produktowej tej hurtowni z jednej strony uczyniły z niej interesującego partnera handlowego i dostawcę. Z drugiej zaś strony stanowiła poważne ograniczenie w elastyczności i szybkości dostaw. Niezbędna okazała się również automatyzacja magazynu. 

Istotnym wyzwaniem dla hurtowni była konieczność skrócenia czasu oczekiwania klientów na realizację zamówień poprzez przyspieszenie procesów logistycznych. Potrzeba zintensyfikowania dostaw produktów dotyczyła zleceń i odbioru w sklepie hurtowni, zamówień ze sklepu internetowego oraz dostaw do warsztatów.

Kolejnym bardzo ważnym wyzwaniem, to sprostanie oczekiwaniom klientów związanych z realizacją dostaw tego samego dnia.

Aby osiągnąć cele szybkiej i wydajnej obsługi zamówień, należało przede wszystkim zoptymalizować pojemność magazynu i proces kompletacji. Rozwiązaniem mogła być automatyzacja magazynu.

Właściciel hurtowni musiał więc całkowicie zmienić dotychczasowy pomysł na logistykę magazynową. W magazynie znajdowało się w ciągłej podaży ponad 35 000 tyś. artykułów zajmujących wiele metrów kwadratowych. Kompletacja zamówień trwała zbyt długo.

Produkty składowane były tradycyjnie na półkach i regałach paletowych, co zajmowało dużo miejsca, potrzebowało dużej ilości personelu oraz urządzeń do manipulacji paletami oraz opakowaniami. Logistyka magazynowa potrzebowała zmian.

Automatyzacja magazynu małych części dzięki systemowi AutoStore

Potrzebne było więc nowoczesne rozwiązanie, które pozwoliłoby zarówno zwiększyć pojemność jak i poprawić wydajność magazynu. Do współpracy zaproszona została firma Element Logic, która zajmuje się dostarczaniem zautomatyzowanych rozwiązań. Firma zaproponowała wdrożenie sytemu AutoStore.

Rozwiązanie AutoStore to system robotów magazynowych, które poruszają się poziomo po aluminiowej konstrukcji w formie siatki. Konstrukcja jest przestrzenna i wielopoziomowa.  Roboty wyszukują pojemniki z produktami, które składowane są jedne na drugich na kilkunastu poziomach. W całej konstrukcji znajduje się około 12 000 pojemników z narzędziami na 20 poziomach.

Dziesięć szybko przesuwających się po kratownicy robotów, wynosi poszukiwane pojemniki z różnych poziomów szacht i przenosi do stanowisk kompletacyjnych. W sześciu stacjach roboczych nazywanych portami, następuje kompletowanie zamówienia. Czas od złożenia zlecenia zamówienia żądanego artykułu do dotarcia do portu to 2 do 4 minut.

Dzięki systemowi AutoStore nastąpiła automatyzacja magazynu, zoptymalizowanie jego pojemności oraz przyspieszenie procesu kompletacji.

Element Logic, to pierwszy na świecie partner AutoStore i wiodący na rynku europejskim integrator systemów magazynowych. Wdrażany przez Element Logic system, zwiększa prędkość obsługi klientów, a więc konkurencyjność firmy. Automatyzacja magazynu wprowadzana była w bardzo różnorodnych branżach biznesowych.

Dodatkowym bodźcem do wdrażania tak potężnego i przeszłościowego systemu jest zwiększenie rentowności firmy, a zwrot z inwestycji następuje już po prawie dwóch latach przy inwestycji o powierzchni 400 m2 i 12 tysiącach pojemników.    

Firma Element Logic w swoim portfelu posiada kilkadziesiąt wdrożeń w Polsce i poza jej granicami. Więcej o koncepcie automatyzacja magazynu, pozycji rynkowej Element Logic i AutoStore znajdziesz na stronie https://www.elementlogic.pl

scroll to top