Roboty magazynowe w służbie intralogistyki

Roboty ACR w magazynie

Roboty magazynowe debiutują w Europie

Logistyka magazynowa jest stale udoskonalana o nowe rozwiązania w duchu Przemysłu 4.0. Na rynku dostępne są roboty magazynowe takie, jak autostore, roboty AGV, AMR, czy ostatnio roboty ACR (z ang. autonomous case-handling robots). O tych ostatnich będzie poniższy artykuł.

Roboty magazynowe ACR obejmują swoim działaniem szeroki zakres zastosowań m.in. w branżach e-commerce, automotive, elektroniki, 3PL, produkcji, handlu detalicznego, przemysłu odzieżowego, czy farmacji. Dzięki odpowiednim systemom, z których one korzystają, klienci mogą zautomatyzować swój magazyn w ciągu jednego tygodnia, zwiększyć zagęszczenie składowanych towarów nawet do 230% i poprawić wydajność pracy nawet czterokrotnie.

Roboty magazynowe – charakterystyka


Roboty magazynowe, o których mowa są produkowane przez jednego z chińskich producentów. Jego rozwiązania są także dostępne na polskim rynku. Opracował on autonomiczny system robotów do obsługi skrzynek. Firma jest zaangażowana w dostarczanie wydajnych, inteligentnych, elastycznych i konfigurowalnych rozwiązań automatyzacji poprzez zaawansowaną robotykę i algorytmy sztucznej inteligencji. Producent koncentruje się na badaniach i rozwoju oraz projektowaniu swojego systemu ACR, realizując niezależne badania i rozwój podstawowych elementów, takich jak korpus robota, podstawowy algorytm pozycjonowania, system sterowania, harmonogramowanie robotów, czy inteligentny system zarządzania magazynem. Swoje roboty magazynowe firma z powodzeniem wprowadziła pierwszy raz już w 2015 roku. Był to pierwszy autonomiczny system robotyki do obsługi skrzynek, jaki kiedykolwiek opracowano i wprowadzono do użytku komercyjnego. Korzystając z tego systemu, klienci mogą w ciągu jednego tygodnia zrealizować transformację automatyzacji magazynu, zwiększyć gęstość składowania o 80% – 130% oraz poprawić wydajność pracy pracowników od 3 do 4 razy. Producent rozwija swoje centra usług biznesowych i technicznych na całym świecie i współpracuje z integratorami w celu opracowywania dostosowanych rozwiązań i usług dla różnych branż.


Rozwiązanie, które zapewnia elastyczną i inteligentną logistykę


Tradycyjna logistyka wewnątrzzakładowa jest nieefektywna i skomplikowana. Innowacyjny system chińskiego producenta wprowadza nowe rozwiązanie dla intralogistyki. Inteligentne rozwiązanie logistyczne w zakładzie umożliwia dostęp do strefy surowcowej, regałowej, magazynów wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz linii produkcyjnych, realizując zarządzanie informacją i tworząc w pełni zautomatyzowane rozwiązanie logistyczne inteligentnej produkcji. Roboty magazynowe ACR umożliwiają czterokrotne zwiększenie wydajności pracy magazynu, a pojemności magazynowej o 80% dzięki 4-metrowym regałom. Roboty automatyzują magazyn dzięki autonomicznym funkcjom kompletacji, transportu, nawigacji i ładowania, zapewniając odpowiednią wydajność w środowiskach wymagających maksymalnej dokładności i wydajności bez przestojów.

Rozwiązanie zwiększające wydajność przy jednoczesnej redukcji kosztów


Innowacyjne roboty magazynowe na nowo definiują system goods-to-person. System współdziała z różnymi urządzeniami, aby zautomatyzować proces wychodzący. Stacja robocza wyposażona jest w system zarządzania zadaniami oraz pulpit nawigacyjny czasu rzeczywistego. Z kolei inny system wizualizuje całą operację. Rozwiązanie inteligentnej logistyki magazynowej obejmuje platformę odpowiedniego oprogramowania, zapewniając klientom wydajne rozwiązania „od przypadku do osoby”, przeprowadzając aktualizacje zarządzania cyfrowego i zarządzania informacjami, zwiększając wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Roboty magazynowe ACR oferują inteligentne pobieranie i obsługę, autonomiczną nawigację, aktywne omijanie przeszkód i autonomiczne ładowanie. Charakteryzujący się wysoką stabilnością i wysoką precyzją robot może zastąpić powtarzalne, czasochłonne i ciężkie ręczne prace związane ze składowaniem i przenoszeniem, realizując wydajną i inteligentną kompletację „goods-to-person”, znacznie poprawiając gęstość składowania i wydajność operacyjną magazynu. Chiński producent robotów ACR zapewnia niestandardowe rozwiązania dla stacji roboczych, w tym stanowiska do kompletacji na robotach, stanowiska do kompletacji na przenośniku, czy stanowiska do kompletacji na półkach. Logistyka magazynowa jest najpopularniejsza w prasie niemieckiej. Nasz portal LogistikNachrichten ma ponad 20 tysięcy wiadomości z ostatnich dwóch lat.

scroll to top