Automatyzacja logistyki wewnętrznej – kluczowy element wydajności magazynowej

Automatyzacja logistyki wewnętrznej

Automatyzacja logistyki wewnętrznej sprawia, że firmy są w stanie sprostać stale rosnącej ilości zamówień oraz wysokim oczekiwaniom klientów. Jakie innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji intralogistyki są dostępne? O tym w poniższym artykule.

Według raportu Precedence Research szacuje się, że wielkość światowego rynku automatyzacji logistyki wyniosła 67,58 miliarda dolarów w 2023 roku. Według przewidywań, do 2030 roku wzrośnie ona do około 162,5 miliarda dolarów.
Logistyka wewnętrzna, często postrzegana jako jedno z najważniejszych ogniw w łańcuchu dostaw. Jest to szereg zadań odpowiedzialnych za efektywne zarządzanie przepływem surowców, półproduktów oraz gotowych produktów wewnątrz organizacji. Proces ten obejmuje transport
i magazynowanie. Ponadto także zarządzanie zapasami oraz koordynację między różnymi działami 
i jednostkami biznesowymi.

Automatyzacja logistyki wewnętrznej i jej optymalizacja

Optymalizacja logistyki wewnętrznej polega na dostosowywaniu i usprawnianiu wyżej wspomnianych procesów. Zwiększa to efektywność, zmniejsza koszty i poprawia ogólną wydajności operacyjną.
W dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu, technologie cyfrowe, takie jak systemy zarządzania magazynem, robotyka, sztuczna inteligencja i cyfrowe bliźniaki, stają się coraz bardziej dostępne. Ich potencjał w zakresie optymalizacji jest ogromny. Kluczem do skutecznej optymalizacji jest odpowiednie zastosowanie tych technologii. Wymaga to dogłębnego zrozumienia procesów logistycznych, a także umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków. Automatyzacja logistyki wewnętrznej i jej zarządzanie jest złożonym procesem, który obejmuje wiele aspektów – od zarządzania zapasami, przez planowanie transportu, aż po zarządzanie magazynem. Każdy z tych aspektów wymaga indywidualnego podejścia, a w ich ramach można korzystać z różnych technologii.

Rodzaje automatyzacji logistyki wewnętrznej


Automatyzacja logistyki wewnętrznej składa się z wielu rozwiązań. Można wśród nich wymienić:

  • autonomiczne roboty mobilne (AMR) – wykorzystywane do przemieszczania materiałów i produktów po hali produkcyjnej oraz do automatyzacji transportu wewnętrznego i procesu kompletacji. Zwiększają one bezpieczeństwo pracowników w fabryce. Automatyzują bowiem niebezpieczne i powtarzalne czynności, które wymagają przemieszczania się pracowników po niebezpiecznych obszarach. Mogą także pracować bez przerw, eliminując czasowe przestoje i minimalizując ryzyko błędów ludzkich,
  • zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania towarów (ASRS) – wyróżniamy wśród nich przenośnikowe systemy transportowe, paletyzacje, systemy magazynowe oparte na układnicach, czy zautomatyzowane bufory produkcyjne. Są to rozwiązania w zakresie automatyzacji magazynu, dzięki którym m.in. skracamy czas dostawy i minimalizujemy ryzyko uszkodzeń. Systemy ASRS ułatwiają przemieszczenie ładunków wewnątrz magazynu. Zwiększają tym samym wydajność procesów oraz zapewniają szybką i sprawną obsługę. Automatyzacja logistyki wewnętrznej to także zastosowanie automatycznych sorterów gwarantujących wydajne i praktycznie bezbłędne sortowanie przedmiotów i paczek w czasie znacznie krótszym niż podczas ręcznych operacji. Zauważalnym trendem jest wprowadzanie zautomatyzowanych buforów produkcyjnych. Upłynniają one produkcję w przypadku zatrzymań linii. Dają także możliwość sekwencjonowania produktów, szczególnie w przypadku dużej różnorodności asortymentu,
  • koboty, roboty współpracujące z ludźmi – wykonują za ludzi zadania wymagającej dużej precyzji, użycia siły, czy powtarzalności. Są one programowalne, łatwe w obsłudze i mogą być wykorzystywane w różnych procesach produkcyjnych i magazynowych, takich jak np. pakowanie, sortowanie, czy obsługa linii produkcyjnej.

Przykłady zaawansowanych technik optymalizacji

  • sztuczna inteligencja w zarządzaniu łańcuchem dostaw – jest coraz częściej wykorzystywana 
w logistyce. Umożliwia automatyzację skomplikowanych procesów, prognozowanie trendów 
i optymalizację decyzji. Na przykład, algorytmy uczenia maszynowego mogą analizować dane historyczne, aby przewidzieć przyszłe potrzeby i trendy,
  • Internet Rzeczy (IoT) – umożliwia łączenie urządzeń i systemów w sieć, co pozwala na automatyczną wymianę danych i koordynację działań. IoT może być wykorzystany do śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, monitorowania stanu zapasów, czy optymalizacji procesów magazynowych.
  • Blockchain – znany głównie jako technologia stojąca za kryptowalutami, ma potencjał do zrewolucjonizowania logistyki. Dzięki swoim właściwościom – decentralizacji, przejrzystości 
i niezmienności – może zapewnić bezpieczną i efektywną wymianę informacji w łańcuchu dostaw. Przekłada się to na zwiększenie zaufania i efektywności. Sama automatyzacja logistyki wewnętrznej jest wówczas łatwiejsza w realizacji,
  • robotyka i automatyzacja – roboty mogą wykonywać wiele zadań, takich jak pakowanie, sortowanie, czy transport towarów, zwiększając efektywność i redukując błędy. Dzięki postępowi w dziedzinie robotyki, roboty stają się również coraz bardziej autonomiczne i elastyczne,
  • optymalizacja trasy dostaw – oprogramowanie TMS może automatycznie optymalizować trasy dostaw. Dzięki temu, firmy mogą znacząco zredukować czas i koszty transportu.
  • cyfrowe bliźniaki (Digital Twins) – to wirtualne kopie rzeczywistych obiektów lub systemów, które mogą być używane do symulacji i testowania różnych rozwiązań i scenariuszy. Można je wykorzystać do optymalizacji układu magazynu, planowania ścieżek transportowych, czy prognozowania wpływu zmian w łańcuchu dostaw. Przy pomocy cyfrowych bliźniaków możliwe jest przeprowadzenie szczegółowych analiz i symulacji bez konieczności ingerencji w rzeczywistość. Przekłada się to na niższe koszty i większą efektywność.

Automatyzacja logistyki wewnętrznej – podsumowanie

Jest ona bez wątpienia kluczowym elementem innowacyjnego i efektywnego zarządzania w zakładach produkcyjnych i na magazynach. Zwiększona wydajność, precyzja operacji, poprawa efektywności łańcucha dostaw, czy minimalizacja kosztów operacyjnych to silne argumenty, na rzecz implementacji opisanych wyżej systemów. Ich wdrażanie pomaga firmom zachować wysoką konkurencyjność oraz sprostać nowym wyzwaniom. Kluczowa jest jednak integracja, dostosowanie poziomu automatyzacji i wykorzystywanie tych rozwiązań pod indywidualne potrzeby. Wybór odpowiedniego integratora specjalizującego się w systemach automatyzacji magazynów jest tutaj bardzo ważny.
Zaawansowane techniki, choć wydają się futurystyczne, są już stosowane przez wiele firm na całym świecie. Jednak, zastosowanie niewłaściwej technologii, lub niewłaściwe zastosowanie właściwej technologii, może prowadzić do błędnych decyzji i strat. Dlatego ważne jest, aby podejść do tematu optymalizacji logistyki wewnętrznej z odpowiednią umiejętnością i wiedzą.

Nasza oferta to wynajem artykułów SEO dla Top 10 w google w Polsce i w Niemczech. Prosimy o kontakt.

scroll to top