Automatyzacja procesów składowania – to się po prostu opłaca

Automatyzacja procesów składowania

Automatyzacja procesów składowania dotyczy różnych operacji logistycznych, do których można zaliczyć kontrolę, monitorowanie i obsługę ładunków. Rozwiązania automatyczne umożliwiają zwiększenie wydajności magazynu, dzięki skróceniu czasu transportu oraz nieprzerwanemu działaniu instalacji. Jeśli na danym magazynie niezbędne jest odpowiednie uprawnienie procesów, poniższy artykuł jest na temat tego, jak to zrobić.

Automatyzacja procesów składowania zapobiega wystąpieniu ryzyka błędów typowych dla ręcznego zarządzania zadaniami. Zapewnia także niezawodne działanie systemu transportu ładunków między poszczególnymi strefami magazynu.
Poziom automatyzacji obiektu logistycznego zależy m.in. od potrzeb logistycznych firmy, specyfikacji technicznej produktów, projektu poszczególnych stref magazynu, czy kryteriów rozmieszczenia ładunków. W zależności od rodzaju działalności, firmy mogą postawić na częściową automatyzację lub na całkowitą robotyzację.
Automatyczne składowanie ułatwia zmianę dotychczasowych zadań samych pracowników. Ich rola “manualnych operatorów” przekształca się w bieżącą kontrolę oraz zarządzanie procesami intralogistycznymi.

Automatyzacja procesów składowania – podstawowe rodzaje rozwiązań

Przyjęcie towaru to pierwszy etap przepływu ładunków w magazynie. Zarządzanie tą operacją automatyzuje się, aby zyskać szczegółową kontrolę nad przyjmowanymi produktami, sprawdzając również, czy dostawcy wywiązują się ze swoich zobowiązań. Podstawowymi rozwiązaniami stosowanymi w celu automatyzacji procesów składowania są np. automatyczne systemy załadunku 
i rozładunku towarów w pojeździe. Znane są one również pod nazwą ATLS (Automatic Truck Loading Systems). Jest to automatyczne rozwiązanie, które umożliwia pobranie i odłożenie ładunku 
w sposób automatyczny, ograniczając do minimum udział człowieka.
Stanowisko kontroli rozmiaru i wagi palet (PIE) to kolejny rodzaj rozwiązań automatycznych. Instaluje się je na początku automatycznego systemu składowania, którego zadaniem jest weryfikacja, czy wprowadzane do magazynu palety spełniają określone wymogi. Kontrola ma zapobiec uszkodzeniom instalacji podczas obsługi ładunków w magazynie.
Sorter z kolei to system automatycznej klasyfikacji produktów, który za pomocą przenośników rozdziela produkty ze względu na ich przeznaczenie.
Warto także wspomnieć, że aby automatyzacja procesów składowania miała sens, w przypadku zautomatyzowanego przyjęcia towaru do magazynu warto wykorzystać system WMS. Jest on bardzo ważny, ponieważ koordynuje działania automatycznych urządzeń.

Towar do człowieka – inteligentny transport ładunków

Ta metoda kompletacji wykorzystuje automatyczne urządzenia i roboty, aby dostarczyć ładunki do stanowisk kompletacyjnych. Zrobotyzowane urządzenia transportują towar aż do stanowiska, przy którym pracują operatorzy. Ograniczają tym samym niepotrzebne przemieszczanie się personelu po magazynie.
Wśród rozwiązań działających według metody „towar do człowieka” należy wymienić:

  • układnice paletowe i pojemnikowe – przemieszczają się po korytarzach składowania, aby odłożyć lub pobrać ładunek z regałów,
  • linie przenośników pojemnikowych oraz paletowych – system transportu wewnętrznego, który łączy co najmniej dwie strefy magazynu,
  • wózki AGV – przewożą ładunki pomiędzy co najmniej dwoma strefami magazynu bez nadzoru człowieka oraz
  • autonomiczne roboty mobilne (AMR) – w sposób autonomiczny transportują ładunki w magazynie. Są one wyposażone w kamery oraz czujniki najnowszej generacji, służące do opracowywania planu magazynu i zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego transportu produktów do odpowiednich stref instalacji.


Automatyzacja procesów składowania – najważniejsze korzyści

Automatyzacja ma cały szereg zalet. Przed jej wprowadzeniem należy jednak przeanalizować obszary, które warto wziąć pod uwagę, zanim podejmie się ostateczną decyzję o jej wdrożeniu. 
Automatyczne składowanie poprawia wydajność i przyspiesza procesy na magazynie. Jest receptą na zwiększoną rotację towarów, a co za tym idzie – potrzebę wzrostu wydajności funkcjonowania procesów magazynowych. Aby jednak tego rodzaju inwestycja była uzasadniona ekonomicznie, warto najpierw wnikliwie zbadać bieżące oraz przyszłe zapotrzebowania. Jeśli prognozy wskażą, że ich poziom będzie się utrzymywał i radzą sobie z nim obecnie wykorzystywane procesy – może się okazać, że automatyzacja magazynu nie jest najlepszym pomysłem. Z kolei, jeżeli analizy wskażą, że zapotrzebowanie będzie rosło w czasie – wówczas automatyzacja procesów składowania może stanowić jedyne sensowne wyjście. 
Ponadto, automatyka podnosi poziom bezpieczeństwa i ochrony towaru. Wdrożenie automatycznego składowania zapewni także szybki zwrot z inwestycji.


Rozwiązania automatyczne pozwalają zredukować liczbę stanowisk, związanych z przemieszczaniem towarów w obrębie magazynu. Przyczynia się to do obniżenia kosztów pracy. W sytuacji, w której dana firma jedynie wynajmuje tzw. urządzenia transportu bliskiego, automatyzacja procesu składowania pozwala na znaczne oszczędności w ujęciu długoterminowym. Podobne zależności można zaobserwować m.in. w mroźniach i chłodniach, sterowanych za pośrednictwem oprogramowania WMS.
Automatyzacja procesów składowania pozwala składować nawet kilkadziesiąt procent więcej jednostek niż magazyn z regałami paletowymi, w którym korzysta się z wózków widłowych. Inwestycja w system układnic i przenośników, kontrolowanych WMSem, pozwala ograniczyć niezagospodarowaną przestrzeń i ryzyko zastojów komunikacyjnych.
Mając na względzie wszystkie powyższe czynniki, można stwierdzić, że decyzja o tego rodzaju przedsięwzięciu powinna być podyktowana także względami ekonomicznymi. Każdy z wyżej wymienionych aspektów prowadzi do wzrostu wydajności i ograniczenia kosztów. Co za tym idzie, 
w istotnym stopniu przyczynia się do poprawy rentowności całego magazynu.

Mamy cale kolekcje artykułów SEO na wynajem w Polsce i w Niemczech. Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją.

scroll to top