Logistyka kosmetyczna i magazynowanie kosmetyków – jak dzięki nim pięknie wyglądać?

Logistyka Kosmetyczna

Logistyka Kosmetyczna

Niezwykle silna logistyka kosmetyczna i magazynowanie kosmetyków stawiają przed operatorami logistycznym wysokie wymagania związane z magazynowaniem i dystrybucją. Na co należy zwrócić uwagę podczas planowania i organizacji logistyki w branży kosmetycznej? O tym w poniższym artykule.

Logistyka w branży kosmetycznej – magazynowanie kosmetyków

W branży kosmetycznej najczęściej obowiązującą metodą zarządzania i składowania towaru jest FEFO (first expired, first out), czyli „pierwsze tracące ważność, pierwsze wychodzi”. Zgodnie z tą zasadą, z magazynu wydaje się w pierwszej kolejności ten towar, który ma najkrótszą datę ważności. W związku z tym, przy tej metodzie kładzie się ogromny nacisk na selektywność, a infrastruktura magazynowa powinna umożliwić dostępność do każdej jednostki magazynowej i zapewnić pełną kontrolę dat ważności.Na jakość kosmetyków wpływ mają również warunki ich przechowywania, zwłaszcza temperatura, wilgotność powietrza i promieniowanie UV. Dlatego operator logistyczny musi zadbać o odpowiednią temperaturę oraz składowanie w pomieszczeniu z ograniczonym czy limitowanym oświetleniem.

Logistyka kosmetyczna – najważniejsze trendy

  • specjalizacja – pokazują to nie tylko udziały w rynku, ale i znajomość drogerii i perfumerii internetowych. Polacy są przywiązani głównie do czterech dużych marek. Są to Rossmann, Notino, Douglas i Sephora;
  • rośnie znaczenie e-sklepów – zauważalny jest nieustanny wzrost znaczenia monobrandowych, firmowych sklepów internetowych w porównaniu z platformami handlowymi;
  • konsumenci kupują coraz więcej. W związku z rosnącą świadomością rozmaitych rozwiązań w e-commerce, pojawiają się nowe oczekiwania dotyczące dostępności produktów, promocji i wyprzedaży oraz czasu i kosztów dostawy. Magazynowanie kosmetyków ma tu ogromne znaczenie.

Transport kosmetyków

Może on odbywać się zarówno w kontrolowanej, jak i niekontrolowanej temperaturze. Logistyka kosmetyczna uzależniona jest od rodzaju produktu oraz warunków przechowywania i przewozu wskazanych na opakowaniach. W przypadku konieczności realizacji transportu w kontrolowanych warunkach przewozu, operatorzy logistyczni i kurierzy muszą korzystać ze specjalnych aut, które pozwalają na zachowanie odpowiedniej temperatury podczas przewozu. Mierzą również i rejestrują aktualną temperaturę. Co ważne, wiele składników stosowanych zwłaszcza w produkcji silnych detergentów, jest klasyfikowanych jako substancje niebezpieczne. Tego typu produkty chemiczne podlegają restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa w transporcie. Przewóz takich substancji wymaga specjalnych oznaczeń w postaci specjalnych piktogramów ostrzegawczych dotyczących zagrożeń w transporcie drogowym (ADR) oraz kolejowym (RID). Logistyka kosmetyczna poprzez włączenie transportu kolejowego do procesu logistycznego, znacznie zwiększa bezpieczeństwo transportu chemikaliów, zwłaszcza na długich dystansach.

Dodatkowo transport kolejowy znacząco obniża koszty przewozu i ułatwia proces planowania transportu. Co więcej pozytywnie wpływa na środowisko ponieważ pozwala na znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Kluczowym wyzwaniem centrów dystrybucyjnych branży kosmetycznej jest przynależność niektórych produktów do grupy towarów niebezpiecznych. Należą do nich przede wszystkim niektóre wyroby perfumeryjne, w których składzie znajdują się łatwopalne substancje gazowe lub ciecze palne. Zarówno w branży kosmetycznej jak i detergentowej szczególnie ważnym aspektem jest odpowiedni dobór sprzętu transportowego, a zwłaszcza odpowiednie jego przygotowanie, a także magazynowanie kosmetyków. Logistyka kosmetyczna zapewnia szczególne warunki podczas przewozu. Podczas transportu ogromie ważne jest tu na przykład zapewnienie czystości, odpowiedniej temperatury, czy też zapobieganie wyciekom substancji chemicznych.

Magazynowanie kosmetyków i dystrybucja dla sklepów mono i multibrandowych

Ważnym wyróżnikiem rynku kosmetycznego w Polsce jest dominacja platform multibrandowych i e‑drogerii. Kluczową różnicą jest najczęściej zakres asortymentu i ilość towaru, a co za tym idzie, wielkość magazynu i ilość zatrudnionych pracowników. Dlatego też magazyny dedykowane ich obsłudze muszą być odpowiednio wydajne, posiadać odpowiednią ilość pracowników i spełniać najwyższe standardy. Z tego powodu często zdarza się, że to właśnie w dużych centrach dystrybucji dla platform multibrandowych pojawiają się innowacyjne elementy infrastruktury i wyposażenia magazynu, które dopiero później trafiają do magazynów sklepów monobrandowych. Dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania możliwe jest maksymalne wykorzystanie pojemności magazynu (magazynowanie kosmetyków), i przyspieszenie procesów. Mowa tutaj na przykład o antresolach z systemami transportu wewnętrznego między piętrami, czy procesach pickowania, takich jak pick-by-vision.

Logistyka kosmetyczna – wyzwania

Obsługa branży kosmetycznej to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przez branżą logistyczną. Zmusza bowiem operatorów do bezbłędnego zaplanowania procesów, odpowiedniego zabezpieczenia produktów, inwestycji w najnowsze technologie i sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów. W branży kosmetycznej i detergentowej logistyka zaopatrzenia i dystrybucji odgrywa istotną rolę w efektywnej organizacji systemu sprzedaży. Właściwie skonstruowany system zaopatrzenia i dystrybucji ma szczególne znaczenie w branżach nastawionych na sprzedaż samodzielnie wyprodukowanych dóbr. W przypadku zaopatrzenia mamy zwykle do czynienia z surowcami i półproduktami, które najczęściej transportowane są luzem. Ważnym aspektem jest tu fakt, że większość asortymentu surowców do produkcji kosmetyków i detergentów występuje w formie ciekłej. W związku z tym zachodzi konieczność transportowania ich w specjalnych cysternach oraz tank-kontenerach, które świetnie sprawdzą się w transporcie intermodalnym. Logistyka kosmetyczna i magazynowanie kosmetyków to bardzo złożone gałęzie logistyki. Przy odpowiednim zaplanowaniu wszystkich procesów, będą one jednak bardzo skuteczne.

Interesuje Ciebie publikacja w Polsce lub w Niemczech? Zapraszamy do współpracy.

scroll to top