Logistyka kontenerowa i transport kontenerowy – pływające dostawczaki

Logistyka Kontenerowa

Logistyka Kontenerowa

Logistyka kontenerowa dotyczy ruchu kontenerowego, w skład którego wchodzi transport kontenerowy towarów w kontenerach morskich. Obsługiwany jest przez firmy transportowe, wykorzystujące ciężarówki, pociągi lub statki do logistyki transportowej. Oprócz magazynowania i transportu, trzy główne procesy logistyki kontenerowej obejmują także przeładunek towarów. Odnosi się to do procesu, w którym towary zmieniają środek transportu, np. z ciężarówki na kolej lub na statek. W logistyce kontenerowej do transportu kontenerowego stosuje się różne rodzaje kontenerów: na przykład kontenery otwarte i duże. Określane są one również jako kontenery standardowe 20 lub 40 Ft. Przedsiębiorstwa i firmy logistyczne zazwyczaj używają otwartych kontenerów, gdy towary są usuwane/transportowane ciężarówkami. Duże kontenery wykorzystujemy do wysyłki, np. za granicę. Odpowiednie towary transportowane są w kontenerach w celu importu i eksportu statkami.

Logistyka kontenerowa – zadania

Usługi związane z logistyką kontenerową, czyli doradztwo, planowanie, transport kontenerowy – załadunek, rozładunek i magazynowanie, czyli cały proces – są realizowane przez różne firmy logistyczne. Cyfryzacja pomaga w przejrzystości poszczególnych procedur i procesów. Inne ważne zadania w logistyce kontenerowej to kontrola, konserwacja lub naprawa wszystkich powiązanych elementów. Takich jak same kontenery i wszystkie inne urządzenia robocze i eksploatacyjne. Aby wspomóc procesy kompletacji, przedsiębiorcy i logistycy w logistyce kontenerowej stosują również odpowiednie metody kompletacji, np. pick-by-tablet lub pick-by-scan. Zakres spedycji to najczęściej: 

  • lądowy transport na obszarze całego kraju,
  • przewóz kontenerów morskich na wszystkie kontynenty,
  • spedycja ładunków ponadgabarytowych i ciężkich,
  • kompleksowa obsługa ładunków skonteneryzowanych w eksporcie i imporcie.

Usługi dodatkowe

Oprócz standardowych usług transportowych, wiele firm zapewnia także spedycję ładunków drobnicowych lub pełnokontenerowych przy użyciu specjalistycznych kontenerów lub pojazdów plandekowych, czyli transport kontenerowy. W takiej sytuacji limit wagowy wynosi 24 tony. Transportując ładunki wykraczające poza limity, należy wykupić odpowiednie zezwolenia. Należy pamiętać także o przepisach dotyczących spedycji na terenie innych państw. Chcąc zrealizować usługę „door to door”, należy przeanalizować przepisy kraju docelowego oraz państw pośrednich. Morski transport kontenerowy wykorzystuje sie w transporcie większych ładunków, które dostarczamy do odbiorcy bez wyładowywania. Charakterystyczny pojemnik zazwyczaj zabezpieczamy w miejscu nadania poprzez zaplombowanie. Chroni to nie tylko przed kradzieżą, ale również przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, na które logistyka kontenerowa jest również narażona.

Zalety transportu kontenerowego

Najczęściej przeładunki kontenerów odbywają się w dużych portach takich jak Gdynia, Hamburg, Rotterdam, czy Antwerpia. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze są w stanie załadować i rozładować każdy ładunek. Logistyka kontenerowa na tym oczywiście zyskuje. Ograniczenie ilości przeładunków minimalizuje ryzyko uszkodzeń i znacząco zmniejsza cenę usługi. Standardowo można w kontenerach przewozić ładunki neutralne, ponadnormatywne, chłodzone, płynne, gazowe ze wszystkich krajów, które mają dostęp do morza i oczywiście odpowiednią infrastrukturę portową.

Transport kontenerowy – planowanie

Logistyka kontenerowa i transport kontenerowy planowany i optymalizowany jest do przemieszczania ładunków. Dla wielu przedsiębiorstw wybór rodzaju środka transportu oraz kompleksowa obsługa czynności związanych z logistyką i spedycją są kluczowe. Przy wyborze rodzaju transportu należy brać pod uwagę jego szybkość, niezawodność, dostępność oraz koszt. Jeśli to cena usługi jest priorytetem dla klienta, najbardziej korzystną ofertą jest transport morski towarów w kontenerach. Poza transportem kontenerowym spedycja morska zapewnia również szereg usług uzupełniających. Przede wszystkim przygotowanie ładunku oraz dokumentacji do odprawy celnej. Poza tym spedytor dba o dowiezienie i odwiezienie kontenera z portu morskiego przy wykorzystaniu transportu drogowego, lotniczego lub kolejowego.

Transport multimodalny poza procedurami celnymi i przewozowymi oferuje również usługi w zakresie magazynowania i składowania towarów oraz profesjonalną obsługę importu i eksportu. Transport morski kontenerowy FCL (Full Container Load) realizujemy w schemacie door-to-door lub tylko z portu załadunku do portu rozładunku. Nowoczesna logistyka kontenerowa to nowoczesne kontenery. To również nowoczesny transport kontenerowy. Pozwalają one na bezpieczną i efektywną spedycję przesyłek w krótkim czasie nawet na duże odległości. Kontenery wykorzystywane w transporcie drogowym, czy morskim spełniają normy jakości i bezpieczeństwa, aby podczas podróży ładunek nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Spedycja przesyłek w kontenerach

Z transportem kontenerowym ściśle powiązana jest logistyka kontenerowa, transport kontenerowy i spedycja przesyłek w kontenerach. Nowoczesna i efektywna spedycja przesyłek w kontenerach wpływa na dynamiczny rozwój transportu drogowego i morskiego, na kondycję światowego handlu oraz na wzrost popytu na usługi przewozowe.W kontenerach przewozi się dziś około 65% ładunków drobnicowych i procent ten stale rośnie. Rozwój dotyczy również transportu drogowego w kontenerach. Zastosowanie kontenerów znacznie przyspieszyło i uprościło przeładunki, szczególnie w transporcie morskim. Bez wątpienia rozpowszechnienie kontenerów odmieniło w sposób znaczny oblicze współczesnego transportu i spedycji przesyłek.

Chcecie być widoczni w internecie w Polsce lub w Niemczech? Zapraszamy, nasze artykuły pojawiają się na pierwszej stronie.

scroll to top