Logistyka high-tech oraz magazynowanie elektroniki – niby proste, ale nie do końca.

Logistyka High-Tech

Logistyka High-Tech

Logistyka high-tech oraz magazynowanie elektroniki jako jej część zajmują się towarami, których wartość jest bardzo wysoka. Jednocześnie ich żywotność niejednokrotnie jest bardzo krótka. A popyt ma różne wahania spowodowane sezonowością, czy też bardzo wysoką konkurencyjnością. Ten rodzaj logistyki wciąż szuka idealnych rozwiązań.Logistyka high-tech to nic innego jak magazynowanie i przewożenie sprzętów określanych mianem wysokich technologii. Takie towary niełatwo regularnie dostarczać klientom lub pośrednikom, między innymi ze względu na ich delikatność, sezonowość oraz bardzo dużą konkurencję w branży high-tech. Najczęściej są to drogie sprzęty RTV AGD, pojazdy silnikowe oraz inne cenne urządzenia. Dlatego zajmujący się nimi logistycy muszą pamiętać o wielu zasadach, które zapewnią bezpieczeństwo każdej przesyłce.

Co przewożone jest przez transport logistyki high-tech?

Najczęściej logistyka towarów wysokich technologii obejmuje sprzęt RTV, AGD, samochody lub towary drogocenne. Dlatego bardzo ważny i istotny jest, w tym wypadku, doskonały transport, który pozwoli na uniknięcie wszelkiego rodzaju potknięć i zaniechań. Najważniejsze hasło, które jest podstawą regułą dla logistyki high-tech, to bezpieczeństwo. Przewożone towary nie mają prawa ulec zniszczeniu czy uszkodzeniu w czasie transportu. Bez względu na to, gdzie następuje produkcja i magazynowanie elektroniki, sprzęt dotrzeć musi do każdego zakątka świata. Wszystko to opiera się na powszechności offshoringu w danej branży zaawansowanych technologii. Ponadto klient liczy na to, że otrzyma dany produkt już spersonalizowany i dostosowany do swojego rynku. Wszystkimi tymi zagadnieniami ma kierować odpowiednia logistyka high-tech. Bazuje ona, w szczególności, na takim łańcuchu dostaw, który jest nie tylko zgodny z prawem międzynarodowym i lokalnym. Dodatkowo dostosowuje dane produkty do potrzeb klienta końcowego.

Logistyka high-tech – reguły

Transporty towarów drogocennych to nieustanne wyzwanie. Każdy towar musi być odpowiednio zapakowany. Bardzo przydatne są oryginalne kartony, folia bąbelkowa i pianka styropianowa. Ponadto, załadowane opakowania muszą być tak umieszczone w przestrzeni transportowej, by nie przesuwały się i nie przewracały.Wiele firm wyspecjalizowanych w transporcie drogich produktów, stworzyło swoje specjalne rozwiązania, które zostały wdrożone do zasad logistyki high-tech. Bardzo ważne jest, by jeszcze przed samym transportem wykonać pewne zasadnicze i podstawowe działania, typu:

  • przejrzeć i zbadać specyfikę towaru,
  • życzenia klienta traktować uważnie i podchodzić do nich rozważnie,
  • w porozumieniu z klientem, układać trasy optymalnie jak najkrótsze,
  • podpisywać umowy ubezpieczeniowe, na wypadek jakichkolwiek przypadków powstałych w wyniku sił wyższych.

Logistyka high-tech – offshoring i nearshoring

Powszechność offshoringu w branży zaawansowanych technologii wymusza poszukiwanie globalnych rozwiązań logistycznych. Jednocześnie klienci zamieszkujący poszczególne regiony czy kraje oczekują personalizacji produktów i zgodności z ich zwyczajami kulturowymi. Połączyć to może tylko sprawna logistyka high-tech – czyli bazująca na optymalnym łańcuchu dostaw, zgodna z prawem międzynarodowym i lokalnym. Dostosowująca również produkty i opakowania do konsumenta końcowego.Aby zoptymalizować proces logistyczny konieczne jest:

  • dynamiczne reagowanie na zmienne zapotrzebowania rynku, w tym zarządzanie zapasami oparte na prognozowaniu popytu;
  • digitalizacja procesów magazynowania tak, by ograniczyć ilość papierowych dokumentów na rzecz elektronicznych;
  • dostosowanie dostaw do rozmaitych form sprzedaży.

Wzrastający trend nearshoringu, czyli optymalizacji łańcucha dostaw zakładającej lokalizację podwykonawców w regionie, może pomóc w szybkim reagowaniu na zapotrzebowanie rynku. Co więcej, wspólne regulacje prawne i brak barier kulturowych znacząco ułatwiają stworzenie i panowanie nad procesem logistycznym.Oczywiście nie można zapomnieć o zgodności z prawem międzynarodowym i procedurami celnymi. Poza rozpoznaniem i dostosowaniem się do obowiązujących w danym regionie ustawodawstwem, warto rozważyć korzystanie ze składów celnych. Clenie towaru dopiero, gdy pojawia się na nie zapotrzebowanie, umożliwia optymalizację należności celno-podatkowych. Nie można też zapomnieć o tym, aby magazynowanie elektroniki odpowiednio dostosować do międzynarodowych wymagań. Najlepiej, by posiadały certyfikaty TAPA potwierdzające utrzymywanie wysokich standardów bezpieczeństwa wyrobów o wysokiej wartości.

Digitalizacja logistyki

Automatyzacja i digitalizacja przyspieszają procesy logistyczne. Pozwalają też na znaczące oszczędności. Co ważne, posiadanie spójnego systemu IT rejestrującego jak najwięcej szczegółów związanych z transportem produktu w łańcuchu dostaw zapewnia przejrzystość całego procesu. Magazynowanie elektroniki jest wówczas łatwiejsze. Logistyka high-tech charakteryzuje się tym, że kluczowe jest wdrożenie najwyższych standardów kodowania na etykietach dystrybucyjnych. Oprócz kodu EAN, często stosuje się unikalny numer seryjny, rejestrowany w systemie informatycznym w procesie przyjęcia towaru do magazynu oraz wydania go z magazynu.

W branży nowych technologii niezwykle ważne jest, aby każdy kod był przechowywany w systemie. Między innymi ze względu na gwarancję produktów, ponieważ dzięki temu możemy stwierdzić, że konkretny produkt był w magazynie, a więc dystrybutor może na przykład sprawdzić partię, przekazać ją do naprawy i ją monitorować.Produkty z zakresu nowych technologii wymagają stosowania najnowocześniejszych procesów magazynowania, niewymagających użycia papierowych dokumentów, w tym zaawansowanych technologii kompletacji, np. metody pick-by-light lub pick-by-voice. Zlecenie kompletacyjne nierzadko kontrolowane jest przez automatyczny monitoring, skorelowany z zapisami w programie magazynowym. Logistyka high-tech
i magazynowanie elektroniki to także zaawansowany assembling, czyli tworzenie zestawów produktowych na życzenie klienta.

Magazynowanie elektroniki – specjalne rozwiązania


Aby zapobiec wymienionym wyżej zagrożeniom, firmy logistyczne na każdym etapie transportu muszą używać specjalistycznego sprzętu. Pojazdy ze sztywną zabudową i przystosowane do przewozu delikatnych towarów są tutaj podstawą. Dobrze, aby miały one również wewnętrzne systemy mocujące i stabilizujące przewożone przesyłki.Ponadto zamiast zwykłej folii bąbelkowej przy logistyce high-tech powinno się używać takich zabezpieczeń jak folia pęcherzykowa, czy też folia stretch. Wiele firm stosuje również specjalne narzędzia do bezpiecznego przenoszenia sprzętów wysokich technologii po schodach. Warto, aby na każdym sprzęcie znalazł się nie tylko kod kreskowy, umożliwiający śledzenie przesyłek na każdym etapie transportu, ale również numer seryjny indywidualny dla każdej paczki. Jego obecność pozwala udowodnić logistykowi, że konkretny towar znajdował się w danym magazynie, wykluczając tym samym możliwość kłamstwa ze strony pośrednika. Powyższe rozwiązania niewątpliwie ułatwiają magazynowanie elektroniki.

Jesteś zainteresowany publikacjami w Polsce lub w Niemczech? Zapraszamy do współpracy.

scroll to top