Logistyka chłodnicza i transport chłodniczy towarów – jak nimi skutecznie zarządzać?

Logistyka Chłodnicza

Logistyka Chłodnicza

Logistyka chłodnicza charakteryzuje się tym, że wszystkie operacje związane z zarządzaniem ładunkami, w tym transport chłodniczy towarów, powinny odbywać się w kontrolowanych warunkach.
Przerwanie łańcucha chłodniczego może doprowadzić do drastycznego pogorszenia jakości produktu i konieczności ogłoszenia alarmu sanitarnego. Specyfika ta sprawia, że przedsiębiorstwa świadczące usługi chłodnicze stają w obliczu podwójnego wyzwania. Z jednej strony muszą sprostać wymaganiom związanym z logistyką 4.0, a z drugiej uwzględnić szczególne aspekty tego sektora.

Logistyka chłodnicza i transport chłodniczy towarów – skuteczne zarządzanie

Jednym z jego aspektów jest efektywność energetyczna podczas projektowania magazynów i punktów sprzedaży. Ograniczenie kosztów magazynowania i transportu w łańcuchu dostaw jest priorytetową kwestią dla każdego przedsiębiorstwa. Przy projektowaniu magazynów chłodniczych układ przestrzenny powinien być organizowany w taki sposób, aby w sposób zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii. W tym celu wiele firm decyduje się na akumulacyjne systemy składowania, magazyny samonośne oraz użycie odpowiednich materiałów izolacyjnych, aby zapobiec utracie temperatury.
Kolejny aspekt to kontrola temperatury i śledzenie przepływu zapasów. Przepływ szybko psujących się towarów w bardzo złożonym łańcuchu dostaw sprawia, że tworzą się punkty krytyczne, w których istnieje ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego. Można je ograniczyć na kilka sposobów:

 • logistyka chłodnicza podlega ciągłej kontroli temperatury – w związku z tym używane są specjalistyczne czujniki umożliwiające pozyskiwanie niezbędnych danych oraz ich przesyłanie do odpowiedniego oprogramowania,
 • w logistyce chłodniczej coraz częściej wykorzystuje się technologię RFID. Etykiety RFID zawierają niezbędne informacje o produkcie oraz pozwalają zachować łączność z systemem,
 • poprzez dokładną kontrolę procesów – niewłaściwe zarządzanie towarem w logistyce chłodniczej prowadzi do zwiększenia ryzyka jego zepsucia. Należy zatem ściśle przestrzegać zasad FIFO/FEFO – od etapu magazynowania aż po dostarczenie produktu konsumentowi,
 • aby transport chłodniczy towarów był skuteczny, bardzo ważna jest implementacja oprogramowania WMS jest w tym aspekcie.

Logistyka chłodnicza – optymalizacja czasu wykonywania operacji

Zastosowanie systemów automatycznych istotnie usprawnia obsługę wrażliwych produktów w kontrolowanych warunkach oraz zwiększa ich bezpieczeństwo. Poza kompleksowymi rozwiązaniami wykorzystującymi układnice paletowe oraz systemy przenośników paletowych można wyróżnić także następujące rozwiązania półautomatyczne:

 • Pallet Shuttle – system regałów wjezdnych z Pallet Shuttle umożliwia przyspieszenie operacji składowania oraz wysyłki towaru. Ma to miejsce dzięki ograniczeniu manewrów wykonywanych przez operatora w obrębie regału,
 • regały przesuwne – są używane przede wszystkim w komorach chłodniczych i mroźniach
  z asortymentem o średnim i niskim poziomie rotacji. Umożliwiają lepsze wykorzystanie przestrzeni obiektu dzięki zagęszczeniu ładunków,
 • kompletacja głosowa (pick by voice) – ułatwia zarządzanie procesami kompletacji
  w magazynach chłodniczych, gdzie użycie rękawic ochronnych może spowalniać obsługę czytników i skanerów. To rozwiązanie wspiera prawidłowe transport chłodniczy towarów.

Podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników

Pomimo zastosowania nowych technologii, należy pamiętać o istotnym czynniku, jakim jest wykwalifikowany personel. Logistyka chłodnicza wymaga zaangażowania zasobów ludzkich posiadających gruntowną znajomość procesów. Sam transport chłodniczy towarów oczywiście również. Wysoka świadomość ich znaczenia dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw ma tu również duże znaczenie. W związku z tym coraz częściej mówi się o pracowniku 4.0 i jego istotnej roli w działalności przedsiębiorstwa jako eksperta z zakresu obsługi urządzeń i procesów wdrażanych w ramach nowoczesnej logistyki.

Transport chłodniczy towarów – skuteczne zwiększenie wydajności procesów

Jako operatorzy magazynu chłodniczego, oferujący transport chłodniczy towarów wiele firm napotyka zupełnie inne wyzwania niż magazyn ogólny. Na przykład, pracownicy nie mogą przebywać długo w chłodni, co może negatywnie wpłynąć na wydajność procesów. Świeże i zamrożone towary nie docierają automatycznie do klientów w bezpieczny sposób. W tym celu trzeba spełnić wiele wymagań jakościowych. W jaki sposób można usprawnić te wszystkie procesy?
Logistyka chłodnicza może być zoptymalizowana na kilka sposobów:

 • poprzez implementację oprogramowania dla logistyki chłodniczej,
 • zadbanie o jakość bez dodatkowych formalności. Podłączając terminale bezprzewodowe lub tablety do systemu WMS, można sprawdzać jakość przez cały czas trwania procesu logistycznego,
 • monitoring jakości dzięki kontroli temperatury,
 • zapobieganie wątpliwościom w przypadku uszkodzeń,
 • zachowanie świeżości i spełnienie wymagań dla produktów ekologicznych,
 • śledzenie – monitorowanie produktów musi przebiegać w sposób ciągły,
 • poprzez komunikację w czasie rzeczywistym i integrację z EDI.

Ponadto coraz więcej towarów jest zamawianych w systemie just-in-time. Logistyka chłodnicza nakłada konieczność integracji z klientami i odbiorcami za pomocą otwartej platformy, która oferuje możliwości integracji procesów, np. poprzez EDI. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu. Chcesz publikować z nami w Polsce lub w Niemczech? Zapraszamy do kontaktu.

scroll to top