Branża chemiczna oraz produkty chemiczne – jak skutecznie nimi zarządzać?

Branża chemiczna

Branża chemiczna

Branża chemiczna, w tym produkty chemiczne stanowią blisko 17 proc. wartości polskiego przemysłu. Polska jest również dostawcą surowców i półproduktów dla wielu firm z sektora produkcyjnego. Ponadto, jest eksporterem chemii do wielu krajów europejskich – głównie Niemiec i Czech.

Polski przemysł chemiczny to obecnie ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem branży, rośnie eksport polskiej chemii. Przez ostatnie sześć lat, branża chemiczna „urosła” prawie o połowę. Podczas pandemii branża zyskała jeszcze większe znaczenie. Mowa tu o dostawcach surowców wykorzystywanych do produkcji leków, artykułów medycznych, detergentów czy środków higieny osobistej. 
Ze względu na specyficzne przepisy dotyczące transportu surowców i produktów chemicznych, większość eksporterów korzysta z usług wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. Kluczowa jest odpowiednia infrastruktura i know-how. Mamy tu na myśli np. specjalistyczną wiedzę z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych – transport ADR (ADR -międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów 
i ładunków niebezpiecznych). Produkty chemiczne muszą być przewożone przez ciężarówki odpowiednio do tego przystosowane, a wiedza kierowców udokumentowana odpowiednimi certyfikatami. Wszystkie towary muszą być przewożone w oznaczonych, certyfikowanych opakowaniach dopasowanych do klasyfikacji zagrożeń. Również odpowiednio przystosowanym lub dobranym środkiem transportu.

Branża chemiczna i produkty chemiczne – niezbędna dokumentacja

Aby rozpocząć działalność w tym sektorze, konieczne jest dostosowanie się do standardów wyznaczonych przez
polskie Prawo Farmaceutyczne, Dobrą Praktykę Dystrybucyjną i Dobrą Praktykę Wytwarzania. Z wymaganiami postawionymi przez ten zestaw mierzą się obecnie nieliczni. 
Branża chemiczna, której częścią jest np. farmacja, jest wymagająca pod kątem logistycznym poprzez różnorodność produktów i mniejsze, często nieregularne dostawy. Im cenniejszy produkt czy usługa, tym zwiększa się intralogistyczne zaplecze konkretnego przemysłu. Logistyka leków, wyrobów kosmetycznych czy ogólnie branża chemiczna – na te zagadnienia wpływają liczne aspekty prawno-biznesowe i technologiczne. Łańcuchy dostaw w tych przemysłach są bardzo złożone i zależne od zaangażowania wielu podmiotów. Produkty chemiczne, w tym ADR, wymagają wielu stosownych certyfikatów. Magazyn farmaceutyczny to szczególne miejsce pracy. Dla pracowników oznacza ono obcowanie z niebezpiecznymi substancjami, dlatego jest ono regulowane przez szereg ustaw i rozporządzeń. Przed operatorami logistycznymi warunki stawiają nie tylko Prawo Farmaceutyczne. Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP) i uzyskiwany w jej ramach certyfikat to jeden z obowiązkowych prawnych punktów dla firmy transportowej. Posiadanie Certyfikatu GDP umożliwia firmie świadczenie usług (między innymi transport ADR) dla branży farmaceutycznej i chemicznej. Certyfikat wydawany jest na 3 lata. 

Produkty chemiczne – magazynowanie

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne. W tym przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest szyta na miarę, powierzchnia magazynowo–produkcyjna. Poza parametrami technicznymi i na przykład podwyższona odporność ogniowa, klapy oddymiające, systemy tryskaczowe na każdym poziomie regałów stosuje się inne rozwiązania odpowiednio zabezpieczające środowisko.

Produkty chemiczne oraz systemy logistyczne dla produktów wrażliwych

Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów logistycznych w branży chemicznej to wynik inwestycji w nowoczesne urządzenia. Pozwalają one na bezpieczny transport ładunków. Szczególnie tych, w których znajdują się substancje wrażliwe. Rozwiązania takie jak systemy regałów, są dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta. Regał windowy jest przydatny przy konieczności składowania drobnych elementów. Regał karuzelowy sprawdzi się w magazynach dysponujących mniejszą przestrzenią. Kolejne konieczne rozwiązanie z zakresu automatyki to AGV, czyli automatyczne systemy transportowe.
Produkty chemiczne i ich magazynowanie wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowych zabezpieczeń i rozwiązań. Niektórzy producenci wózków widłowych oferują sprzedaż swoich maszyn ze specjalną ochroną przed wybuchem. Branża chemiczna jest pod tym względem bardzo wymagająca.

Dobre praktyki i pułapka niewiedzy

Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne sprawiają, że logistyka chemiczna i ogólnie, branża chemiczna, wymagają szczególnej uwagi. W pierwszej kolejności wymagane jest posiadanie dokumentów i oznaczeń, określających zasady transportu i logistyki. Także środków ochrony zgodnych z prawodawstwem krajowym i międzynarodowymi konwencjami. Częstym problemem jest pułapka niewiedzy. Wpadają w nią nadawcy, którzy nie wiedzą czego mogą wymagać od magazynu i nie mają dostatecznego rozeznania w kwestii standardu i wyposażenia obiektu. Ale nie omijają jej też osoby, które będą zajmowały się towarami po stronie magazynów. Wniosek jest jeden, w przypadku towarów ADR zawsze jest istotne, aby zaplanować bezpieczny transport ADR. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniej nieruchomość i kompetentne prowadzenie operacji takich, jak na przykład kompletacja.

Czy publikujesz w prasie niemieckiej lub polskiej? Z nami można.

scroll to top