Branża chłodnicza i produkty mrożone – jak nimi skutecznie zarządzać?

Branża chłodnicza

Branża chłodnicza

Branża chłodnicza charakteryzuje się tym, że wszystkie operacje związane z zarządzaniem ładunkami, w tym transport chłodniczy i jego monitoring poprzez specjalne czujniki chłodnicze, powinny odbywać się, w kontrolowanych warunkach. Produkty mrożone powinny być również odpowiednio zabezpieczone.
Przerwanie łańcucha chłodniczego może doprowadzić do drastycznego pogorszenia jakości produktu i konieczności ogłoszenia alarmu sanitarnego. Specyfika ta sprawia, że przedsiębiorstwa świadczące usługi chłodnicze stają w obliczu podwójnego wyzwania. Z jednej strony muszą sprostać wymaganiom związanym z logistyką 4.0, a z drugiej uwzględnić szczególne aspekty tego sektora. Szczególnie monitoring transportu chłodniczego poprzez specjalne czujniki chłodnicze pomaga kontrolować logistykę chłodniczą.

Branża chłodnicza i produkty mrożone – skuteczne zarządzanie

Jednym z jego aspektów jest efektywność energetyczna podczas projektowania magazynów i punktów sprzedaży. Ograniczenie kosztów magazynowania i transportu w łańcuchu dostaw jest priorytetową kwestią dla każdego przedsiębiorstwa. Przy projektowaniu magazynów chłodniczych układ przestrzenny powinien być organizowany w taki sposób, aby w sposób zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii. W tym celu wiele firm decyduje się na akumulacyjne systemy składowania, magazyny samonośne oraz użycie odpowiednich materiałów izolacyjnych, aby zapobiec utracie temperatury. Kolejny aspekt to kontrola temperatury i śledzenie przepływu zapasów. Przepływ szybko psujących się towarów w bardzo złożonym łańcuchu dostaw sprawia, że tworzą się punkty krytyczne, w których istnieje ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego. Można je ograniczyć na kilka sposobów:

 • branża chłodnicza, produkty mrożone i ich logistyka podlegają ciągłej kontroli temperatury – w związku z tym używane są specjalne czujniki chłodnicze umożliwiające pozyskiwanie niezbędnych danych oraz ich przesyłanie do odpowiedniego oprogramowania,
 • w logistyce chłodniczej coraz częściej wykorzystuje się technologię RFID. Etykiety RFID 
zawierają niezbędne informacje o produkcie oraz pozwalają zachować łączność 
z systemem,
 • poprzez dokładną kontrolę procesów – niewłaściwe zarządzanie towarem w logistyce chłodniczej prowadzi do zwiększenia ryzyka jego zepsucia. Należy zatem ściśle przestrzegać zasad FIFO/FEFO – od etapu magazynowania aż po dostarczenie produktu konsumentowi,
 • aby produkty mrożone były skutecznie transportowane i magazynowane, bardzo ważna jest implementacja oprogramowania WMS jest w tym aspekcie.

Branża chłodnicza – optymalizacja czasu wykonywania operacji

Zastosowanie systemów automatycznych istotnie usprawnia obsługę wrażliwych produktów (np. produkty mrożone) w kontrolowanych warunkach oraz zwiększa ich bezpieczeństwo. Poza kompleksowymi rozwiązaniami wykorzystującymi układnice paletowe oraz systemy przenośników paletowych można wyróżnić także następujące rozwiązania półautomatyczne:

 • Pallet Shuttle – system regałów wjezdnych z Pallet Shuttle umożliwia przyspieszenie operacji składowania oraz wysyłki towaru. Ma to miejsce dzięki ograniczeniu manewrów wykonywanych przez operatora w obrębie regału,
 • regały przesuwne – są używane przede wszystkim w komorach chłodniczych i mroźniach 
z asortymentem o średnim i niskim poziomie rotacji. Umożliwiają lepsze wykorzystanie 
przestrzeni obiektu dzięki zagęszczeniu ładunków,
 • kompletacja głosowa (pick by voice) – ułatwia zarządzanie procesami kompletacji w magazynach chłodniczych, gdzie użycie rękawic ochronnych może spowalniać obsługę czytników i skanerów. To rozwiązanie wspiera prawidłowy transport chłodniczy towarów.

Podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników

Pomimo zastosowania nowych technologii, należy pamiętać o istotnym czynniku, jakim jest wykwalifikowany personel. Branża chłodnicza wymaga zaangażowania zasobów ludzkich posiadających gruntowną znajomość procesów. Same produkty mrożone i ich transport oczywiście również. Wysoka świadomość ich znaczenia dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw ma tu również duże znaczenie. W związku z tym coraz częściej mówi się o pracowniku 4.0 i jego istotnej roli w działalności przedsiębiorstwa jako eksperta z zakresu obsługi urządzeń i procesów wdrażanych w ramach nowoczesnej logistyki.

Produkty mrożone – skuteczne zwiększenie wydajności procesów

Jako operatorzy magazynu chłodniczego, oferujący transport chłodniczy wiele firm napotyka zupełnie inne wyzwania niż magazyn ogólny. Na przykład, pracownicy nie mogą przebywać długo w chłodni, co może negatywnie wpłynąć na wydajność procesów. Świeże i zamrożone towary nie docierają automatycznie do klientów w bezpieczny sposób. W tym celu trzeba spełnić wiele wymagań jakościowych. W jaki sposób można usprawnić te wszystkie procesy? Branża chłodnicza i jej logistyka optymalizuje się na kilka sposobów:

 • poprzez implementację oprogramowania dla logistyki chłodniczej,
 • zadbanie o jakość bez dodatkowych formalności. Podłączając terminale bezprzewodowe 
lub tablety do systemu WMS, można sprawdzać jakość przez cały czas trwania procesu 
logistycznego,
 • monitoring jakości dzięki kontroli temperatury,
 • zapobieganie wątpliwościom w przypadku uszkodzeń,
 • zachowanie świeżości i spełnienie wymagań dla produktów ekologicznych,
 • śledzenie – monitorowanie produktów musi przebiegać w sposób ciągły,
 • poprzez komunikację w czasie rzeczywistym i integrację z EDI,
 • monitoring transportów chłodniczych poprzez specjalne czujniki chłodnicze.

Ponadto coraz więcej towarów jest zamawianych w systemie just-in-time. Branża chłodnicza nakłada konieczność integracji z klientami i odbiorcami za pomocą otwartej platformy, która oferuje możliwości integracji procesów, np. poprzez EDI. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu.

Czy masz coś dla prasy w Polsce lub w Niemczech?

scroll to top