Logistyka chemiczna oraz transport ADR – dlaczego to takie trudne w realizacji?

Logistyka chemiczna

Logistyka chemiczna

Logistyka chemiczna, w tym transport ADR stanowią część polskiej branży chemicznej. Ona z kolei stanowi w Polsce blisko 17 proc. wartości przemysłu. Polska jest eksporterem chemii do wielu krajów europejskich – głównie Niemiec i Czech.


Polski przemysł chemiczny to obecnie ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem branży, rośnie eksport polskiej chemii. Przez ostatnie sześć lat, logistyka chemiczna „urosła” prawie o połowę. Podczas pandemii branża zyskała jeszcze większe znaczenie. Mowa tu o dostawcach surowców wykorzystywanych do produkcji leków, artykułów medycznych, detergentów czy środków higieny osobistej. Ze względu na specyficzne przepisy dotyczące transportu surowców i produktów chemicznych, większość eksporterów korzysta w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych operatorów logistycznych. Kluczowa jest odpowiednia infrastruktura i know-how. Mamy tu na myśli specjalistyczną wiedzę z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych – transport ADR (międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych). Ciężarówki muszą być przystosowane do przewozu wyrobów chemicznych, a wiedza kierowców musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami. Wszystkie towary muszą być przewożone w oznaczonych, certyfikowanych opakowaniach dopasowanych do klasyfikacji zagrożeń. Dobór odpowiedniego środka transportu jest równie ważny.

Logistyka chemiczna i transport ADR – niezbędna dokumentacja

Aby rozpocząć działalność w tym sektorze, konieczne jest dostosowanie się do standardów wyznaczonych przez polskie Prawo Farmaceutyczne. Dobra Praktyka Dystrybucyjna i Dobra Praktyka Wytwarzania są równie istotne.
Z wymaganiami postawionymi przez ten zestaw mierzą się obecnie nieliczni.  Logistyka chemiczna przykładowo
w farmacji jest wymagająca przez różnorodność produktów i mniejsze, nieregularne dostawy. Im cenniejszy produkt czy usługa, tym zwiększa się intralogistyczne zaplecze konkretnego przemysłu. Logistyka leków, wyrobów kosmetycznych czy logistyka w przemyśle chemicznym – na te branże wpływają liczne aspekty prawno-biznesowe i technologiczne. Łańcuchy dostaw w tych przemysłach są bardzo złożone i zależne od zaangażowania wielu podmiotów.

Transport ADR wymaga wielu stosownych certyfikatów. Magazyn farmaceutyczny to szczególne miejsce pracy. Dla pracowników oznacza ono obcowanie z niebezpiecznymi substancjami, dlatego wszelkie działania są regulowane przez szereg ustaw i rozporządzeń. Przed operatorami logistycznymi warunki stawiają nie tylko Prawo Farmaceutyczne. Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP) i uzyskiwany w jej ramach certyfikat to jeden z obowiązkowych prawnych punktów dla firmy transportowej. Posiadanie Certyfikatu GDP umożliwia firmie świadczenie usług (między innymi transport ADR) dla branży farmaceutycznej czy chemicznej. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat. 

Magazynowanie – towary niebezpieczne

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne. W tym przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest szyta na miarę powierzchnia magazynowo – produkcyjna. Poza parametrami technicznymi i dostosowaniami tj.: podwyższona odporność ogniowa, klapy oddymiające, systemy tryskaczowe na każdym poziomie regałów stosuje się inne, konkretne rozwiązania odpowiednio zabezpieczające środowisko.

Transport ADR i systemy logistyczne dla produktów wrażliwych

Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów logistycznych w branży chemicznej to wynik inwestycji
w nowoczesne urządzenia, które pozwalają na bezpieczny transport ładunków. Szczególnie tych, w których znajdują się substancje wrażliwe. Rozwiązania takie jak systemy regałów dostosowuje się indywidualnie do potrzeb klienta. Regał windowy jest przydatny przy konieczności składowania drobnych elementów. Regał karuzelowy sprawdzi się w magazynach dysponujących mniejszą przestrzenią. Kolejne konieczne rozwiązanie z zakresu automatyki to AGV, czyli automatyczne systemy transportowe.
Magazynowanie niebezpiecznych substancji wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowych zabezpieczeń
i rozwiązań. Niektórzy producenci wózków widłowych oferują sprzedaż swoich maszyn ze specjalną ochroną przed wybuchem. Logistyka chemiczna jest pod tym względem bardzo wymagająca.

Logistyka Chemiczna to dobre praktyki i pułapka niewiedzy

Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne sprawiają, że logistyka chemiczna wymaga szczególnej uwagi. Logistyka chemiczna w pierwszej kolejności wymaga posiadania dokumentów i oznaczeń, określających zasady transportu i logistyki. Wymaga także środków ochrony zgodnych z prawodawstwem krajowym
i międzynarodowym. Częstym problemem jest pułapka niewiedzy. Wpadają w nią nadawcy, którzy nie wiedzą czego mogą wymagać od magazynu i nie mają dostatecznego rozeznania w kwestii standardu i wyposażenia obiektu. Ale nie omijają jej też osoby, które będą zajmowały się towarami po stronie magazynów. Wniosek jest jeden, w przypadku towarów ADR zawsze jest istotne, aby zaplanować bezpieczny transport ADR. Jest również ważne, aby zapewnić odpowiednią nieruchomość i kompetentne prowadzenie operacji takich, jak na przykład kompletacja.

Interesuje Ciebie publikacja w Niemczech lub w Polsce?

scroll to top