Logistyka wdraża systemy zgłaszania nieprawidłowości

system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

System zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów jest nowym obowiązkiem nałożonym przez dyrektywę unijną. To, co wydawać się może kolejnym niepotrzebnym wymogiem regulacyjnym, tak naprawdę stanowi ogromną szansę na lepsze zarządzanie nowoczesną firmą logistyczną.

Kim jest sygnalista

Na sygnalistę warto spojrzeć jak na źródło cennych informacji, które są wartością dla każdego, kto zarządza przedsiębiorstwem. Warto wykorzystać nadarzającą się okazję, by wdrożyć sprawnie działające procedury i tym samym stworzyć sprzyjające warunki do tego, aby pracownicy mogli i chcieli zgłaszać wszelkie nieprawidłowości. W wielu organizacjach niesłusznie traktuje się to jak donosicielstwo. Działanie to leży w interesie organizacji jej pracowników. Niejednokrotnie sytuacje, które wydarzyły się w poszczególnych , pokazują, że działania przeprowadzone w wyniku zgłoszenia dokonanego przez anonimowego sygnalistę pozwoliły uratować firmę od gigantycznych strat finansowych oraz problemów wizerunkowych.
To przecież pracownicy, którzy są najbliżej procesów funkcjonujących w organizacji, widzą najwięcej i doskonale wiedzą o pojawiających się problemach.

Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wzrasta

W firmach logistycznych działania sygnalistów sprawiają, że wszelkie nieprawidłowości szybko się eliminuje. Odpowiednio wczesne wykrycie pojawiających się uchybień daje możliwość uniknięcia poważnych konsekwencji, co nierzadko pozwala na chronienie życia czy zdrowia pracowników. W jednym z magazynów dużej firmy logistycznej operatorzy wózków widłowych urządzali nocne wyścigi, popisując się pomiędzy sobą brawurową jazdą. Proceder ten trwał przez dłuższy czas. Choć wielu pracowników było świadomych łamania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, nikt nie zareagował w obawie o posądzenie o donosicielstwo. Niestety jeden z wyścigów zakończył się wypadkiem śmiertelnym. Ponadto zniszczeniu uległo mienie firmy, a sam magazyn został wyłączony z aktywności na długi czas w wyniku czynności prokuratury. Takich sytuacji można unikać, wdrażając dobrze zaprojektowany system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów. Umożliwienie pracownikom przekazywania informacji w sposób poufny lub anonimowy zachęca ich do aktywności w obliczu dostrzeżonych zagrożeń.

Korzyści działań sygnalistów

Globalne łańcuchy dostaw, a także zwiększająca się rola zakupów na świecie, stają się kwestiami coraz ważniejszymi. Wraz ze wzrostem złożoności procesów pojawia się również większe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Wiąże się to z faktem, iż działalność logistyczna obejmuje często wiele jurysdykcji, a więc wiele porządków prawnych. Łańcuchy dostaw są coraz bardziej skomplikowane. Łagodzenie ryzyka z nimi związanego jest znacznie bardziej złożone. Tym bardziej teraz organizacje powinny zachować czujność i wsłuchiwać się w informacje pochodzące od sygnalistów.

Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz jego obsługa kosztują o wiele mniej niż możliwe straty spowodowane intencjonalnymi bezprawnymi działaniami czy rażącymi zaniechaniami. Pracownicy firmy, współpracownicy oraz dostawcy, którzy na co dzień stykają się z działaniami operacyjnymi, są w stanie dostrzec to, czego członkowie zarządów czy dyrektorzy nie mają często możliwości odpowiednio wcześnie zauważyć. Sprawnie działający system zgłaszania nieprawidłowości może sprawić, że zidentyfikowane i naprawione zostaną problemy wynikające z nieprawidłowego lub nielegalnego działania pracowników.

scroll to top