Oprogramowanie dla logistyki i system WMS – czy każdy magazyn musi go mieć?

Oprogramowanie dla logistyki

Oprogramowanie dla logistyki

Oprogramowanie dla logistyki, w tym system WMS pozwalają synchronizować złożone procesy wewnętrzne – od momentu powstania produktu do punktu informacji zwrotnej z rynku. Programy logistyczne ułatwiają zarządzanie przepływem informacji, produkcją, obsługą materiałów, zapasami, transportem, dostawą oraz magazynowaniem i pakowaniem. Oprogramowanie dla logistyki upraszcza organizację i kontrolę. Także planowanie oraz optymalizację procesów logistycznych. Po osiągnięciu pewnego stopnia złożoności, zastosowanie profesjonalnego systemu zarządzania transportem (system TMS) lub magazynem (system WMS) staje się niezbędne. Dlatego w sektorze logistyki i transportu w celu skutecznego nadzorowania procesów logistycznych, zwłaszcza transportu, przeładunku i składowania, ale także intralogistyki stosuje się software do logistyki. Wyzwania w branży logistycznej są coraz większe: rosnąca liczba przesyłek i ilość towarów, technologie cyfrowe oraz wyższe wymagania dotyczące szybkości i obsługi przesyłek. Aby sprostać wynikającej z tego presji konkurencyjnej, konieczne są odpowiednie optymalizacje procesów i związany z nimi wzrost wydajności.

Oprogramowanie dla logistyki – funkcje

Elastyczne i wydajne oprogramowanie logistyczne jest kluczem do utrzymania stabilnego poziomu konkurencyjności. W tym celu wszystkie procesy logistyczne są zintegrowane w oprogramowaniu w zautomatyzowanej kolejności. To cyfrowe odwzorowanie procesów jest często osiągane dzięki stałemu zakresowi funkcji i elastycznie rozszerzalnym modułom funkcyjnym. Nadrzędnym celem korzystania z oprogramowania logistycznego i związanej z tym digitalizacji jest optymalna i tym samym satysfakcjonująca dla klienta realizacja zamówień. Programy logistyczne muszą podążać za współczesnością i oferować dostęp do najnowszych technologii. Klient otrzymuje dostęp do aplikacji mobilnej, za pomocą której można wystawić zlecenie transportowe w smartfonie w dowolnym miejscu i czasie. Istotne, aby programy logistyczne umożliwiały także integracje z innymi systemami funkcjonującymi w danej firmie takimi, jak:

 • system WMS z systemami magazynowymi i wysokiego składowania,
 • programami księgowo-finansowymi i kadrowo-płacowymi, bankowymi,
 • giełdami transportowymi, na przykład Trans.eu, TIMOCOM, TRANSPOREON,
 • map Google, w tym trybem street view, co umożliwia planowanie trasy transportu,
 • systemami ADS,
 • systemami kontroli dostępu i czasu.

Warto zauważyć że nowoczesne przedsiębiorstwa dążą do elastyczności łańcucha dostaw. Oprogramowanie dla logistyki pomaga w efektywnym zarządzaniu oraz umożliwia zwiększenie wydajności poszczególnych operacji. Zaawansowanie wdrożonego oprogramowania jest najczęściej warunkowane stopniem złożoności procesu magazynowania. Reasumując WMS to podstawowe narzędzie służące do zarządzania przepływem materiałów w magazynie.

Oprogramowanie dla logistyki – najpopularniejsze rodzaje

Rozwój oprogramowania logistycznego ściśle wiąże się z takimi pojęciami jak: gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka cyfrowa, gospodarka sieciowa czy społeczeństwo informacyjne. Godnym uwagi jest fakt że wszystkie powyższe terminy odnoszą się do tej samej rzeczywistości rynkowej. Niewątpliwie jest że cyfryzacja i przepływ informacji kształtują wymagania wobec nowoczesnego łańcucha dostaw. Wydaje się że najpopularniejsze rodzaje oprogramowania w logistyce to:

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – oprogramowanie wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – stanowi bazę i podstawę wdrożenia podsystemów,
 • SCM (Supply Chain Management) – zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • CRM (Customer Relationship Management) – oprogramowanie służące do obsługi klienta,
 • system WMS (Warehouse Management System) – zarządzanie magazynem,
 • programy logistyczne wspomagające automatyczną identyfikację ładunków (kody 
kreskowe, RFID),
 • oprogramowanie księgowe;
 • oprogramowanie spedycyjne służące do obsługi przesyłek lądowych, lotniczych, morskich 
oraz kurierskich,
 • oprogramowanie obsługujące zamówienia i dostawy.

Wydaje się że obecne kierunki rozwoju systemów to przede wszystkim rozwój oprogramowania dostępnego jako usługa w chmurze, przyśpieszenie integracji wielu firm w łańcuchach dostaw oraz wprowadzanie inteligentnych, samouczących się algorytmów.

Dobry system WMS, czyli jaki?

Podczas poszukiwań odpowiedniego programu do zarządzania logistyką należy sprawdzić jak oferowane przez niego funkcje mają się do procesów w danej firmie. Można wybrać dostawcę, który oferuje współpracę i niestandardowe rozwiązania zaprojektowane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw i magazynowaniem (oprogramowanie dla logistyki). Ważne, aby szukać takiego, które odpowiada na konkretne oczekiwania i jednocześnie daje możliwość rozwoju w przyszłości. Unikniemy w ten sposób pułapki polegającej na wdrożeniu systemu, którego stopnień zaawansowania przerasta potrzeby przedsiębiorstwa. Proces wdrożenia niemal każdego oprogramowania informatycznego powinien być poprzedzony dokładnym mapowaniem procesu. Taka analiza może zostać rozłożona na weryfikację mniejszych operacji względem podstawowych modułów dostępnych w ramach programu logistycznego. Dobry system WMS posiada:

 • moduł zarządzania zapasami – zarządzanie zapasami to funkcje, które działają jako moduł śledzenia i zarządzania surowcami, ilością magazynowanych produktów i części zamiennych gotowych do sprzedaży,
 • moduł zarządzania zamówieniami – zautomatyzowany proces zamówienia i finalizacji zakupu redukuje liczbę czasochłonnych operacji i jest obarczony mniejszym ryzykiem błędu. Zarządzanie zamówieniami umożliwia śledzenie zakupionych towarów, planowanie dostaw produktów oraz tworzenie list produktów i cenników,
 • moduł logistyki i statusu wysyłki – logistyka i funkcje statusu wysyłki są wykorzystywane do skutecznej koordynacji kanałów transportu, poprawy wydajności dostaw i zwiększenia zadowolenia klientów,
 • moduł prognozowania – prognozowanie pozwala firmom odpowiednio zaplanować procesy zaopatrzenia i produkcji. Wydajne prognozowanie umożliwia efektywne zarządzanie zapasami, przepływem materiałów oraz składowaniem na regałach magazynowych,
 • moduł zarządzania zwrotami – funkcja ta śledzi uszkodzone i zwrócone towary oraz pomaga określić, które z nich należy dostarczyć ponownie. Dzięki temu bez wątpienia zwiększa się zadowolenie klientów. W rezultacie buduje się wizerunek przedsiębiorstwa oraz redukuje koszty operacyjne.

Podsumowanie

Logistyka przedsiębiorstwa to szereg procedur, których celem jest efektywne dostarczanie towarów i usług. Wraz z rozwojem cyfryzacji zmieniają się oczekiwania klientów. Przewagę zyskują Ci, którzy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości rynkowej. Z jednej strony widać coraz większą specjalizację i automatyzację. Z drugiej oprogramowanie dla logistyki staje się układem nerwowym całego organizmu logistycznego. Częścią tego jest między innymi system WMS. Na znaczeniu zyskuje kompletacja zamówień, zapewnienie dostępności w sieci oraz szereg mniejszych operacji wpływających na zadowolenie i powtarzalność decyzji zakupowych. Zarządzanie powinno być możliwe z dowolnego miejsca na ziemi, a decyzje podejmowane online. Wszystko to jest możliwe poprzez odpowiednie programy logistyczne.

Załóżmy że interesuje Ciebie tematyka software dla logistyki? Publikujemy w Polsce i w Niemczech Twoje sukcesy w projektach WMS.

scroll to top