Wyzwania, z jakimi spotyka się każdy producent żywności vs. magazynowanie i transport żywności – outsourcing świeżości

Producent żywności

Producent żywności

Producent żywności musi sprostać wielu wyzwaniom logistycznym – zarówno jeśli chodzi o magazynowanie, jak i transport żywności. Logistyka spożywcza wymaga od operatora logistycznego, aby przede wszystkim odciążył firmę z działań związanych z samą logistyką. Coraz częstszy jest trend, by zastosować kompletny outsourcing w zakresie magazynowania i usług dodatkowych oraz dystrybucji towarów.
Firma z branży spożywczej szukająca partnera biznesowego w zakresie logistyki, powinna zwrócić uwagę na spełniane przez niego standardy przechowywania i transportu towarów. Istotne jest także zapoznanie się z certyfikatami i normami, które mogą to potwierdzić. Spełniając najwyższe standardy, powierzchnię magazynową należy wyposażyć w systemy kontroli temperatury. Ważnym elementem jest także stabilny oraz przeszkolony personel. Musi on działać zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, takimi jak te fitosanitarne, HACCP oraz DDD. Producent żywności musi znaleźć takiego operatora, który charakteryzuje się elastycznością. Ponadto, zdolnością do szybkiej i sprawnej adaptacji do zmieniających się warunków współpracy. W branży spożywczej ma to szczególne znaczenie ze względu na sezonowość dostaw. Co więcej, operator logistyczny musi zagwarantować odpowiednie, dla konkretnych produktów spożywczych, warunki przechowywania (magazynowanie i transport żywności oraz napojów) i transportu. Przykładowo, przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej oraz zachować terminowość realizowanych usług. 

Producent żywności – jak zmieniają się dla niego rozwiązania dla branży spożywczej w ostatnim czasie?

Zaawansowane systemy informatyczne stanowią podstawę współpracy między operatorem, a firmami z branży spożywczej. Aby magazynowanie i transport żywności i napojów były optymalne, właściwy system IT powinien gwarantować szybki przepływ informacji. Kluczowa jest także ich kompatybilność z systemami pozostałych członków łańcucha dostaw. Ma to znaczenie w kontekście bieżącej wymiany informacji, monitorowania statusów oraz generowania wartościowych raportów. Systemy informatyczne stanowią również niepodważalne źródło informacji o warunkach chłodniczych. Ma to miejsce dzięki dostępowi do bieżącej kontroli i monitoringu temperatury produktów oraz wilgotności powietrza. Umożliwiają one usprawnienia procesów obsługi, efektywne zarządzanie produktami spożywczymi oraz gwarantują ich bezpieczeństwo.

Logistyka spożywcza to także stosowanie innowacji technologicznych. Na przykład producent żywności może wykorzystywać na magazynie coboty, które wykonują za człowieka monotonną i powtarzalną pracę. Przykładowo, przepakowywanie, czy etykietowanie towarów. Charakterystycznym elementem  realizacji usługi magazynowania dla firm z branży spożywczej jest potrzeba separacji towarów ze względu na alergeny, czy wydzielane zapachy. Takie wyzwania nadal wskazują na konieczność angażowania czynnika ludzkiego w proces, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa produktów.

Producent żywności – praktyka

Jak pokazują badania statystyczne Eurostat, Polacy wydają na żywność średnio ok. 15% budżetu gospodarstwa domowego. Jednocześnie zwiększa się liczba dostępnych na rynku produktów, a łańcuch logistyczny prowadzący od producenta żywności do konsumenta znacząco się wydłuża. Towary, zanim trafią na półkę sklepową, przechodzą często przez wiele centrów logistycznych oraz trafiają na pokład różnych pojazdów. Nierzadko z wykorzystaniem transportu intermodalnego. To oznacza, że największym wyzwaniem, jakie mają przed sobą logistyka spożywcza oraz magazynowanie i transport żywności i napojów jest utrzymanie świeżości produktów i minimalizacja ich strat. Nawet najmniejszy błąd – np. awaria termostatu w chłodni, czy problemy z prawidłową rotacją towarów w magazynie może narażać na wysokie straty.

Magazynowanie oraz transport żywności i napojów

Podstawową procedurą, jaką stosuje branża spożywcza w procesie magazynowania towarów, jest FEFO. To sposób rotacji zapasów oparty o zasadę „first expired, first out”. Mówi ona, że produkty o najkrótszym terminie przydatności powinny jak najszybciej opuścić magazyn tak, aby zminimalizować ewentualne straty. Procedura FEFO może być stosowana zarówno na etapie zarządzania surowcami i półproduktami, jak i przy zarządzaniu zapasami produktów gotowych do dystrybucji. Jej wdrożenie wymaga prawidłowego oznakowania poszczególnych opakowań, a przede wszystkim zastosowania odpowiednio dopasowanych systemów regałowych. Kontroli przydatności do spożycia, a jednocześnie prawidłowej temperaturze sprzyjają np. automatyczne magazyny regałowe, które można wykorzystywać nawet jako mroźnie (w temperaturach do -35°C). Magazynowanie i transport żywności są wówczas odpowiednio zabezpieczone.
W tradycyjnych magazynach spożywczych zachowanie zasady FEFO wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników – zarówno w proces układania towarów, jak i ich nieustannej weryfikacji. Jednak obecnie branża FMCG korzysta powszechnie ze zautomatyzowanych systemów magazynowych, które są monitorowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z nich usprawnia proces sortowania towarów oraz ogranicza ryzyko przeterminowania się produktów. Przekłada się to na większą wydajność pracy magazynów na każdym etapie łańcucha logistycznego. W efekcie – na szybszą i bezpieczniejszą podróż produktów do klienta końcowego. Sam transport żywności jest wówczas również odpowiednio zoptymalizowany.

Rozwiązania transportowe, o których każdy producent żywności musi wiedzieć

Prawidłowe zabezpieczenie produktów spożywczych jest konieczne również na czas ich transportu pomiędzy poszczególnymi punktami – od producenta, przez centra dystrybucyjne, aż do sklepów i do klienta końcowego. W tym celu nowoczesne firmy logistyczne stosują:

  • monitorowanie procesu realizacji transportu w czasie rzeczywistym;
  • zautomatyzowane systemy nadzoru nad prawidłowością pracy urządzeń chłodniczych lub mroźniczych;
  • integrację procesów logistycznych w ramach jednego systemu ERP.

Branża spożywcza i jego działania – krótkie podsumowanie

Branżę spożywczą bez wątpienia możemy nazwać najważniejszym sektorem handlu. Z towarów dostarczanych na rynek spożywczy korzystają wszyscy, bez względu na zasobność portfela i upodobania. Artykuły żywnościowe są sprzedawane i kupowane każdego dnia, a zapotrzebowanie na nie nigdy nie zniknie. Trzeba jednak dostosowywać poszczególne rozwiązania logistyczne tak, aby dany towar trafiał świeży i na czas do odbiorcy końcowego, czyli nas.

Czy masz coś dla prasy w Polsce lub w Niemczech?

scroll to top