Wizualizacja magazynu 3D dla logistyki magazynowej

wizualizacja magazynu

wizualizacja magazynu 3d

Wizualizacja magazynu 3D to innowacyjne narzędzie wspierające logistykę magazynową.

Wizualizacja magazynu

System pozwala wykreować model magazynu w 3D. Został on zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić odwzorowanie istniejących w rzeczywistości lub kształtowanie nowych układów funkcjonalno-przestrzennych magazynu. Za jego pomocą można tworzyć od podstaw różne warianty projektowe magazynu. Umożliwia dokonanie oceny zachodzących procesów magazynowych na podstawie przestrzennie pokazanych wskaźników i charakterystyk. Posiada także funkcje raportowania o stanach magazynowych oraz o przebiegu wybranych procesów magazynowych w formie trójwymiarowej prezentacji. Podstawowym źródłem danych dla systemu logifact® 3D jest system zarządzania magazynem. System wizualizacji magazynu logifact® 3D wyposażony jest w obszerną bibliotekę gotowych modułów konstrukcyjnych. Umożliwia szczegółowe odwzorowanie fizycznej struktury magazynu poprzez zbieranie danych które wykonywane są podczas pracy operacyjnej magazynu. Dane te informują o źródłowym przebiegu procesów logistycznych.
W oparciu o zbudowany model magazynu oraz dane zaimportowane z systemu WMS system wizualizacji magazynu umożliwia odwzorowanie struktury funkcjonalnej magazynu. Wizualizacja magazynu odzwierciedla podział na strefy funkcjonalne różnego typu, co daje możliwości przejrzystej wizualizacji w formie graficznej.

Raporty magazynowe w 3D

System logifact® 3D ma wgrany specjalny moduł przeznaczony do wizualizacji danych raportowych. Funkcjonalności systemu pozwalają na przejrzysty przegląd wyników raportów:

-filtrowanie wyniku raportu – po zastosowaniu filtrów system pokazuje lokacje magazynowe, które odpowiadają podanym w filtrze wartościom,


-struktura fizyczna magazynu z funkcją show/hide – możliwość ukrywanie/pokazywania -wybranej grupy lub pojedynczej konstrukcji magazynowej,


-dynamiczne przedstawienie wyników raportu w postaci filmu,


-okno parametrów raportu – dzięki przyjętym parametrom użytkownik systemu ma duży wpływ na wyświetlane wyniki raportu,

-przejrzyste graficzne odzwierciedlenie dla wybranych wskaźników ich procentowych przedziałów w odniesieniu do poszczególnych lokacji magazynowych.

Zastosowanie wizualizacji 3D

Technologię skanowania laserowego wykorzystuje się także do tworzenia wirtualnych modeli magazynów służących do wsparcia i przyśpieszenia planowania layoutu magazynu w obiektach, które dopiero powstają, lub do optymalizacji już istniejących przestrzeni magazynowych. Dodatkowo z powodzeniem mogą wspierać tworzenie dokumentacji powykonawczych oraz inwentaryzacje dowolnych obiektów i instalacji w przestrzeniach zastanych.

Deweloperzy hal magazynowo-produkcyjnych mogą posiadać wirtualne modele wszystkich swoich lokalizacji i prezentować je klientom w dowolnym miejscu na świecie. Zeskanowane modele obiektów wielkopowierzchniowych wykorzystuje się również do tworzenia animacji i wirtualnej rzeczywistości. Wizualizacje mogą być także znakomitym wsparciem marketingowym.

scroll to top