Rozwiązania intralogistczne, czyli jak skutecznie zarządzać przepływem materiałów na magazynie

Rozwiązania intralogistczne

Rozwiązania intralogistczne

Rozwiązania intralogistczne można najprościej określić jako wszystkie operacje wewnątrzzakładowe (wewnątrzmagazynowe). 
Wielu ekspertów twierdzi, że polskie firmy nie wykorzystują odpowiednio potencjału nowoczesnej intralogistyki. Stosując innowacyjne rozwiązania, można znacznie ograniczyć koszty, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo. Te i inne korzyści oferuje właśnie intralogistyka.

Należy zauważyć, że prawidłowe podejście do intralogistyki nie oznacza całkowitej digitalizacji procesów. Korzystanie z maszyn, taśm i pociągów logistycznych w dużej mierze opiera się na zarządzaniu zespołem wykwalifikowanych pracowników. Jednak wdrożenie jakościowych rozwiązań w tym zakresie pozwala zredukować koszty personelu, a jednocześnie zapewnić większe bezpieczeństwo osobom zaangażowanym w produkcję.
Na rozwiązania intralogistczne składają się dwa podstawowe obszary: 


  • zarządzanie zapasami i przepływem informacji – firma musi na bieżąco śledzić fizyczne ruchy towarów za pomocą systemu informatycznego pozwalającego kontrolować wahania stanów magazynowych, lokalizować dostępne zapasy i zarządzać ich uzupełnianiem,
  • zarządzanie magazynem – czyli przygotowywanie zamówień, zarządzanie lokalizacją produktów, przyjmowanie i wydawanie towarów itd.

Rozwiązania intralogistczne – tendencje rozwojowe


1. Obsługa magazynu za pomocą systemu WMS i technologii IoT

Wdrożenie WMSa znacznie przyspiesza przepływ procesów intralogistycznych. Jego istotną zaletą jest identyfikowalność ruchu produktów biorących udział w poszczególnych operacjach zachodzących w różnych strefach magazynu. Dzięki tej funkcji WMS umożliwia lepszą organizację zadań związanych z przyjmowaniem towaru, kompletacją 
i przygotowaniem zamówień oraz wysyłką.
Zastosowanie w magazynie systemu skomunikowanych wzajemnie urządzeń (IoT) jest niezbędne do gromadzenia i przekazywania informacji ze środowiska rzeczywistego do cyfrowego. Służą do tego m.in. tablety, słuchawki (kompletacja głosowa), terminale radiowe, czy systemy pick to light.

2. Automatyzacja transportu wewnętrznego towarów

Sposób zarządzania przepływem towaru znacznie się zmienił w ostatnich latach wraz 
z upowszechnieniem zautomatyzowanych systemów takich jak układnice, czy przenośniki paletowe. Rozwiązania intralogistyczne są szczególnie zalecane w magazynach o dużej liczbie powtarzalnych operacji. Dlatego właśnie to magazyny paletowe i magazyny ładunków ciężkich stały się liderem przemian w kierunku automatyzacji. Omawiane rozwiązanie sprawdza się także w magazynach zakładów produkcyjnych, w których przepływ ładunków dyktowany jest wielkością produkcji ustalonej przez przedsiębiorstwo. Tu z pomocą przychodzą zautomatyzowane systemy, które pozwalają wydajnie zarządzać procesami intralogistyki.

3. strategiczne planowanie intralogistyki w środowisku 4.0

Rozwiązania intralogistyczne wymagają ścisłej współpracy między różnymi działami mającymi wpływ na jej zarządzanie: zaopatrzenie, marketing, magazyn, produkcję itd.
Przy dużej ilości danych, administrowanie przepływem informacji wymaga zastosowania rozwiązań software`owych mogących ze sobą współpracować na różnych poziomach specjalizacji. Dla przykładu – moduł produkcyjny dla WMS zapewnia użyteczne funkcje do obsługi surowców i stanowi uzupełnienie podstawowej wersji WMSa odpowiedzialnej za obsługę produktów gotowych. Należy pamiętać, aby wybrać system magazynowy 
i zorganizować układ magazynu w sposób zapewniający maksymalną wydajność składowania.

4. Zastosowanie robotów wspomagających kompletację i pakowanie

Kolejnym krokiem we wdrażaniu nowoczesnej logistyki jest tworzenie zrobotyzowanych magazynów. W obiektach tych działalność personelu wspierana jest przez maszyny. To właśnie czynnik ludzki jest najistotniejszym elementem intralogistyki, gdyż zapewnia maksymalną efektywność funkcjonowania magazynu. Z tego powodu wszelkie usprawnienia w tym zakresie uwzględniają przede wszystkim bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Dobrym przykładem są coboty, czyli roboty współpracujące. Aby uniknąć problemów 
z produktywnością, wynikających z nieprawidłowej organizacji pracy, system WMS wyposażany jest w moduł zarządzania czasem pracy (LMS). Innymi słowy, program ten jest odpowiedzialny za m.in. przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom i monitorowanie ich przebiegu.

Rozwiązania intralogistyczne na przykładzie nowoczesnych pociągów intralogistycznych – jaka czeka nas przyszłość?

Pociągi intralogistyczne to jeden z rozwijających się trendów w branży logistycznej. Do popularyzacji tego rozwiązania przyczyniły się  próby znalezienia coraz efektywniejszych sposobów zarządzania przepływem towarów.  Według ekspertów nowe modele biznesowe powinny dążyć do maksymalnego uproszczenia procesów oraz uniezależnienia przedsiębiorstwa od wykwalifikowanej kadry, której w wielu firmach brakuje. Wewnętrzne pociągi logistyczne wydają się ciekawą odpowiedzią na te potrzeby.
Pociągi intralogistyczne zwiększają efektywność wewnętrznego przesyłu towarów przy minimalizacji kosztów. Mają dokładnie opracowaną, stałą trasę dostaw i poruszają się 
w obiegu zamkniętym. Z każdym przejazdem realizują kilka zaplanowanych celów.
Wykorzystanie nowoczesnych systemów jezdnych sprawia, że pociągi intralogistyczne, jako nowoczesne rozwiązania intralogistyczne, oferują znacznie więcej niż typowe wózki jezdniowe. Najważniejszą ich zaletą jest ogromna wydajność transportowa. Krótko mówiąc, oprócz oszczędności czasu, pociągi intralogistyczne generują mniejszy ruch, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

scroll to top