Logistyka branży kosmetycznej zyskała z powodu ograniczeń wynikających z pandemii

Logistyka branży kosmetycznej

Logistyka branży kosmetycznej

Sprawnie działająca logistyka branży kosmetycznej pozwala na zaopatrzenie całej rzeszy konsumentów w odpowiedni produkt w odpowiednim czasie. Choć słowo „logistyka” nie jest wybranym słowem w 2020 roku, to z pewnością wszyscy doświadczyliśmy jej roli w codziennym życiu. Logistyka jest niezwykle ważnym ogniwem w całym procesie produkcji i dystrybucji. W przemyśle kosmetycznym łańcuch logistyczny zaczyna się już w laboratorium, dostarczając surowce do produkcji kosmetyków po etap końcowy, czyli dostarczenie produktu na półki sklepowe. Logistyka branży kosmetycznej jest złożona i należy spełniać wiele wymagań sanitarnych i formalnych. Każdy nowy kosmetyk przeznaczony do dystrybucji, musi zostać zarejestrowany za pośrednictwem portalu CPNP (Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych).

Ze względu na specyficzny skład chemiczny produktów kosmetycznych wymagają one często specjalnych warunków transportu. Przede wszystkim konieczne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury. Bezwzględnym celem jest dbałość o to aby produkty nie straciły swoich właściwości. Istotnym aspektem jakościowym jest również konieczność odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu opakowań indywidualnych oraz zbiorczych. Logistyka branży kosmetycznej koncentruje się na tym, aby produkty w cyklu magazynowania, konfekcji i transportu jak najszybciej trafiły do konsumenta. Obowiązujące procedury jakościowe gwarantują konsumentom otrzymanie bezpiecznych do użycia kosmetyków. Dlatego tak istotne jest zorganizowanie odpowiednich warunków transportowych i magazynowych właśnie dla branży kosmetycznej.

Logistyka branży kosmetycznej to wyzwanie

W sektorze nazywanym logistyka branży kosmetycznej, kluczową rolę odgrywa sprawna dystrybucja oraz zaopatrzenie, które w efekcie prowadzą do efektywnej sprzedaży. Nowoczesne rozwiązania czyli zintegrowany łańcuch dostaw pozwala na szybkie dotarcie do klienta ostatecznego. Fulfillment, czyli przekazanie procesu magazynowania, konfekcji i dystrybucji wyspecjalizowanym firmom, to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi w 2020 roku. Dzięki wspomaganiu najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi i technologicznymi dostarczanymi przez operatora logistycznego osiąga się wymierne korzyści:

– oszczędność czasu

– redukcja wydatków związanych z procesem O2C

– szybszy rozwój firmy

Pandemia spowodowała konieczność dostosowania procesów logistycznych do nowych potrzeb. W 2020 roku kosmetyki w Internecie kupiło ponad 15% Polaków. Ze względu na wprowadzony lockdown sprzedaż online wzrosła aż do 52%. Skąd taki przyrost? Przede wszystkim znaczący wpływ mają media społecznościowe, wprowadzane programy lojalnościowe i promowane aplikacje sieci kosmetycznych. Rosnącą popularność zyskują również kosmetyki z małych manufaktur. Nie tracąc czasu na dojazd do centrum handlowego, możemy mieć dowolny produkt pod wskazanym adresem nawet w ciągu 24h od zamówienia, często w promocyjnej cenie. Klienci marek kosmetycznych samodzielnie tworzą treści pisane i nagrania video o produktach zakupionych online, masowo promują kosmetyki w dostępnych mediach społecznościowych. Strategia marketingowa produktów kosmetycznych w Internecie polega na wizualizacji produktu oraz opisaniu go w taki sposób aby klient nie trzymając go jeszcze w dłoni, poczuł go wszystkimi zmysłami. Marketing podobnie jak logistyka branży kosmetycznej efektywnie wspierają sprzedaż.

Aby być konkurencyjnym na rynku, producenci skracają łańcuch dostaw. Trzeba było także usprawnić proces produkcji poprzez stosowanie surowców czy korzystanie z dostawców znajdujących się w pobliżu zakładu produkcyjnego.   

Dla firmy Colian Logistic logistyka branży kosmetycznej jest istotnym elementem biznesu. Stąd konieczność ciągłej optymalizacji i dopasowania do zmieniającego się rynku. Końcowe efekty można mierzyć zwiększeniem sprzedaży oraz pozytywnym wizerunkiem marki w oczach potencjalnych klientów. Zaangażowanie pracowników na każdym etapie pracy, jakość procesów logistycznych są odpowiedzialne za stan produktu, który dotrze do miejsca sprzedaży.

Autorka specjalizuje się w tematyce związanej z logistyką. W razie zainteresowania tematem, można nawiązać kontakt e-mailowy z Natalia Bruś.

scroll to top