Branża mięsna i transport mięsa – świeżość ma ogromne znaczenie

transport mięsa

transport mięsa

Branża mięsna i transport mięsa to jedne z największych wyzwań logistycznych. W szczególności dotyczy to mięsa, którego nie można zbyt długo przechowywać z racji narażenia na szybkie zepsucie się. Branża mięsna, aby prawidłowo przewozić mięso musi spełniać kilka istotnych czynników. Pozwolą one nie tylko na szybką dostawę, ale również na otrzymanie świeżego produktu. Jak powinien wyglądać prawidłowy przewóz mięsa?

Mięso przeznaczone do transportu przede wszystkim musi należy odpowiednio przygotować. Najczęściej przewozi się ono w formie zamrożonej, która wydłuża jego termin przydatność od 6 do 12 miesięcy. W związku z tym branża mięsna, do dystrybucji żywności potrzebuje odpowiedniej floty wyposażonej w chłodnie lub lodownie, które pozwolą na utrzymanie temperatury dostosowanej do przechowywania artykułów mięsnych. Transport mięsa drobnego odbywa się w specjalnych pojazdach o kontrolowanej temperaturze.

Branża mięsna – niezbędna dokumentacja

Przede wszystkim przewoźnik powinien dysponować opinią sanitarną, która dopuszcza flotę do transportu i potwierdza jej zgodność z warunkami przewożenia mięsa. Duże znaczenie ma także terminowość w realizacji dostaw. O świeżości artykułów żywnościowych świadczyć będzie nie tylko właściwie przeprowadzony transport mięsa. Dla uzyskania mięsa dobrej jakości, ogromną rolę odgrywają wszystkie kroki produkcji, które powinny być realizowane zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.Artykuły mięsne powinny posiadać międzynarodowy certyfikat jakościowy BRC oraz międzynarodowy standard IFS wydany przez organizację Global Food Safety Initiative dla producentów branży spożywczej. Przepisy związane z bezpieczeństwem żywności podczas transportu są szczególnie zaostrzone. Branża mięsna musi tutaj spełnić wiele rygorystycznych warunków.

Wszystkie wymienione formalności i wymagania wynikają z przepisów HACCP, dotyczących transportu produktów spożywczych. Prawo to odnosi się także do korzystania z cystern na płynną żywność. Warunki transportu mięsa określają liczne przepisy polskiego i międzynarodowego prawa. Wymogi, które należy spełnić, określone są także między innymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczących ogólnych zasad prawa żywnościowego oraz higieny środków spożywczych. Pośrednik w transporcie mięsa musi także uzyskać zaświadczenia z Inspekcji Weterynaryjnej lub Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.Wyspecjalizowany operator powinien zapewnić:

  • pojazdy przystosowane do przewozu mięsa;
  • odpowiednie warunki transportu żywności;
  • poprawnie sporządzoną dokumentację;
  • ubezpieczenie ładunku;
  • przestrzeganie terminów;
  • magazynowanie w odpowiednich warunkach;
  • odpowiednie pakowanie i układanie towaru.

Transport mięsa – wyzwania

Transport mięsa często realizuje się specjalnymi samochodami, które pełnią funkcję chłodni. Pozwalają one na zachowanie produktów spożywczych w odpowiednim stanie i zapobiegają rozwijaniu się w nich bakterii niebezpiecznych dla zdrowia i życia konsumentów. W przypadku takich pojazdów konieczne jest zadbanie o jedną dodatkową kwestię – termometr. Pozwala on na kontrolowanie temperatury wewnątrz samochodu, zwłaszcza w komorze, w której znajduje się mięso. Temperatura musi być też zapisywana w dokumentacji.Kluczowe jest zachowanie samochodów-chłodni w czystości. Branża mięsna musi zapewnić ich dokładnie mycie po każdym transporcie.

Optymalne temperatury, w jakich należy przewozić mięso oraz wyroby mięsne opisuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej. Branża mięsna musi do nich szczegółowo dostosować transport mięsa. Zgodnie z jego ustaleniami mięso świeże chłodzone z wyjątkiem mięsa drobnego, mielonego i podrobów należy transportować w temperaturze od -1 do +7 stopni Celsjusza. W przypadku podrobów, mięsa drobnego i mielonego chłodzonego jest to zakres od -1 do +3 stopni. Transportu mięsa oraz podrobów mrożonych nie można realizować w temperaturze wyższej niż -12 stopni Celsjusza. Natomiast mięsa i podrobów głęboko mrożonych – niższej niż -18 stopni.

scroll to top