Branża mięsna i produkcja mięsa – czym się kierować, aby zachować świeżość

Branża mięsna

Branża mięsna

Branża mięsna i produkcja mięsa mają pewne swoje specyficzne cechy. Ich charakter również rządzi się swoją specyfiką. Czym są, jak i przy pomocy czego je realizować? O tym w poniższym artykule.

Logistyka produkcji (w tym produkcja mięsa) to najogólniej, proces wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby. Są to materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne, które drogą integracji czynności, wspierają proces produkcji. Obejmuje czynniki związane z zaopatrzeniem procesu produkcji w surowce, półfabrykaty, materiały pomocnicze i eksploatacyjne oraz przekazywaniem półproduktów i wyrobów gotowych do magazynu zbytu. 
Bezpieczeństwo żywności to bardzo ważny czynnik zarówno dla producentów mięsa, jak 
i dystrybutorów oraz samych konsumentów. Konsument dzisiaj szybko zmienia upodobania i potrzeby, oczekuje jakości na odpowiednio wysokim poziomie. Szybko zgłasza roszczenia, jeśli owa jakość nabywanych produktów nie odpowiada deklaracji producenta. Również wtedy, gdy produkt niesie zagrożenie dla zdrowia. Znaczenie logistyki na rynku mięsnym jest coraz większe, a jej niedocenianie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zakładu przetwórczego. 
Jeżeli klient ma do wyboru dwa produkty o podobnej technologii wytwarzania, wybierze ten, który będzie dostępny. Dlatego właśnie zagadnienie obsługi klienta jest tak ważne i bardzo złożone. Nowoczesne zakłady przetwórcze muszą w pełni kontrolować wszystkie elementy, jakie się na nie składają, poprzez efektywne zarządzanie logistyczne. Obsługa klienta stanowi w obecnych czasach zasadniczy „napęd” każdego łańcucha dostaw. 

Branża mięsna i wymogi, które musi spełniać 

Do obowiązków zakładów produkcyjnych należy dokładne śledzenie pochodzenia wszystkich produktów, odpowiednie znakowanie i kontrola jakości od momentu zakupu surowca, poprzez jego obróbkę i dystrybucję do punktów sprzedaży. Śledzenie pochodzenia ma na celu z jednej strony ochronę konsumenta, z drugiej eliminowanie ryzyka producenta. Pojęcie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumenta i jakość produktu dostarczanego w globalnych łańcuchach dostaw jest złożone i obejmuje m.in.:

  • identyfikację wszystkich składników produktu oraz gwarancję prawdziwości tych informacji;
  • gwarancję odpowiedniej jakości produktu, certyfikowanej odpowiednimi systemami lub normami jakości, np. HACCP, ISO 9001:2000;
  • wykluczenie możliwości sfałszowania produktu;
  • możliwość szybkiej lokalizacji na rynku i w łańcuchu dostaw innych produktów pochodzących z tej samej partii lub serii produkcyjnej;
  • zagwarantowanie natychmiastowego wycofania z rynku i wszystkich lokalizacji w łańcuchu dostaw, produktów zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia.


Branża mięsna, w planowaniu produkcji mięsa obejmuje dwa podstawowe pojęcia: 
– planowanie zadań w czasie – harmonogramowanie oraz 
– bilansowanie obciążeń, polegające na koordynacji możliwości produkcyjnych urządzeń i pracowników realizujących produkcję. 

Logistyka i produkcja mięsa stanowią ogniwo łączące logistykę zaopatrzenia z logistyką dystrybucji. 

Branża mięsna i jej działania logistyczne na rynku żywnościowym obejmują rozległy obszar. Warunki transportu żywności decydują o poziomie jakości usługi transportowej i satysfakcji konsumentów. Dobór odpowiedniej technologii do przetwórstwa żywności i przygotowania jej do procesów obrotu będzie miał decydujący wpływ na zachowanie jej cech naturalności. Ponadto, na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i trwałości oraz ograniczenie niekorzystnych zmian w produktach. Do tego ważny jest też dobór odpowiedniego opakowania transportowego. 
Zachowanie właściwych warunków transportu mięsa i drobiu znacznie ogranicza ryzyko ich zepsucia lub uszkodzenia. Są one szczególnie wrażliwe na warunki otoczenia (wysoka temperatura, dostęp bakterii, długi czas transportu przyśpieszają procesy psucia się tych produktów). Jeszcze niedawno do przewożenia mięsa chętnie używano pojemniki stalowe. Jednak ich wadą był zbyt duży ciężar, trudność w utrzymaniu czystości oraz słaba ergonomia. Z tych powodów w branży mięsnej dużą popularność zdobyły skrzynki z tworzyw sztucznych wykonane z polietylenu o dużej gęstości. Tego typu pojemniki są również przystosowane do gniazdowania, czyli ustawiania jednego na drugim. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni chłodni.

Produkcja i Logistyka Mięsa

  • Branża mięsna, produkcja mięsa oraz logistyka produktów żywnościowych obejmują zarządzanie przepływem tych produktów i informacją w całym łańcuchu żywnościowym. W strukturze systemu logistycznego produktów żywnościowych wyróżnić można odrębne podsystemy i wymagania wobec tych procesów oraz środków transportu. Są to:
  • podsystem zaopatrzenia surowcowego, obejmujący procesy skupu surowców rolnych i zakupu produktów żywnościowych oraz niezbędnych materiałów. Zawiera także analizy procesów zachodzących na rynku zaopatrzenia, procesy dostaw dóbr zaopatrzeniowych do magazynów oraz procesy magazynowania. Podsystem ten jest określany jako logistyka zaopatrzenia, a procesy transportu dużych mas surowców rolnych stanowią podstawowy i najtrudniejszy obszar działań w tym podsystemie;
  • podsystem produkcji, który obejmuje procesy przemieszczania surowców i półproduktów oraz magazynowania w zakładzie produkcyjnym. Obejmuje on również  procesy magazynowania wyrobów gotowych. Podsystem ten jest określany jako logistyka produkcji;
  • podsystem dystrybucji, który obejmuje procesy magazynowania wyrobów w fazie obrotu, procesy zachodzące na rynku zbytu oraz procesy dostawy. Podsystem ten to logistyka dystrybucji. 

Produkcja mięsa – gdzie tkwi sukces?

Gwarancją sukcesu na dzisiejszym, zmiennym rynku jest szybka i elastyczna realizacja procesów produkcyjnych. Trudność dostosowania się do potrzeb rynku jest tym większa, im bardziej złożony jest system produkcyjny, im większa jest kapitałochłonność podejmowanych inwestycji oraz im dłuższy jest okres ich przygotowywania. 
Branża mięsna i zakłady, które chcą konkurować poprzez wprowadzanie nowych produktów 
i zdobywanie nowych rynków, muszą brać pod uwagę zastosowanie systemów komputerowych do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych oraz planowania i sterowania nimi. Modelowanie i symulacja pozwalają na zrozumienie złożoności systemów oraz przewidzenie ich wydajności, co ma duże znaczenie na etapie projektowania i zarządzania systemem.

W przemyśle spożywczym wykorzystuje się je przy opracowywaniu receptury, pojedynczych procesów oraz całego systemu produkcyjnego łącznie z zaopatrzeniem i  dystrybucją wyrobów gotowych. Kolejnym przykładem zastosowania symulacji jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Należy tutaj zwrócić uwagę na konieczność pełnej integracji obszaru produkcji i wysyłki. Codziennie zmieniające się adresy i ilości dostaw oraz wynikające z tego dopasowywanie założonych planów tras wymaga elastycznej i przede wszystkim szybkiej reakcji. 

Branża mięsna ma własne reguły

Branża mięsna, w celu właściwego zorganizowania produkcji musi wziąć pod uwagę, czy proces wytwórczy to:
– produkcja mięsa „pod zlecenie”;
– produkcja mięsa „na magazyn”.

W przypadku produkcji pierwszego typu wszystkie artykuły wytwarza się na podstawie zamówień sprzedaży lub szacunku wielkości zleceń. Oznacza to, że konfekcjonowanie towarów następuje bezpośrednio po ich wyprodukowaniu. Nie przewiduje się składowania towarów w magazynie, istnieje ewentualnie tylko tzw. „bufor magazynowy” dla produktów gotowych. Przeciwieństwem takiego systemu jest produkcja ukierunkowana na magazynowanie artykułów. Oznacza to, że planowanie produkcji jest w zasadzie zorientowane na magazynowanie określonych zapasów wyrobów.

Magazynowanie wyrobów gotowych odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów logistycznych. Konfekcjonowanie w tym przypadku ma miejsce w magazynie, a nie na hali produkcyjnej. Wynika z tego, że zakłady produkcyjne wybierają najbardziej optymalną dla siebie formę organizacji produkcji. Jednak przy jej wprowadzaniu muszą zwracać uwagę na to, by procesy produkcji się nie krzyżowały. Tylko pełna integracja wszystkich działów (gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, magazynów i produkcji oraz informacji o zbycie) prowadzi do optymalnego planowania i sterowania produkcją. Podstawowym celem logistycznego planowania produkcji w zakładzie przetwórczym jest:
– spełnienie wymagań klienta dotyczących wielkości i terminów dostaw oraz
– racjonalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i minimalizacji zapasów.

Czy masz newsy na Polskę lub Niemcy do publikacji. Chętnie pomożemy opublikować ciekawe artykuły i success stories o Waszej firmie.

scroll to top