Kompletacja zamówień w magazynie – tylko pozornie prosty proces

Kompletacja zamówień w magazynie

Kompletacja zamówień w magazynie to niezwykle istotny proces, który ma wpływ na to, jak będzie przebiegało magazynowanie oraz wydawanie towaru. Jeśli np. sklep internetowy nie ma odpowiednio opanowanego i zaplanowanego procesu kompletacji, nie ma on szans na sprawną wysyłkę towarów do klientów. Jak zadbać o uniknięcie tego typu problemów, o tym w poniższym artykule.

Kompletacja zamówień (order picking, komisjonowanie) to zespół czynności związanych 
z magazynowaniem towaru, prowadzących do przygotowania ich dla konkretnego odbiorcy w celu wysyłki. Dokładniej rzecz ujmując, kompletacja oznacza pobranie zapasów magazynowanych. Następnie połączenie ich w określoną całość zgodnie z zamówieniem klienta. Oznacza to zgromadzenie towarów w magazynie, które znajdują się w różnych jednostkach ładunkowych, w celu przygotowania ich do dalszej wysyłki. Optymalna kompletacja zamówień w magazynie
polega na przygotowaniu zamówień do wysyłki w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów energii.

Kompletacja zamówień w magazynie – metody

Jest ich kilka. Każda z nich uzależniona jej od czynników takich jak realizacja zadania przez magazyniera lub operatora, sposób składowania ładunków, czy stopień automatyzacji przedsiębiorstwa.

Najogólniej można wymienić dwa rodzaje kompletacji:

Kompletacja „człowiek do towaru”

– polega na tym, że osoba odpowiedzialna za przygotowywanie zamówień, przemieszcza się po magazynie w celu zgromadzenia produktów określonych na liście. Może tego dokonywać na różne sposoby oraz z wykorzystaniem sposobów kompletacji, takich jak: pick and pack, pick by light, czy put to light. Najczęściej wykorzystywaną w niewielkich magazynach, 
a jednocześnie najtańszą metodą jest pick and pack. Dwie kolejne wymagają większego stopnia zautomatyzowania magazynu,

Kompletacja „towar do człowieka”

– w tym przypadku przesyłka powstaje w sposób całkowicie mechaniczny. Może się to odbywać przy wykorzystaniu robotów transportujących ładunki lub przy użyciu pasa transmisyjnego. Tego typu systemy wykorzystuje się przede wszystkim w magazynach zajmujących się ściśle sprecyzowanym, niewielkim zakresem asortymentu lub wielkogabarytowymi elementami.

Jak optymalizować kompletację?


Aby kompletacja zamówień w magazynie optymalnie spełniała swoją rolę, fundamentalną kwestią jest dobór właściwego sposobu owej kompletacji ze względu na rodzaj, strukturę 
i wielkość zamówień w magazynie. W przypadku małogabarytowych zamówień można zastosować multi-order-picking. Dla zamówień jednosztukowych warto rozważyć kompletację wielu zamówień do jednej wspólnej jednostki kompletacyjnej. Z kolei dla zamówień z powtarzającymi się kodami SKU można dokonywać zbiorczej kompletacji wielu zamówień. Następnie obsłużyć rozsortowanie produktów pomiędzy zamówienia już w strefie sortowania.

Krótki czas kompletacji to szybsze wydanie zamówienia z magazynu. W tym celu bardzo istotne jest przemyślane zaprojektowanie przestrzeni magazynowej oraz wygodne rozmieszczenie regałów magazynowych. Warto zadbać o wybór najlepszego, dla przechowywanych towarów, systemu składowania i zapewnienie wydajnych urządzeń ułatwiających kompletację. Ważne jest zagwarantowanie odpowiedniej rotacji produktów. Warto, aby ustalić na terenie magazynu jedną obowiązującą metodę kompletacji, która powinna być od razu przedstawiana nowym pracownikom w celu uniknięcia pomyłek oraz błędów.

Zautomatyzowane magazyny wykorzystują do kompletacji przede wszystkim mechaniczne rozwiązania. Ułatwiają one im usprawnienie procesu przygotowania zamówień. Mniejsze przedsiębiorstwa, których nie stać na tego typu rozwiązania, zaopatrują się w urządzenia transportujące oraz magazynowe. Należą do nich przede wszystkim wózki widłowe elektryczne, wózki widłowe wysokiego składowania, wózki paletowe elektryczne oraz ręczne. Kompletacja zamówień w magazynie takim, jak np. skład budowlany, czy ogrodniczy, może wymagać zastosowania wózków widłowych spalinowych (w tym terenowych).

Kompletacja zamówień w magazynie – dobre praktyki usprawniające 

Zoptymalizowanie czynności w magazynie powinno stanowić jeden z priorytetów prowadzenia np. sklepu internetowego. Do dobrych praktyk usprawniających kompletację zamówienia należą m.in.:

  • odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni magazynowej,
  • wybór właściwego systemu przechowywania towarów,
  • zakup urządzeń usprawniających kompletację,
  • odpowiednia rotacja produktów,
  • ustalenie jednej strategii kompletacyjnej na terenie całego magazynu,
  • zainstalowanie WMSa, który zoptymalizuje trasy operatorów i zaproponuje optymalny układ magazynu.


Jak dobrać najbardziej optymalny sposób kompletacji? 


Aby kompletacja zamówień w magazynie była optymalna istotny jest rodzaj asortymentu znajdującego się w magazynie oraz kanał zleceń. Inaczej wygląda zamówienie dla hurtowni, inaczej dla osiedlowego sklepu, a jeszcze inaczej kompletacja dla klienta e-commerce. Są magazyny, które obsługują zarówno klientów b2b jak i b2c, a zamówienia, które do nich spływają z systemu ERP mają od kilku do kilkudziesięciu pozycji.
Aby zredukować nieefektywny czas, poświęcony na chodzenie między regałami magazynowymi 
w poszukiwaniu towaru, można zastosować multi picking i kompletować kilka zamówień w jednym czasie. Można również prowadzić kompletację strefową i pobierać towar z wyznaczonego obszaru. Innym sposobem, który sprawdza się w przypadku dużej ilości zamówień jest batch picking.

Oferujemy możliwość zaistnienia w internecie w Polsce i w Niemczech na TOP 10 w internecie. Prosimy o kontakt z nasza redakcją.

scroll to top