Software dla magazynu i software dla spedycji – bez nich ani rusz

Software dla magazynu

Software dla magazynu

Software dla magazynu i software dla spedycji pozwalają synchronizować złożone procesy wewnętrzne. Począwszy od momentu powstania produktu do punktu informacji zwrotnej z rynku. Regulują i ułatwiają także zarządzanie transportem. Oprogramowanie logistyczne ułatwia zarządzanie przepływem informacji, produkcją, obsługą materiałów, zapasami i transportem. Także dostawą oraz magazynowaniem i pakowaniem.Software dla magazynu upraszcza organizację, kontrolę, planowanie i optymalizację procesów logistycznych. Po osiągnięciu pewnego stopnia złożoności, zastosowanie profesjonalnego systemu zarządzania transportem lub magazynem (software dla spedycji, system WMS) staje się niezbędne w sektorze logistyki i transportu w celu skutecznego nadzorowania procesów logistycznych, zwłaszcza transportu, przeładunku i składowania, ale także intralogistyki. Wyzwania w branży logistycznej są coraz większe: rosnąca liczba przesyłek i ilość towarów, technologie cyfrowe oraz wyższe wymagania dotyczące szybkości i obsługi przesyłek. Aby sprostać wynikającej z tego presji konkurencyjnej, konieczne są odpowiednie optymalizacje procesów i związany z nimi wzrost wydajności.

Software dla magazynu – funkcje

Elastyczne i wydajne oprogramowanie logistyczne (np. WMS, software dla spedycji, np. TMS) jest kluczem do utrzymania stabilnego poziomu konkurencyjności. W tym celu wszystkie procesy logistyczne są zintegrowane w oprogramowaniu w zautomatyzowanej kolejności. To cyfrowe odwzorowanie procesów jest często osiągane dzięki stałemu zakresowi funkcji i elastycznie rozszerzalnym modułom funkcyjnym. Nadrzędnym celem korzystania
z oprogramowania logistycznego i związanej z tym digitalizacji jest optymalna, a tym samym satysfakcjonująca dla klienta realizacja zamówień. Programy logistyczne (zarówno software dla magazynu, jak i software dla spedycji) muszą podążać za współczesnością i oferować dostęp do najnowszych technologii. Klient otrzymuje dostęp do aplikacji mobilnej, za pomocą której można wystawić zlecenie transportowe w smartfonie w dowolnym miejscu i czasie. Programy logistyczne powinny umożliwiać także integracje z innymi systemami funkcjonującymi w danej firmie, np.:

 • system WMS z systemami magazynowymi i wysokiego składowania,
 • programami księgowo-finansowymi i kadrowo-płacowymi, bankowymi,
 • giełdami transportowymi, na przykład Trans.eu, TIMOCOM, TRANSPOREON,
 • map Google, w tym trybem street view, co umożliwia planowanie trasy transportu,
 • systemami ADS,
 • systemami kontroli dostępu i czasu.

Nowoczesne przedsiębiorstwa dążą do elastyczności łańcucha dostaw. Software dla magazynu pomaga w efektywnym zarządzaniu oraz umożliwia zwiększenie wydajności poszczególnych operacji. Zaawansowanie wdrożonego oprogramowania jest najczęściej warunkowane stopniem złożoności procesu magazynowania. WMS to podstawowe narzędzie służące do zarządzania przepływem materiałów w magazynie.

Software dla magazynu i software dla spedycji – najpopularniejsze rodzaje

Rozwój oprogramowania logistycznego jest ściśle powiązany z takimi pojęciami jak: gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka cyfrowa, gospodarka sieciowa czy społeczeństwo informacyjne. Wszystkie powyższe terminy odnoszą się do tej samej rzeczywistości rynkowej, gdzie cyfryzacja i przepływ informacji kształtują wymagania wobec nowoczesnego łańcucha dostaw. Najpopularniejsze rodzaje oprogramowania w logistyce to:

 • ERP (Enterprise Resource Planning) – oprogramowanie wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa – stanowi bazę i podstawę wdrożenia podsystemów,
 • SCM (Supply Chain Management) – zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • CRM (Customer Relationship Management) – oprogramowanie służące do obsługi klienta,
 • system WMS (Warehouse Management System) – zarządzanie magazynem,
 • programy logistyczne wspomagające automatyczną identyfikację ładunków (kody 
kreskowe, RFID),
 • oprogramowanie księgowe;
 • oprogramowanie spedycyjne służące do obsługi przesyłek lądowych, lotniczych, morskich oraz kurierskich,
 • oprogramowanie obsługujące zamówienia i dostawy.

Obecne kierunki rozwoju systemów to przede wszystkim rozwój oprogramowania dostępnego jako usługa w chmurze, a także przyśpieszenie integracji wielu firm w łańcuchach dostaw oraz wprowadzanie inteligentnych, samouczących się algorytmów.

Dobry WMS i software dla spedycji, czyli jaki?

Podczas poszukiwań odpowiedniego programu do zarządzania logistyką należy sprawdzić jak oferowane przez niego funkcje mają się do procesów w danej firmie. Można wybrać dostawcę, który oferuje współpracę i niestandardowe rozwiązania zaprojektowane w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb. Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw i magazynowaniem. Ważne, aby szukać takiego, które odpowiada na konkretne oczekiwania i jednocześnie daje możliwość rozwoju w przyszłości. Unikniemy w ten sposób pułapki polegającej na wdrożeniu systemu, którego stopnień zaawansowania przerasta potrzeby przedsiębiorstwa. Proces wdrożenia niemal każdego oprogramowania informatycznego powinien być poprzedzony dokładnym mapowaniem procesu. Taka analiza może zostać rozłożona na weryfikację mniejszych operacji względem podstawowych modułów dostępnych w ramach programu logistycznego. Dobry system WMS posiada:

 • moduł zarządzania zapasami – zarządzanie zapasami to funkcje, które działają jako moduł śledzenia i zarządzania surowcami, ilością magazynowanych produktów i części zamiennych gotowych do sprzedaży,
 • moduł zarządzania zamówieniami – zautomatyzowany proces zamówienia i finalizacji zakupu redukuje liczbę czasochłonnych operacji i jest obarczony mniejszym ryzykiem błędu. Zarządzanie zamówieniami umożliwia śledzenie zakupionych towarów, planowanie dostaw produktów oraz tworzenie list produktów i cenników,
 • moduł logistyki i statusu wysyłki – logistykę i funkcje statusu wysyłki są wykorzystuje się do skutecznej koordynacji kanałów transportu, poprawy wydajności dostaw i zwiększenia zadowolenia klientów,
 • moduł prognozowania – prognozowanie pozwala firmom odpowiednio zaplanować procesy zaopatrzenia i produkcji. Wydajne prognozowanie umożliwia efektywne zarządzanie zapasami, przepływem materiałów oraz składowaniem na regałach magazynowych,
 • moduł zarządzania zwrotami – funkcja ta śledzi uszkodzone i zwrócone towary oraz pomaga określić, które z nich należy dostarczyć ponownie. Dzięki temu zwiększa się zadowolenie klientów, a także buduje się wizerunek przedsiębiorstwa oraz redukuje koszty operacyjne.

Podsumowanie


Logistyka przedsiębiorstwa to szereg procedur, których celem jest efektywne dostarczanie towarów i usług. Wraz z rozwojem cyfryzacji zmieniają się oczekiwania klientów. Przewagę zyskują Ci, którzy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości rynkowej. Z jednej strony widać coraz większą specjalizację i automatyzację. Z drugiej, software dla magazynu i software dla spedycji stają się układem nerwowym całego organizmu logistycznego. Na znaczeniu zyskuje kompletacja zamówień, zapewnienie dostępności w sieci oraz szereg mniejszych operacji wpływających na zadowolenie i powtarzalność decyzji zakupowych. Zarządzanie powinno być możliwe z dowolnego miejsca na ziemi, a decyzje podejmowane online. Wszystko to jest możliwe poprzez odpowiednie programy logistyczne.

Szukamy firm od oprogramowania do logistyki publikajacych w Polsce lub w Niemczech.

scroll to top