Najnowsze systemy w logistyce automotive

Logistyka automotive

Logistyka automotive

Logistyka automotive to bardzo złożony proces dostaw. Samochód składa się nawet z 20 000 części. Już sama ta liczba jasno pokazuje, jaki wysiłek muszą podjąć zarządzający łańcuchem dostaw (SCM). Nowoczesne systemy usprawniają logistykę automotive.

Prawie wszystkie nowe modele pojazdów reklamują się coraz to nowocześniejszymi systemami wspomagania kierowcy. Technologiami związanymi z bezpieczeństwem oraz wieloma innymi technicznymi nowinkami. Producenci obiecują każdemu nabywcy indywidualne warianty wyposażenia. I dlatego też, logistyka automotive musi magazynować i transportować w ostatnich latach coraz więcej najróżniejszych komponentów i części. W tym systemie, musieli brać pod uwagę wiele dodatkowych elementów – kolorystykę, kształty i cechy produktów. Konsekwencją tego jest konieczność ciągłej optymalizacji zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM).

Cyfryzacja i automatyzacja

Do niedawna logistyka automotive musiała borykać się z coraz większymi wyzwaniami. Rozwiązania „just in time” i „just in”, które precyzyjnie dopasowują dostawę komponentów do możliwości produkcyjnych, są już w tej branży od lat, a nawet dziesięcioleci oczywistością. A każda produkcja „just-in-time” lub „just-in-sequence” musi być regularnie dostosowywana. 

Logistyka automotive bez cyfryzacji zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) nie byłaby w stanie sprostać temu wyzwaniu. Dziś logistyka automotive imponuje platformami, które zapewniają przejrzystość danych w różnych procesach łańcucha dostaw na całym świecie. Zapewniają bieżące informacje wszystkim użytkownikom.

Branża była również wielokrotnie pionierem i wzorem do naśladowania w automatyzacji procesów. Wiele autonomicznych systemów transportowych i robotów transportowych, które częściowo lub całkowicie zastępują pracowników, po raz pierwszy zastosowano właśnie w logistyce motoryzacyjnej. Logistyka automotive była również w stanie wyznaczyć nowe standardy dzięki swoim aplikacjom IT. Branżowe zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) regularnie koordynuje nowe procesy magazynowania i transportu ze zmieniającymi się pozycjami produktów do wyposażenia poszczególnych modeli samochodów. Równolegle do przepływów materiałowych, opracowano również nowe przepływy informacji i udoskonalono już istniejące. Prawdopodobnie każdy duży producent samochodów rozpoczął pionierskie stosowania RFID w swoich łańcuchach dostaw. Ta zaawansowana technologia, zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) pozwala przetwarzać szczególnie duże ilości danych.

Rozwijająca się logistyka automotive z wartością dodaną

Dzięki tym i innym środkom koszty magazynowania i transportu były stale redukowane, a rozwiązania „just in time” i „just in sequence” zostały rozszerzone i udoskonalone. Ponadto logistyka automotive okazała się bastionem logistyki z wartością dodaną, która zapewnia dodatkową użyteczność w łańcuchach dostaw dzięki „usługom o wartości dodanej”. Wielu dostawców usług logistycznych reaguje bardzo elastycznie na specjalne życzenia swoich klientów. Przykładem są dostawy modułów, które w wielu lokalizacjach przyniosły już zauważalne efekty kosztowe.

Na zlecenie producentów logistyka automotive skomponowała takie zestawy, które montowane są znacznie szybciej podczas cyklu produkcji. Niektórzy producenci zlecali również montaż wstępny prostych komponentów, takich jak zderzaki lub części karoserii, firmom zajmującym się logistyką samochodów. Na poszczególnych niszowych rynkach, na przykład elektrycznych pojazdów użytkowych, przejęli nawet kompletny montaż pojazdów.

Świat e-mobilności

Potencjał logistyki z wartością dodaną jest daleki od wyczerpania. Ponadto po pandemii, należy spodziewać się dalszych standaryzacji, na przykład zastosowań RFID. W przeciwnym razie niektóre globalne łańcuchy dostaw, które były szczególnie podatne na awarie dostaw podczas pandemii, prawdopodobnie zostaną zakwestionowane. Oczywiście poszukuje się również innowacyjnych rozwiązań dla przyszłego rynku e-mobilności. Cechuje go jedna zaleta: samochody elektryczne są produkowane ze znacznie mniejszej liczby komponentów niż samochody konwencjonalne.

Artykuł napisany przez Stefana Bottlera dla LogistikNachrichten.de

scroll to top