Branża gospodarstwa domowego i chemia domowa – wyzwania logistyczne

Branża gospodarstwa domowego

Branża gospodarstwa domowego

Branża gospodarstwa domowego i chemia domowa odpowiadają za znaczną część krajowego i międzynarodowego transportu. Utrzymanie dostępności asortymentu może być osiągnięte, dzięki specyficznemu podejściu do logistyki.

Znaczna rotacja wymusza na operatorze logistycznym utrzymanie wzorowej terminowości dostaw. Istotna jest elastyczność przewoźnika oraz jego pracowników, bo obrót towarami FMCG odbywa się w zasadzie 24/7. Pracownicy obsługujący klientów tej branży muszą posiadać szczegółową wiedzę o towarze oraz wykorzystywanych środkach transportu, a ich praca często wykonywana jest nocą. Branża gospodarstwa domowego i jej logistyka muszą zagwarantować stałą rotację produktów. Każde opóźnienie dostawy może skutkować lawiną konsekwencji. Przede wszystkim sklep nie będzie mógł na czas wystawić towarów na półki. W grę wchodzi też niezadowolenie klientów, którzy liczą na to, że zawsze będą mogli kupić to, czego chcą. Stratny jest również wytwórca niewystawionych na czas produktów.
Obok doświadczonych pracowników istotny jest również niezawodny sprzęt. Jedynie nowa
i często serwisowana flota pojazdów ciężarowych gwarantuje ciągłość dostaw i właściwy transport produktów szybkozbywalnych. Dotyczy to zarówno ciągników siodłowych jak
i naczep kurtynowych, cystern spożywczych oraz chłodni. Najczęściej przewoźnik musi dedykować pewną część swojego taboru klientowi branży FMCG. Ciężarówki muszą bowiem pozostawać w stałej gotowości i być dostępne 24/7.

Łańcuch dostaw w ramach branży gospodarstwa domowego

Omawiana branża bazuje często na bardzo złożonych łańcuchach dostaw, a transport w jej ramach należy rozpatrywać całościowo. Bardzo dobrym przykładem są wyroby czekoladowe, które należą do towarów szybkozbywalnych. Ich proces produkcyjny opiera się
o skomplikowany łańcuch dostaw. Przykładowy, dla wyrobów czekoladowych może on zaczynać się w Ghanie, skąd nasiona kakaowca transportowane są drogą morską do portu w Holandii. Tam trafiają na naczepę kurtynową, którą przewożone są do fabryki czekolady w Belgii. Ziarna kakaowca przetworzone w płynną czekoladę tankowane są do cysterny spożywczej. W jej zbiorniku czekolada transportowana jest do Polski. Tutaj wyrabia się z niej praliny, tabliczki czekolady czy ciastka. Gotowe produkty lądują w chłodniach, którymi rozwożone są po krajach Unii Europejskiej.
Chemia domowa również ma swoją charakterystykę w kontekście transportu i magazynowania.

Branża gospodarstwa domowego – cechy charakterystyczne

To, co charakteryzuje branżę FMCG, to szeroki oferowany asortyment i bardzo duże zróżnicowanie produktów. Do tego wymagany jest odpowiedni system informatyczny jako podstawa działania. Łączy on sklepy z centrami dystrybucyjnymi i centralą zakupową.
W dystrybucji towarów z sektora FMCG (także chemia domowa) niezwykle ważne jest, aby jakość dostarczanych towarów była jak najwyższa. W tym celu należy spełnić odpowiednie wymagania transportowe takiej, jak:

  • zastosowanie odpowiednich dla typu produktu opakowań, w których będą transportowane (skrzynki drewniane, pojemniki plastikowe, kartony, skrzyniopalety),
  • właściwe ustawienie towarów w skrzyni ładunkowej,
  • odpowiednie zabezpieczenie podczas jazdy, takie jak owinięcie palety folią, pasami, bądź belkami rozporowymi.

Dystrybucja dla sieci handlowych w branży spożywczej

Transport produktów szybkozbywalnych dla spożywczych sieci handlowych to de facto dostawy realizowane codziennie. Rano następuje odbiór towarów, następnie kompletacja i wyjazd do sklepów. Artykuły nie są dostarczane w standardowych jednostkach transportowych, ale tworzone są tzw. mixy, które zawierają wszystkie zamówione przez sklep towary w dokładnie takich ilościach, jakie pojawiły się w zamówieniu. Pojawia się tu konieczność dysponowania odpowiednią flotą samochodów, aby transport produktów szybkozbywalnych odbywał się właściwie. W przypadku sklepów typu convenience są to pojazdy dostawcze, natomiast w przypadku dyskontów ciągniki siodłowe z krótkimi 2-osiowymi naczepami.
Produkty szybkozbywalne (także chemia domowa) mają zazwyczaj krótki termin przydatności. Artykuły te charakteryzują się niską trwałością oraz wysokim wskaźnikiem rotacji. Wymagają ciągłej produkcji i niemal natychmiast są kupowane w sklepach stacjonarnych lub internetowych.
Wzrost popularności sprzedaży produktów szybkozbywalnych w modelu omnichannel dodatkowo utrudnia operacje logistyczne. Dlatego właśnie tak istotna w branży FMCG i gospodarstwa domowego jest pełna identyfikowalność produktów. Aby zapewnić ścisłą kontrolę nad zapasami w czasie rzeczywistym, przedsiębiorcy sięgają po systemy informatyczne usprawniające przechowywanie i transport produktów szybkozbywalnych. Dużą popularnością cieszą się m.in. informatyczne systemy magazynowe zapewniające ścisłą kontrolę procesów logistycznych. Pozwala to wyeliminować pomyłki oraz skrócić czas dostawy.

Logistyka produktów FMCG w praktyce

Największym wyzwaniem, jakie ma przed sobą branża gospodarstwa domowego jest utrzymanie świeżości produktów i minimalizacja ich strat. Nawet najmniejszy błąd – np. awaria termostatu w chłodni czy problemy z prawidłową rotacją towarów w magazynie może narażać na wysokie straty.
Składowanie towaru w branży spożywczej wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów co do warunków termicznych tak, aby zapewnić żywności pełne bezpieczeństwo przechowywania. Branża gospodarstwa domowego jest tutaj jednym z najtrudniejszych zagadnień do realizacji. Konieczne jest więc zaprojektowanie przestrzeni magazynowej w taki sposób, żeby odpowiadała wymogom HACCP, procedurom fitosanitarnym oraz DDD.
W związku z tym najczęściej w takich magazynach są wydzielane odseparowane strefy chłodnicze i mroźnicze, ze ściśle kontrolowanymi poziomami temperatury i wilgotności.
Równie istotna jest dbałość o pilnowanie terminów przechowywania poszczególnych produktów i wdrożenie odpowiedniej metody rotacji towarów.
Prawidłowe zabezpieczenie produktów spożywczych jest konieczne również na czas ich transportu pomiędzy poszczególnymi punktami – od producenta, przez centra dystrybucyjne, do sklepów i do klienta końcowego.

Branża gospodarstwa domowego i chemia domowa – procedury logistyczne

Podstawową procedurą, jaką stosuje branża FMCG w procesie magazynowania towarów spożywczych (także chemia domowa), jest FEFO. To sposób rotacji zapasów oparty o zasadę „first expired, first out”, mówiącą, że produkty o najkrótszym terminie przydatności powinny jak najszybciej opuścić magazyn. Procedura FEFO możemy stosować zarówno na etapie surowców i półproduktów, jak i przy zarządzaniu zapasami produktów gotowych do dystrybucji. Jej wdrożenie wymaga prawidłowego oznakowania poszczególnych opakowań, a przede wszystkim zastosowania odpowiednio dopasowanych systemów regałowych. Obecnie branża FMCG korzysta ze zautomatyzowanych systemów magazynowych, monitorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Usprawnia to proces sortowania towarów oraz ogranicza ryzyko przeterminowania się produktów. Przekłada się to na większą wydajność pracy magazynów na każdym etapie łańcucha logistycznego i w efekcie na szybszą i bezpieczniejszą podróż produktów do klienta końcowego.

Produkty spożywcze i chemia domowa – 5 powodów do optymalizacji łańcucha dostaw

  • aby usprawnić zarządzanie zapasami – mniej dni w magazynie oznacza natychmiastową oszczędność dla firmy, która go sprzedaje,
  • aby zoptymalizować dostawy- dzięki temu firma może obniżyć koszty logistyczne
    i przyspieszyć swoją działalność,
  • aby zebrać więcej danych – stosowanie narzędzi do zarządzania zapasami poprawia identyfikowalność i monitorowanie produktów,
  • aby poprawić bezpieczeństwo i jakość produktów – branża FMCG musi przestrzegać wielu norm bezpieczeństwa,
  • aby zwiększyć satysfakcję klienta – branża gospodarstwa domowego wymaga usprawnienia łańcucha dostaw. Pozwala to firmom z sektora FMCG znacznie zmniejszyć ryzyko niedoborów zapasów. Sytuacja „braku zapasów” to najgorszy scenariusz dla producentów i dystrybutorów: a jeśli powtarza się zbyt często, klienci nie zawahają się przejść do konkurencji.

Czy interesuje was prasa w Niemczech żebyście byli na 1. stronie w internecie?

scroll to top