Wnioski o przyznanie zezwoleń rocznych EKMT/CEMT ważnych w 2022 r.

wnioski-o-przyznanie-zezwolen-rocznych-ekmt/cemt-waznych-w-2022-r.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego poinformowało, że Polska na rok 2022 otrzymała 322 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT. Liczba zezwoleń EKMT dla poszczególnych ekologicznych norm emisji spalin wynosi:

 

EURO 5 – 154 zezwoleń bazowych, co daje w przeliczeniu 1540 zezwoleń EKMT 
(zezwolenia nie będą ważne na terytorium Rosji),

 

EURO 6 – 168 zezwoleń bazowych, co daje w przeliczeniu 2 016 zezwoleń EKMT (w tym 16 zezwoleń bazowych ważnych na terytorium Rosji, co daje 192 zezwolenia ważne na terytorium Rosji. Pozostałe 1 824 zezwolenia nie będą ważne na terytorium Rosji).

 

Informacje International Transport Forum dotyczące zezwoleń EKMT dostępne są na stronie internetowej https://www.itf-oecd.org/about-multilateral-quota
Wnioski o przyznanie zezwoleń EKMT należy składać do dnia 26 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu do BTM) na poniższym formularzu:

 

Wniosek o przyznanie zezwoleń EKMT z kontyngentu 2022 
Wykaz złożonych wniosków dostępny jest na stronie internetowej
Informacje dotyczące rodzaju ekologii pojazdów zgłoszonych do licencji można sprawdzić pod adresem: https://www.gov.pl/web/gitd/sprawdz-swoje-dane

 

W związku z obostrzeniami dotyczącymi dostępu do Sali Obsługi Klienta BOTM prosi o przesyłanie skanów podań na adres e-mail zezwolenia.rzeczy.btm@gitd.gov.pl

W tytule e-maila należy wpisać następujące informacje: EKMT 2022 – numer teczki (lub numer NIP).

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top