Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2022 r. – bez zmian

stawki-minimalne-podatku-od-srodkow-transportowych-w-2022-r.-–-bez-zmian

W 2022 r. będą obowiązywały takie same stawki minimalne podatku od środków transportowych, jak w 2021 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 15 października 2021 r., że obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. [Aktualizacja: Obwieszczenie zostało opublikowane 26 października 2021 r. w Monitorze Polskim poz. 968]
Resort finansów wskazał ponadto, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. jest niższy niż 5 proc. Dlatego w 2022 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r.

Zatem będą to stawki identyczne z określonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 października 2020 r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 1002).

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka minimalna podatku (w złotych)

nie mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1
2
3
4

Dwie osie

12
13
0
138,95

13
14
138,95
383,99

14
15
383,99
540,96

15

540,96
1224,18

Trzy osie

12
17
138,95
241,69

17
19
241,69
495,77

19
21
495,77
643,73

21
23
643,73
991,52

23
25
991,52
1541,49

25

991,52
1541,49

Cztery osie i więcej

12
25
643,73
652,76

25
27
652,76
1018,62

27
29
1018,62
1617,14

29
31
1617,14
2398,61

31

1617,14
2398,61

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top