Słowenia: maksymalnie 25 godzin parkowania przy autostradzie

slowenia:-maksymalnie-25-godzin-parkowania-przy-autostradzie

Władze Słowenii wprowadziły ograniczenie postoju pojazdów na parkingach przy autostradach i drogach ekspresowych na terenie całego kraju. Limit parkowania wynosi 25 godzin i dotyczy pojazdów o dmc powyżej 3,5 t.

 

Kierowca jest zobowiązany każdorazowo po przybyciu na parking do umieszczenia za szybą czołową w widocznym miejscu informacji o dacie i godzinie rozpoczęcia parkowania oraz do opuszczenia parkingu najpóźniej po upływie 25 godz.

W sytuacji gdy obowiązuje zakaz lub ograniczenia w ruchu dla wybranych pojazdów, parkowanie możliwe jest dłużej, ale wyłącznie do czasu zakończenia obowiązywania zakazu ruchu. Jednocześnie władze Słowenii przygotowały katalog kar za niestosowanie się do nowych przepisów.

W przypadku niezastosowania się do limitu parkowania 25 h nakładane będą kary pieniężne w wysokości 300 euro na kierowcę, 1000 euro na przedsiębiorcę oraz 300 euro na osobę odpowiedzialną (najprawdopodobniej chodzi o zarządzającego transportem).

Brak umieszczenia informacji za szybą o dacie i godzinie rozpoczęcia parkowania karany będzie mandatem w wysokości 150 euro, nakładanym na kierowcę.

Jednocześnie zabronione zostało parkowanie/zostawianie na parkingach samych przyczep lub naczep, bez ciągnika/samochodu ciężarowego. Za złamanie tego zakazu przewidziano dokładnie takie same kary jak za parkowanie pojazdu powyżej 25 godzin.

Wygląda więc na to,

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top