Rozporządzenie ws. wiz dla kierowców z Ukrainy i Białorusi podpisane

rozporzadzenie-ws.-wiz-dla-kierowcow-z-ukrainy-i-bialorusi-podpisane

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska informuje na swojej stronie internetowej, że wystąpiło do Ministra Spraw Zagranicznych o podjęcie działań w celu szybszego wprowadzenia procedowanego obecnie projektu rozporządzenia w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

– Dzięki interwencji TLP dostaliśmy dzisiaj informację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych o podpisaniu wyżej wspomnianego rozporządzenia.

 » Artykuł pochodzi z serwisu Transport Manager – kliknij tutaj, aby przeczytać cały

scroll to top