Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych

projekt-nowelizacji-kodeksu-spolek-handlowych

Trwają prace nad złożonym do Sejmu RP projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Zakłada on, między innymi, wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowych zasad dotyczących tzw. prawa holdingowego, regulującego zasady współdziałania spółek dominujących i ich spółek zależnych. Zmienić się też mają zasady odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych, a szersze uprawnienia rad nadzorczych mają uskutecznić nadzór korporacyjny.

Przepisy nowelizacji można podzielić na:

  • ułatwiające zarządzanie grupą spółek przez spółkę dominującą w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy,
  • zapewniające ochronę określonych grup interesów występujących w przypadku grupy spółek, a więc przede wszystkim spółek zależnych, wierzycieli spółek zależnych, ich wspólników lub akcjonariuszy, a także członków organów spółki zależnej i dominującej.

Artykuł Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych pochodzi z serwisu Transport Manager.

scroll to top